Text copied!
CopyCompare
Anumzamofo Ruotage Avontafere - Proveps-Knare Nomaniza

Proveps-Knare Nomaniza 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Solomoni knare antahintahi zamofo naneke, erikofa huno krente'nea naneke. Ama' antahintahine mofavremo'a, nefana azeri muse nehie. Hianagi neginagi antahintahine mofavremo'a, nererana rimpa erihaviza higeno, asuzampi nemanie.
2Havi kazigatima erisana feno zamo'a kaza osugahianagi, mani fatgoma hunka manizamo'a, fri zampintira kagu vazigahie.
3Fatgoma hunoma nemania vahera, Ra Anumzamo'a atregeno agazankura nosie. Hianagi fatgo osu'zama haza vahera, zamatrenige'za erinaku'ma maragu'zama netizazana e'origahaze.
4Feru'ma maniza vahe'mokizmia zamuntera nomane. Hianagi amuhoma hu'za erizama erizamo'za, rama'a fenoza nentaze.
5Ama' antahizama eri'nea vahe'mo'a, nezamo'ma nenama hianknafina, ne'zana eritru nehie. Hianagi ne'zama hamareno eri atruhu knafima, avu'ma masea vahe'mo'a agazegu hugahie.
6Fatgo vahe'mokizmia zamasenirera asomu'mo'a, kini fetori antani zamante'ankna nehie. Hianagi kefozama nehaza vahe'mokizmi kemo'a, hazenkezana refinete.
7Fatgo vahe'mo'zama ko'ma knare zama hu'naza zankura, vahe'mo'za antahinezmiza muse nehaze. Hianagi kefo zama nehia vahe'mofona, agi agenke'a omanegahie.
8Ama' antahintahine vahe'mo'za, eri'za kea nevaririze. Hianagi tavare vahe'mo'za, haviza nehaze.
9Iza'zo mika zampima mani fatgoma haza vahe'mo'za, knare hu'za nemanize. Hianagi fatgo zama osnimo'a, fra'okigahie.
10Regavumi kavami huzamo'a, hazenke eri kamigahie. Hagi tavre vahe'mo'za zmagra'a haviza hugahaze.
11Fatgo vahe'mofo zamagipintima atiramia kemo'a, asimu ami tinkapui'mo atiramino eankna nehie. Hianagi kefozama nehaza vahe'mokizmi zamagipintima atiramia kemo'a, hazenke zana refinete.
12Vahe'ma antahi havizama huzamo'a, ha' fra hu'za eri fore nehie. Hianagi vahe'ma avesima ante'zamo'a, miko kefozana refinete.
13Knare antahizamo'a knare'ma huno refkomahu vahe'mofo zamagi'pinti atineramie. Hianagi knare antahintahi omane vahe'mofona zmgumpi sefu amigahaze.
14Ama' antahizane vahe'mo'a, antahi'zana erite erite huno, rama'a enerie. Hianagi neginagi kema haza vahe'mo'za, mika zankura upa nehu'za, ame hu'za haviza hugahaze.
15Feno vahe'mokizmi feno zmimo'a, vihu huzmanteankna hugahie. Hianagi zamunte'ma omaneazamo zamunte omane vahera zmazeri haviza nehie.
16Fatgo zamavu'zamavama nehaza vahe'mokizmia mizazmia, knare nomaniza erigahaze. Hianagi kefozama nehaza vahe'mo'za, havi miza erigahaze.
17Avumro'ma anteankema antahimia vahe'mo'a, knare nomaniza eri kante nevie. Hianagi zamazeri fatgoma hazanke'ma zamavesrama huntaza vahe'mo'za, havifi nevaze.
18Rimpa knama hu'nea vahe'mo'ma ana rimpa knama refitenakura, rama'a havige nehie. Hagi vahe'mokizmi zamagenkema hu vahera, neginagi vahere.

19Rama'a kegagama huzamo'a, kumipi kavareno nevie. Hianagi iza'o agefu'nama kegavama himo'a, ama' antahizane vahe manine.
20Fatgo vahe'mofo kemo'a, knare silvagna hu'ne. Hianagi havi vahe'mokizmi antahintahimo'a, haviza huno mago kna'a omanene.
21Fatgo vahe'mofo kemo'a, rama'a vahe zamazeri hanavenetie. Hianagi neginagi vahe'mo'za antahi ama'hu antahintahigura upa hu'za nefrize.
22Ra Anumzamo zamazeri feno vahe nesea asomumo'a, asunkuzana eri ozamigosie.
23Neginagi vahe'mo'za, kefo avu'avazana kiza zokago hazankna hu'za nehaze. Hianagi ama' antahintahine vahe'mo'za, knare antahintahifi muse hu'za makaza nehaze.
24Kefo vahe'mo'zama koroma nehazazamo'a, zamagrite egahie. Hianagi fatgo vahe'mo'za zmave'ma nesiazana erigahaze.
25Kefo avu'avazama nehaza vahe'mokizmia unu ko'ma atuno esuno'a, zamavreno fregahie. Hianagi fatgo vahe'mo'za oti hanavetiza, manivava hugahaze.
26Feru vahe'ma eri'za erinogu'ma huntesanana, ana vahe'mo'za aka'zamo vahe'mokizmi zamagipi ufreno akahiankna nehu'za, tokimo vahe'mokizmi zamavurgafi ufareno aka heankna kagritera hugahaze.
27Ra Anumzamofoma koroma hunteno agorga'ama manizamo'a, zaza kafuzge manigahane. Hianagi kefozama hu vahe'mokizmia knazamia erikofa hinke'za, zazatera omanigahaze.
28Fatgo vahe'mo'zama amuhama nehaza zamofo nena'a musezane. Hianagi havizama nehaza vahe'mozama amuhama nehazazamo'a amene zankna hugahie.
29Ra Anumzamofo avu'avazamo'a fatgo vahe'mokizmi, vihu huzmanteankna hu'ne. Hianagi havi avu'avazama nehaza vahe'mokizmia, zamazeri haviza hugahie.
30Fatgo vahe'mokizmia zamazeri torera osugahie. Hianagi havi zmavu'zmavama nehaza vahe'mo'za, ama'na mopafina omanigahaze.
31Fatgo vahe'mofo agipintima atiramia kemo'a, knare antahiza atiramino nevie. Hianagi akrehe krehe ageru'ene vahe'mofona azeri taganegahie.
32Fatgo vahe'mofo zamagi'pintira vahe'mokizmi zamazahu naneke atineramie. Hianagi kefo vahe'mokizmi zamagi'pintira, akrehe krehe kemo atineramie.