Text copied!
CopyCompare
Anumzamofo Ruotage Avontafere - Proveps-Knare Nomaniza

Proveps-Knare Nomaniza 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tima eriante fatgo'ma higeno kama'are vu fatgo hiankna huno, Ra Anumzamo'a kini vahe'mofo agu'agesa azeri antefatgo nehigeno, Agri avesite nevie.
2Vahe'mo'za maka zamavu'zamavama nehaza zankura, fatgo avu'avaza nehune hu'za hugahazanagi, Ra Anumzamoke zamagu'a refako huno nezamage.
3Ra Anumzamofo avurera fatgo avu'ava zane, fatgo huno refako hu'zamo'a, kre sramnama vu zana agatere'ne.
4Vahe'ma ke fenkamite zane, avufga ra hu'zamo'a, nena raga'a rentesiana kumire.
5Knare huno antahintahima retro huteno, hanavetino erizama erizamo'a, rama'aza erifore hugahie. Hianagi ame'ama huzamo'a, amunte omane vahe manigahie.
6Havigereti eri fenomo'a, hampogino kirga hiankna huno fanane nehuno, frikante kavreno vugahie.
7Kefo avu'avama nehaza vahe'mokizmi hazenke'zamo'a, zamavazu huno zamazeri haviza hugahie. Na'ankure zamagra fatgo zamavu'zamava huzankura, zamavesra hunentaze.
8Hazenke zamima me'nea vahe'mo'za mani fatgo hu'za nomanize. Hianagi hazenke zamima omane vahe'moza fatgo avu'avate nemanize.
9Fra vazivava a'ene mago nompi omanino, agraku'ma nomofo fegu'a mani'zamo'a, knare hu'ne.
10Kefo avu'avama nehaza vahe'moza, kefo zama huzankuke zamavenesie. Hagi tava'ozmirema nemaniza vahe'ra zamazeri haviza nehaze.
11Vahe'ma huhaviza'ma hu vahe'ma knoma amiza azeri fatgoma hazageno'a, antahi ama osu vahe'moza negeza ama' antahi'zana erigahaze. Hianagi knare antahizama eri'nesaza vahe'mo'za zamazeri fatgohu kema zamasamisage'za mago'ene antahi'za erigahaze.
12Ra Anumzamo'a fatgo hu'neankino, kefo vahe'mo'ma noma'afima hia avu'ava'zana keno antahino nehiankino, ana vahera zamazeri haviza hugahie.
13Mago vahe'mo'ma amunte omane vahe'mofo kezanke'ma antahi omisimofona, agrama mago zanku'ma upama hu'neno kezatisige'za antahi omigahaze.
14Rimpama hegante'nesia vahe'ma oku'ama musezama amizamo'a arimpa ahegante'nesia zana eri fru hugahane.
15Vahe'mo'ma fatgo huno refako hu avu'avama hanigeno'a, fatgo vahe'mo'za muse hugahaze. Hianagi kefo avu'avama nehaza vahe'mo'za, tusi koro hugahaze.
16Mago'mo'ma antahi ama'ma hu antahizamofo kama atreno havifima vanimo'a, frino ko'ma fri'naza vahe'ene umanigahie.
17Knare kave neneno, tima neno muse zanku'ma mika zupama avesivava hanimo'a, zgo'amo'a vgaresigeno amunte omane vahe manigahie.
18Fatgo avu'avama nehaza vahetema hazenkema esiana, kefo avu'avama nehaza vahe'mo'za zamagri nona eri'za ana hazenkea erigahaze. Hagi hazenke vahe'mo'za fatgo vahe'mofo nona eriza knazana erigahaze.

19Mago ne'moma kehakare nehuno, rimpa hevava nehania a'amofoma atreno ka'ma kopima umanisiana knare hugahie.
20Ama' antahi'zama eri'nesia ne'mo'a, knare feno zantamine olivi masavena noma'afina erivitegahie. Hianagi neginagi antahizane vahe'mo'za, mika fenozazmia atre vganeraze.
21Mago vahe'mo'ma fatgo avu'ava ene avesima ante avu'ava'ma hankavetino avaririsimo'a, knare nomani'zanki, fatgo avu'ava'ene ra agine erigahie.
22Ama' antahi'zane ne'mo'a, hanave vahe'mokizmi rankumara ha' huzamanteno e'nerino, hanave vihugu'ma amuha'ma hunemiza vihua tapage hutregahie.
23Iza'o kema hu'zampima agi'ene agnefu'nanema kvama hanimo'a, hazenkea e'origahie.
24Vahe'ma huhavizama huzamante vahe'mo'a, avufga ra nehuno, vahera zamage fenkami netreno, agra'a avufga erisga hu'zanke nehie.
25Eri'za e'ori feru vahe'mo'a mika zama eri'zankura avesi'avesi nehuno, frigahie. Na'ankure agra azana eri avako huno, erizana e'orine.
26Feru ne'mo'a mika'zama eri'zankura antahi'vava nehie. Hianagi fatgo ne'mo'a agra'agura ontahino, mika feno'zana vahera nezamie.
27Kefo avu'ava ene vahe'mo'ma kresramnama nevia zankura, Ra Anumzamo'a agoteno avesra hunenteankino, kefo zamagu'zamage'saretima eri'za aza vahera mago'ane agatereno avesra hunezamante.
28Keagama refako hu tratema havigema huno hu ama'ma huntesimo'a, frigahie. Hianagi tamage kema hanimofona, ana agenke'amo'a mevava huno vugahie.
29Kefo avu'avama hu vahe'mo'a, havige huno nagra knare vahe mani'noe nehie. Hianagi fatgo vahe'mo'za zamagesa antahi so'e hute'za kana nevaze.
30Ama' antahi'zana eri'nenka, antahi ama'ma hu antahizana erigahananagi, Ra Anumzamofoma ha'ma rente'sanana ana antahi zankamo'a amne zankna hugahie.
31Ha'ma huzana hosi afura azeri retro hugahazanagi, ha'ma azeri'agatere zana, Ra Anumzamofontegati egahie.