Text copied!
CopyCompare
Anumzamofo Ruotage Avontafere - Proveps-Knare Nomaniza

Proveps-Knare Nomaniza 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Azerinte fatgohu kegu'ma avesintemo'a, ama' antahizamofonku avesinente. Hianagi azeri ante fatgohu kegu'ma avesrama hunte'mo'a, neginagi vahe mani'ne.
2Knare zamavu'zamavama nehaza vahera, Ra Anumzamo'a avesi nezamanteanagi, havi zamavu'zmavama hunaku'ma retroma nehaza vahera, Ra Anumzamo'a haviza hu'naze huno ke huzmantegahie.
3Kefozama hanaza zantetira mani'zazmia retrora osugahaze. Hianagi fatgo zmavu'zmavazama hanazana, arafunare'za mani'nageno, vahe'mo'za eri tasagira osugahaze.
4Hentofa avu'ava'ene a'mo'a, nevena knare agi nemie. Hianagi knare avu'ava osania a'mo'a, neve zaferinafi namu reno kasriankna hugahie.
5Fatgo vahe'mo'ma antahizama retroma hania antahizamo'a, knare huno fatgo hu'ne. Hianagi havi zamavu'zamava nehanaza vahe'mo'zama, tami'naza antahi'zana, regavatga hugahaze.
6Kefo zamavu zamavama nehaza vahe'mokizmi ke'mo'a, vahe zamahe nefria vahe'mokizmi zamazankna hu'ne. Hianagi fatgo vahe'mofo kemo'a, vahe'mokizmia zamagu'nevazie.
7Kefo zamavu zamavama nehaza vahe'mo'za, haviza hu'za fanane nehaze. Hianagi fatgo vahe'mokizmi nagamo'za, oti hanavenetize.
8Antahizama'amo knare'ma hu'nesia nera, vahe'mo'za husga huntegahaze. Hianagi antahiza zmimo'ma fatgoma osu vahera, vahe'mo'za zamavesra huntegahaze.
9Eri'za vahe'ama mani'nenia vahe'mo'ma, anteramino amane vahe maniazama hanimo'a, zamunte omane vahe'mo'za zamagra'a zamavufga erisga nehazageno ne'zazmia omane vahera zmagatere'naze.
10Fatgo vahe'mo'a zgagafa'amofona kegvagriso'e hunezamante. Hianagi kefo zamavu'zamavama nehaza vahe'mo'za, zgagfa zamia kevga hugahazanagi, kanonkeve zamigahaze.
11Amuho hu'za hozama antaza vahe'mo'za, rama'a neza me'nenige'za negahaze. Hianagi neginagi vahe'mo'za, nena rga'a omne'zante knazmia ahe friza erizana e'nerize.
12Kefo zamavu'zamavama nehaza vahe'mo'za, kefo zamavu'zamava hu'za eriza vahe'mokizmi zante ke zmanunu nehaze. Hianagi fatgo vahe'mo'za, arafuna rene'za raga rentegahaze.
13Kefo zamavu'zamavama nehaza vahe'mo'za, havigema nehaza kezamifinti, krifu ahazankna nehaze. Hianagi fatgo vahe'mo'za, ana krifufina ohe'za agate'neraze.
14Knare zmageru'ene vahe'mo'za, kezmireti knare'zana e'nerize. Hagi eri'za vahe'mo'za, anahu kna hu'za erizazmireti mizazmia e'nerize.
15Neginagi vahe'mo'zama zamagesama antahizana, zamagrama nehazazamo'a fatgo hu'ne hugahazanagi, ama antahizane vahe'mo'za rumo'zama antahintahima zamiza kea nentahize.
16Neginagi vahe'mokizmia zmarimpa he'zamo'a ame huno amate eama hanigenka kegahananagi, ama' antahizane vahe'mo'a, azeri havizama nehinke'no'a, rimpa he'zamo'a eama hanigenka onkegahane.
17Tamage'ma hu vahe'mo'a, keagare'ma otisimofona tamage huno hufore huntegahie. Hianagi havigema hu vahe'mo'a, keagare'ma otisimofona havige huno hu frakintegahie.
18Antahintahima osuno ame'ama huno hu ke'mo'a, kazimo vahe avufafi reankna nehie. Hianagi, antahintahima huteno keagagama hu vahe'mofo kemo'a, zamaza huno zamazeri neganamare.

19Tamage ke'mo'a mevava hugahie. Hianagi havigema hu kemo'a, zazatera omanegahie.
20Kefo antahintahine vahe'mokizmi zamagu'afina vahe'ma rezmavataga hu antahizamo avitene. Hianagi rimpa fru zanku'ma nehaza vahe'mo'za, muse hugahaze.
21Fatgo vahe'mokizmirera hazenke zana omegahie. Hianagi havi zamavu zamava ene vahe'mokizmirera, hazenke zamo'a avitegahie.
22Ra Anumzamo'a havigema haza vahekura, tusiza huno agotezmanteno avesra hunezamante. Hianagi, tamage'ma nehaza vahekura, tusi muse nehie.
23Ama' antahizane vahe'mo'za ame hu'za antahintahi zazmia eri ante ama nosaze. Hianagi neginagi vahe'mo'za, neginagi antahintahizamia ame huza hu ama nehaze.
24Hanavetinka eri'zama erisanana, kva vahe fore hugahane. Hianagi feru vahe'ma manisanana, kazokzo eri'za vahe manigahane.
25Antahintahi hakarema hu'zamo'a, vahe'mofona azeri antepri nehie. Hianagi zmazeri hanaveti ke'ma vahe'ma huzami zamo'a, zamazeri antesga nehige'za muse nehaze.
26Fatgo vahe'mo'za tava'ozamire'ma nemaniza vahe'mokizmia, knare antahiza zamiza knare kante zmavare'za nevaze. Hianagi kefo zamavu zamavama nehaza vahe'mo'za, zamavre'za havifi nevaze.
27Feru vahe'mo'zama zgagfa ahe'sazana onkregahaze. Hianagi kazigazi huno eri'zama eri'zamo'a, vahe'mofona mrerisa feno zama'e.
28Fatgo avu'avama huno manizamo'a, knare nomanizamofo ka me'ne. Hagi ana fatgo avu'avama avaririzamo'a, frizana omanene.