Text copied!
CopyCompare
Anumzamofo Ruotage Avontafere - Proveps-Knare Nomaniza

Proveps-Knare Nomaniza 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Knare antahintahizamo ene antahi ama'hu antahizamo'a mago a'kna hu'neankino agerura eri antesga huno kezana netie.
2Agra kamofo tavaonte me'nea agonare, ka hatana hu'nefi otine'no,
3rankumapi ufre'nea kante ene kampi otineno ranke huno kezana netie.
4Ana miko vahe'motmagu kezankea nehue. Vahe'motagu kezankea nehue.
5Antahizantmi omane vahe'motma eta refakomahu antahizana emeriho, neginagi antahi'zane vahe'motma, eta antahi amahu antahi'zana emeriho.
6Kma antahiho kema nehuana, na'ankure mareri agatere'nea zanku nehue, maka nanekema hanua kemo'a, fatgo huno tamage ke tamasamigahue.
7Nagra tamage kege nehu'na, havi kegagama nagi'pintima huzankura nagonete.
8Maka nanekenimo'a tamage huno fatgo higeno, krunagene kazaki kema huzana omane'neanki,
9ana maka kemo'a antahizane vahetera fatgo hu'ne. Ana antahizama erinaku'ma hakaza vahetera, fatgo hu'ne.
10Nagrama hiho hu'nama rempima huneramua kemo'a, silva agateregeno, antahizama erizamo'a, koli'a agatereneanki erio.
11Na'ankure knare antahi'zamo'a mareri agaterenea havea agatereno, kavesi kavesima nehunka razane hunka nehanazana agatere'ne.
12Nagra, knare antahi'zamona knare huno refakohu'zane nemanue, Nagripi antahizana me'neankina miko zana nagrake refko hu'na negoe.
13Ra Anumzamofonku koroma huntezana kefo avu'avama huzankura kagotegahie. Agra'a agima erisga nehuno, avufga ra nehuno, havi avu'ava nehuno, akrahe akrehe ageru'ma aru'zana navesra hunentoe.
14Knare antahizama ami'zane, refakoma huzana nagripi me'ne. Nagra antahi ama'ma huzane hanavenena nagri zane.
15Nagra maninoge'za kini vahe'moza kegva nehazageno, ugota kva vahemoza fatgo hu'nea kasegea retro nehaze.
16Kva vahe'mo'za nagra zamaza nehuge'za vahera zamavre fatgo huza ne'vzageno, trakere kva vahe'moza fatgo huza refkoa nehaze.
17Iza'o nagrima avesi nentemofona, nagra avesi nentoe. Hagi nagri'kuma hakre'nimo'a, nagrira nagefore hugahie.
18Nagripi fenozane, ra agima erizana me'ne. Hanavetino zazatema meno vu fenozane, fatgo avu'avazana nagripi me'ne.
19Nagrama nezamua zamo'a, golia agatenereno knare silvama mizama nesazazana agaterene.
20Nagra fatgo avu'avazamofo kante nevuna, fatgo huno refakoma huzamofo kantamimpi nevue.
21Iza'zo nagrima zmavesi nantesaza nagamo'za, fenona erisanti neharesagena, nagra feno nozamifina zago'amo mareri zantamina antevi tezamantegahue.
22Ra Anumzamomo'a pusazana nagri nazeri fore huteno, mika'zana henka tro hu'ne.
23Korapara ama mopama tro osuneno ese zana nagri huhamprinantene.
24Nagra fore hutogeno henka hagerina tro higeno, kampui tintamimo'a hanatino vu'ne.
25Ranra agonane, onensa agona forera huno menima antenerera omanenegena, nagra pusante fore hu'noe.
26Miko mopane, hofa kokama ama mopafi kugusopa nazana henka tro hu'ne.
27Nagra korapa maninogeno monarera mikazana tro hunenteno, hagerina tro huntegeno tavumoma ometre emetretera evune.
28Nagra ko maninogeno anagamua hampona tro hunenteno, tinkampuima hanatino tiruma umarenia keria tro hune.
29Nagra korapa maninogeno hagerinkura, e'i avamente tirura marenka emetro huno kase hunenteno, tiruma maresia mopa trohune.
30Nagra makazama tro'ma hu'noa Ne'mofo tavaonte mani'nena, aza nehugeno muse nehigena maka kna nagranena rama'a muse nehue.
31Maka kokama troma hu'nea zanku'ene vahe'ma anampima mani'nea zankura, nagra tusi'a muse nehue.
32E'ina hu'negu mofavre'nimoka ke'ni'a antahinamio, na'ankure nagri navu'nava zama avaririsaza vahe'mo'za muse hugahaze.
33Kavumroma antesua kea nentahinka, ama antahizana e'nerinka kavesra huontenka amage anto.
34Ke'ni'ama nentahiza, kumanimofo kama atiramitema knane knanema naveganenteza, kahani'arema navegama nentaza vahe'mo'za, tusi muse hugahaze.
35Na'ankure nagriku'ma hakremo'a, nomaniza hakeno erifore nehigeno, Ra Anumzamo'a avesinente.
36Hianagi ha'marenanteno kumi'ma nehimo'a, agra'a hazenke enerie. Iza'o avesrama hunantemo'a, frizamofo avesinente.