Text copied!
CopyCompare
Sveta Biblija - Poslovice

Poslovice 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mudar je sin radost ocu svojemu, a lud je sin žalost materi svojoj.
2Ne pomaže nepravedno blago, nego pravda izbavlja od smrti.
3Ne da Gospod da gladuje duša pravednikova, a imanje bezbožnièko razmeæe.
4Nemarna ruka osiromašava, a vrijedna ruka obogaæava.
5Ko zbira u ljeto, sin je razuman; ko spava o žetvi, sin je sramotan.
6Blagoslovi su nad glavom pravedniku, a usta bezbožnièka pokriva nasilje.
7Spomen pravednikov ostaje blagosloven, a ime bezbožnièko truhne.
8Ko je mudra srca, prima zapovijesti; a ko je ludijeh usana, pašæe.
9Ko hodi bezazleno, hodi pouzdano; a ko je opak na putovima svojim, poznaæe se.
10Ko namiguje okom, daje muku; i ko je ludijeh usana, pašæe.
11Usta su pravednikova izvor životu, a usta bezbožnièka pokriva nasilje.
12Mrzost zameæe svaðe, a ljubav prikriva sve prijestupe.
13Na usnama razumnoga nalazi se mudrost, a za leða je bezumnoga batina.
14Mudri sklanjaju znanje, a usta ludoga blizu su pogibli.
15Bogatstvo je bogatima tvrd grad, siromaštvo je siromasima pogibao.
16Rad je pravednikov na život, dobitak bezbožnikov na grijeh.
17Ko prima nastavu, na putu je k životu; a ko odbacuje kar, luta.
18Ko pokriva mržnju, lažljivih je usana; i ko iznosi sramotu, bezuman je.

19U mnogim rijeèima ne biva bez grijeha; ali ko zadržava usne svoje, razuman je.
20Jezik je pravednikov srebro odabrano; srce bezbožnièko ne vrijedi ništa.
21Usne pravednikove pasu mnoge, a bezumni umiru s bezumlja.
22Blagoslov Gospodnji obogaæava a bez muke.
23Bezumniku je šala èiniti zlo, a razuman èovjek drži se mudrosti.
24Èega se boji bezbožnik, ono æe ga snaæi; a što pravednici žele, Bog æe im dati.
25Kao što prolazi oluja, tako bezbožnika nestaje; a pravednik je na vjeèitom temelju.
26Kakav je ocat zubima i dim oèima, taki je ljenivac onima koji ga šalju.
27Strah Gospodnji dodaje dane, a bezbožnicima se godine prekraæuju.
28Èekanje pravednijeh radost je, a nadanje bezbožnijeh propada.
29Put je Gospodnji krjepost bezazlenomu, a strah onima koji èine bezakonje.
30Pravednik se neæe nigda pokolebati, a bezbožnici neæe nastavati na zemlji.
31Usta pravednikova iznose mudrost, a jezik opaki istrijebiæe se.
32Usne pravednikove znaju što je milo, a bezbožnièka su usta opaèina.