Text copied!
CopyCompare
Anumzamofo Ruotage Avontafere - Proveps-Knare Nomaniza

Proveps-Knare Nomaniza 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ama' antahizane mofavremo'a nefa'ma avumroma antesiankea antahigahianagi, veganokano kema hu mofavremo'a, vahe'mo'ma avumroma antesiankea ontahigahie.
2Knare kema vahe'mokizmima huzmi vahe'mo'za, knare zana e'neriza muse hugahaze. Hianagi hazenke vahe'mo'za, vahe'ma zmazeri haviza nehu'za zmatama zamizanku zmave'nesie.
3Iza'o agi'ma kegavama huno kema himo'a, agra'a maniza kegva nehie. Hianagi rama'a keagama hania vahe'mo'a, agra'a azeri haviza hugahie.
4Feru vahe'mokizmi zmagu'amo'a, rama'a zama erizanku zmave'nesianagi, anazana e'norize. Hianagi amuho hu'za eri'zama erisaza vahe'mo'za, zmavesizana eri knare hugahaze.
5Fatgo vahe'mo'za havigema huzankura zamavesra nehaze. Hianagi kefo zamavu'zamava nehaza vahe'mo'za, rumokizmirera zmagaze huno zamagote zmavu'zmava nehaze.
6Fatgoma huno manizamo'a kva hugantena, knare hunka hazenkea omanesigenka manigahane. Hianagi kefo avu'avamo'a, kumi vahera azeri haviza hugahie.
7Mago'a zmunte omane vahe'mo'za, feno vahe kna nehaze. Hagi mago'a feno vahe'mo'za, zamunte omane vahe kna nehazanagi, feno vahe mani'naze.
8Feno vahe'mo'za nomaniza'zmima eri havizama huzankura, miza hu'za manigahaze. Hianagi zamunte'ma omane vahe'mofona, mago vahe'mo'a azeri korera osugahie.
9Fatgo vahe'mokizmi lamu tavimo'a, ru masa nehige'za, muse nehaze. Hianagi kefo zamavu'zamavama nehaza vahe'mokizmi lamu tavimo'a, asu nehie.
10Avufga ra huno vahe'mofo agorga omani avu'avazamo'a, ha' fra hu'za avreno ne-e. Hianagi avumro kema antahino amagema ante vahe'pina, knare antahizamo'a megahie.
11Revatga hunka havige kantetima eri'sana zgomo'a, ame huno fanane hugahie. Hianagi eri'zama erino, osia eri atruma hute hutema himo'a, rama'a eri atru hugahie.
12Vahe'mo'za fore hugahie huza amuha nehaza zamo'ma fore'ma osanige'za, zmagu'amo'a haviza hugahie. Hianagi ana zamo'ma e'ama'ma hania zamo'a, asimu ami zafagna hugahie.
13Avumroma antesia kemofoma zokagoma antesimo'a, agra'a hazenkefi mani'noe huno hugahie. Hianagi kasegema asaminia kemofo agorga'ama maninimo'a, nomanizama'afina knare hugahie.
14Ama' antahizane vahe'mo rempima hugamisia zamo'a, asimu ami ti kapui hanatiankna hu'neankino, iza'o ana kema antahimofona, frizamofo krifufintira agatenere.
15Knare hu'za antahi amama haza vahe'mokizmia, vahe'mo'za zamavesi nezamantaze. Hianagi hazenke vahe'mokizmi zmavu'zmavamo'a, hanavetino haviza hu'ne.
16Maka zamofo ankereno hu vahe'mo'a agesa antahiteno, maka zana nehie. Hianagi neginagi antahintahine vahe'mo'za, zamagesa ontahi neginagi zmavu'zmavaza eri ama nehaze.
17Kefo vahe'mofoma katogema huntesigeno vaniana, hazenkefi ufregahie. Hianagi iza'o tamagema huno kema hu vahe'ma, ke erino vanigu'ma katogema huntesigeno erino vaniana, vahe'mokizmia zmazeri knare hugahie.
18Iza'o avumaroma antesaza kema ontahisimofona amunte omnesigeno, agazegu hugahie. Hianagi izano azeri fatgohu kema asamisigeno antahino amage antesimofona, agrira husaga huntegahaze.

19Avenesinia zama e'nerisigeno'a, agu'amo'a muse hugahie. Hianagi neginagi vahe'mo'za havi zmavu'zmavama nehaza zampintima atreno atiramizankura zmavesra nehie.
20Iza'o knare antahizane vahe enema vanoma nehia vahe'mo'a, knare antahiza erigahie. Hianagi neginagi vahe enema tagrote'za vanoma nehaza vahe'mo'za, hazenke erigahaze.
21Hazenke zamo'a kumi vahe'mokizmi nezmavaririe. Hianagi fatgo vahe'mokizmia, fenozmimo'a rama'a hugahie.
22Knare vahe'mo'a mofavre'amo'ene henka negehoma eri sintima haresia zana, ko retro huzmanteteno nefrie. Hianagi kumi vahe'mo'zama fenoma eri atruma haza fenona, fatgo vahe'mo'za erigahaze.
23Zamunte omane vahe'mokizmi hozafina, rama'a neza fore hugahianagi hazenke nomanizamo'a timo'ma hiaza huno harafi huno vugahie.
24Iza'o mofavre'amo hazenke nehanigeno knoma amino azeri fatgoma osanuno'a, mofavre'a avesinonte. Hianagi iza'o mofavre'ama avesima nentemo'a, hanavetino azeri fatgo hugahie.
25Fatgo vahe'mo'za rama'a ne'za me'nege'za nezamu nehaze. Hianagi kefo vahe'mofoza, zamaga tevava nehaze.