Text copied!
CopyCompare
Anumzamofo Ruotage Avontafere - Proveps-Knare Nomaniza

Proveps-Knare Nomaniza 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Vahe'mo'ma rimpa frune akoheno manineno naga'anema osia kave'ma ne'zamo'a, tusi'a ne'zama hafra nehuno kreno ne'zana agatere'ne.
2Knare antahizane eriza ne'mo'a, kva'amofo mofavre'mo'ma agaze hu avu'avama hania mofavremofona ugota huno kegva hunte'neno, mofavre'amo'za erisanti haregahaze huzmante'nesafintira erigahie.
3Koline silvanena tevefi kre'za eri agru nehaze. Hianagi Ra Anumzamoke tagu'amofona reheno nege.
4Kefo avu'ava'ene vahe'mo'a, havigema nehazankea nentahie. Hagi tavre vahe'mo'a, vahe'ma azeri haviza hukema hazanke nentahie.
5Amunte omane vahe'ma huhaviza huntesia vahe'mo'a, tro'ma huzmante'nea Ra Anumzamofo huhaviza hunente. Hagi hazenkema erisaza zanku'ma muse hanimo'a, agra'a havi mizana erigahie.
6Nenama huza ra avuma omesaza vahe'mokizmia, zamagehe'mo'za, kini fetorikna zamanuntera hu'nage'za, ra zamagi vahe'mo'za nezamize. Hagi mofavre'mo'za nezmarera zmafana muse huzmantegahaze.
7Neginagi vahe'mofontera knare ke'ma hu'zamo'a, haviza hu'neanagi, kva ne'mo'ma havigema hu'zamo'a, havizantfa hu'ne.
8Mago'mo'ma mago zama erinaku zgoreti'ma maseve'ma amino erisiazamo'a, agraragisa kaguvaza huno efore hiankna nehie. Iza'o anazama himo'a maka zampina knare nehie.
9Iza'o havizama huntesimofoma kefo zama'a atrentesimo'a, amu'nozanifina avesinte avu'avazamo'a, meno vugahie. Hianagi arone'amofo havi avu'avazama'agu hugantigama hanimo'a, knare knampa'a azeri atanegahie.
10Kemofoma refko huno antahi ankemare vahe'mofona, magoke zupama azeri fatgo hu kema asamisankeno'a antahigahianagi, neginagi vahe'mofoma azeri fatgo hunaku'ma 100ti'a zupa knona ami'sanana, avu'avara ruzahera osugahie.
11Kefo avu'avazane vahe'mo'za, ha'ma erifore hu zankuke zamave'nesiankino, hazenke'zami vahera huntenkeno zmavaririgahie.
12Anenta'ama kumzafama ase'nesaza beama, mago ne'mo'ma kantegama tutagihama huntezamo'a knare hu'neanagi, neginagi vahe'mo'za neginagi zamavu'zamavama nehaza vahe'enema tragoteno manizana agatere'ne.
13Hagi mago vahe'mo'a knare'zama magamofoma huntesia zanku'ma, nona huno kefozama huntesia vahe'mofona, kefo zamo'a naga'afintira atreno ovutfa hugahie.
14Ha' frama hu'zamo'ma agafama nehanigeta, koma eri amne osanunkeno'a, ti anagi atregeno ti hageno eankna huno rama'aza eri haviza hugahie.
15Kefo avu'avama nehia vaheku'ma fatgo vahere nehu'za, fatgo zmavu'avazama nehaza vaheku'ma, kefo vahere hu'zama nehaza tare zmavu'zmavakura, Ra Anumzamo'a agoteno avesra hunezmante.
16Neginagi vahe'mo'za knare antahi'zama rempima hu'za eri zmave'sizama omane'nege'za, na'a higeza avono hu zgoa zamazampina eri'naze?
17Mika zupa knampatimo'za zmavesirantegahaze. Hagi knazampima tza hanagu tafuhe'mokizmia kasezmante'naze.
18Knare antahi'zazmima omane vahe'mo'za zamagrazmi huvempa hu'za, tava'ozmire nemaniza vahe'mo'za nofima hu'naza zama ovakanesageta, tagrati vakanezmantegahune hu'za nehaze.

19Iza'o ha'frama hu'zankuma avesintemo'a, kumiku avenesie. Iza'o agra'a agima erintesgama nehimo'a, hazenke erigahie.
20Akrehe akrehe agu'ane ne'mo'a, knare zana hakeno erifore osugahie. Hagi iza'o tavre kema nehanimo'a, hazenkefi ufregahie.
21Neginagi vahe'mofo nerera nefa'a, tusi'a ataza e'nerie. Higeno nefa rimpamo'a, ana neginagi ne'mofonkura musena osugahie.
22Musema huno mani'zamo'a, tusazamo vahera azeri so'e higeno maniankna nehie. Hianagi vahe'mofo antahizamo'ma havizama haniana, havi krimo zaferinafi me'neno azeri haviza hiankna hu'ne.
23Kema refkohu tratema kefo ne'moma maninesuno'a, keagama eri haviza hinogu oku'a masevema huno amisia zgoa e'nerino, keaga eri rukrahe huno fatgo kantera ontahigosie.
24Antahi'zane vahe'mo'a knare antahizante avua anteno nevie. Hianagi havi vahe'mofo avumo'a, mopa ataginare ame huno omegege, emegege huno nevie
25Neginagi mofavremo'za nezmafana zamasuzana eri nezamie. Hagi kasema ante'nea zamarerahe'ina, zmarimpa zamata eri'nezamize.
26Fatgo hu'nesia vahe'ma knazama zamige, knare huno hazenke'a omane kva vahe'ma knoma ami'zamo'a, haviza hu'ne.
27Knare antahintahima me'nea vahe'mo'a, rama'a keaga osugahie. Hagi ama' antahizama me'nenia ne'mo'a, ame huno rimpagna osugahie.
28E'ina hu'negu neginagi vahe'mo'ma kema osuno manisia zankura, vahe'mo'za knare antahiza eri'ne hugahaze.