Text copied!
CopyCompare
Anumzamofo Ruotage Avontafere - Proveps-Knare Nomaniza

Proveps-Knare Nomaniza 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mofavrenimoke, knare antahi'zane ama' antahizamofo kema kasamisuana kagesa antenka antahi so'e huo.
2Anama hanunka ama' antahintahire nemaninka, keagama hananana antahintahine vahe'mo'za nehazankna hunka kea hugahane.
3Na'ankure savri a'mofo agipinti kemo'a, tume rima'amo haga hiankna nehinkeno, agipintima atiramisia nanekemo'a, olivi masavemo fru huno karoro hiankna hugahie.
4Hianagi refaregama kesanana, ana amo'a akahe trazankna nehuno, tare kaziga asane'nea kazinkna hu'ne.
5E'i ana a'mofo agamo'a fri'zampi uneramino, agama renakereno viazamo'a, fri vahe kerifi nevie.
6Ana savari a'mo'a, asimuma erino mani kankura nontahino, kama via kamo'a fatgoa nosianagi antahino keno nosie.
7E'ina hu'negu mofavre nimota kenia antahitma, amama tamasamisua kemofona tamagena huomiho.
8Ana savari a'mofona atrenka ogantu'a nemaninka, nomofo kasama'arera uravao osuo.
9Anama hananana havi kagi e'nerinka, zahufafi kasefa vahe mani'nesanke'za, havi vahe'mo'za kazeri haviza hugahaze.
10Onke'nesana vahe'mo'za hanaveka'a atrenka eri'nanazana, e'nerisageno, knare zantamima amuho hunka eritru hunte'sana zantamina ru vahe'mo'za erigahaze.
11Henkama frinaku'ma hanana knama esigeno'a, krimo'a kavufafina ra nehuno, kazeri zaferinage hinkenka karagi nerunka,
12anage hugahane, na'a higena navumaro kema nenasimige'na, nagokura hu'na navesra hunentena, nazeri fatgo nehigena, ana kea ontahi'noane hugahane.
13Nahige'na rempi hunami vahe'mo'zane, nazeri kante ante kema nasami'za vahe'mokizmi kea ontahi'noane hunka hugahane!
14Nagra mika vahe zmurera haviza hu'na keforoe hugahane.
15Ru vahe'mofo tintetira tina ono, kagra'a tintetike tina no, e'i a'ka'ane mani fatgo huzanku hu'ne.
16Amanefina tinka'a ome tagi atre, eme tagitre osuo. Kagra a'enenke'za maso.
17Atregeno kagri a'mofo suzanke meno, aru a'nenena monkozana osuo.
18Kasefama maninenka e'rinana a'ka'ane muse hunka mani'negeno, Anumzamo'a asomu hugantegahie.

19A'ka'amo'a dia a' afu'moma hiankna huno avesi avesi huno knare zantfa huneganteanki, amima'amo'a maka kna kavesizana kazeri knare nehina, kagrima kavesi kantenia zamo'a kazeri agrarega atrena agri avesizampi manigahane.
20Neve enema mani fatgo hunoma omanisia a'nea mofavre'nimoka ke'negeno kavufgamo'a oraotino. Atregeno amima'arera kavrenteno kanura okino.
21Na'ankure Ra Anumzamo'a miko kama vano hunana, ke'ankereno refako huno tage'negeta vano nehune.
22Kefozama nehia ne'mofona kefo avu'avazama'amo'a kukomo azeriankna nehigeno, kumi'amo kina rentegeno nemani'ne.
23Agra'a avesizama kegvama osaniazamo hanigeno frigahie. Rama'a havizama haniazamo hanigeno, fanane hugahie.