Text copied!
CopyCompare
Anumzamofo Ruotage Avontafere - Proveps-Knare Nomaniza

Proveps-Knare Nomaniza 26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Neginagi vahe'ma ragima amizamo'a, zage knafi ko' ariankna nehigeno, ne'zamo afure knafi ko' ariankna huno knarera nosie.
2Magomo'ma hazenkema osu'nenigeno kazusi hunte kema hanigeno'a, ana kazusi kemo'a kisave namamo mika zupa mnigsa osuno hareno vano vano nehiankna huno, vahetera forera osugahie.
3Hosi afura sefu knonu ahe'za azeri antefatgo nehazageno, donki afumofona aeni zamagipina rentenaza zante zamavazu huza zmazeri fatgo nehaze. Hagi neginagi vahera knonteti zamagumpi zamahe'za zmazeri fatgo hugahaze.
4Neginagi vahe'mofona neginagi naneke zamirera kenona huozamanto, anama hananana zamagri kna hunka neginagi vahe manigahane.
5Antahiso'e hutenka neginagi vahe'mo'za, neginagi nanekema hanaza nanekerera, kenona zmia huzamanto, ru zamagra antahisazana knare antahiza eri'none hugahaze.
6Neginagi vahe'mofoma katogema huntesankeno kema erino vaniazamo'a, mago kaga akafri atreankna nehuno, avuatga ti neankna hugahane.
7Neginagi vahe'mo'ma knare nomanizamofo nanekema hu'zamo'a, vahe'mofoma frino sti'nea agamo eri'za e'oriankna huno, ana naneke'amo'a erizana e'origahie.
8Neginagi antahizane vahe'ma ra zamagima zmizamo'a, kumi'atifima have erinteno ahe atrenaku anteankna nehie.
9Neginagi antahizane vahe'mozama knare nomanizamofo naneke hanazana, negi ti neno neginagi hu'nea vahe'mo, ave ave nofi azampi azerineno traka truku huno vano hiankna nehie.
10Neginagi antahizane vahe'ene karankama enevanaza vahe'ma zgorema eri'za erisazegu'ma zamavresia zamo'a, keve ome ahetre emehetre huno rama'a vahe zamaheankna hugahie.
11Kramo'ma amu'ma atitrenere'ma eteno viaza hu'za neginagi vahe'mo'za koma nehaza neginagi zamavu'zmavara hutere nehaze.
12Neginagi vahe'mo'za amuhama hazazamo'a, ama' antahizane vahe'ma mani'none hu'za antahiza vahera zamagateneraze.
13Kampine ra kumamofo kantamimpina ha' zga laioni manine hu'za feru vahe'mo'za nehaze!
14Kafamo'ma hantintenare'ma me'neno anagino erigino hiankna hu'za, feru vahe'mo'za nemasaza tafe zamire, rukrahe rukrahe nehaze.
15Feru vahe'mo'a ne'zama ante tafepintira ne'zana erigahianagi, agipina erinteno nezankura avesra hugahie.
16Feru vahe'mo'a agraguma antahiana, 7nia knare antahizane vahera, nagra zamageterenoe huno nentahie.
17Rumozama ha' frama nehazafima, anintka huno kema hu'zamo'a, kramofo agesare avazu huno viankna nehie.
18Tava'oma'are nemanimofoma revatga nehuno, kiza zokago ke hugantoe hunoma nehimo'a, negi ne'mo teve nerea keve ome ahetre eme ahetre hiankna nehie.

20Hagege teve rampama omanesigeno'a, tevea rukru huno ontegahie. Hagi vahe zamefi kema hu'zama omanesigeno'a, ha' frama hu'zana omanegosie.
21Tevemo'a tanknuzare tevea nereno hagage teve rampare rukru huno tevea nereankna hu'za keframa vazi vahe'mo'za, ha'ma hu'zana eri agafa nehaze.
22Vahe'ma amefi agenke hu kemo'a, haganentake ne'zankna hu'neankino, vahe'mofo agu'afinka unefre.
23Vahe'ma azeri havizahu antahizama kagu'afima me'negenka, amne kagitetima fru kema humisanana, mopa kavomofo amega'a silva masave frenteno eri knare hiankna hugahane.
24Magomo'ma avesra hunentesia vahe'mofoma amega agiteti avurera so'e ke humigahianagi, agu'afina antahi muginente.
25Knare kema hanigenka ana kegura tamage hunka antahiomio, na'ankure agu'afina 7ni'a kasrino agote'zamo avitene.
26E'i ana kefo antahi'zana frakigahianagi, mika veamo'za, kefo avu'ava'afi eama hanige'za kegahaze.
27Iza'o kerima asentesimo'a, anama asentesia kerifi agra'a tamisigeno, iza'o havema rezahe huno mrenerinimofona, ana havemo'a ete eramino havema retufeno mrerino nevanimofona eme rehapatigahie.
28Havi kema hu vahe'mo'a, avesrama hunentea vahera, havige huno azeri havizahu ke hunente. Rumofo zante ke'neno masave kema hu'zamo'a, ruga'a vahera azeri haviza nehie.