Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Yoobu

Yoobu 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bilidɑ Suɑɡii u Yoobu wisɑ u nɛɛ,
2sere dommɑ kɑɑ ɡɑri yini sɑɑrinu kpe. A den mɑrio kpɑ su mɑɑ ɡere.
3Mbɑn sɔ̃nɑ ɑ sun mɛɛrɑ ɡɑri bɑkɑsu. Mbɑn sɔ̃nɑ ɑ sun mɛɛrɑ nɡe yɑɑ sɑberu.
4Wunɛ Yoobu, wunɛn mɔruwɑ yɑ nun wɑhɑlɑ mɔ̀. A tɑmɑɑ yɑ koo de tɔmbu bu yɑrinɑ kpɑ wuu ɡu ko bɑnsu, kpɑ kpenu nu doonɑ nin ɑyerun di?
5A n yɛ̃ mɑ tɔn kɔ̃son yɑm bururɑmɑ mu koo ɡbi. Mɛn dɔ̃ɔ yɑri kun mɑɑ bɑllimɔ.
6Yɑm bururɑm mu koo ɡɔsiɑ yɑm wɔ̃kuru win wɑ̃ɑ yerɔ. Domi u koo ɡbi nɡe fitilɑ.
7U ǹ mɑɑ sĩimɔ kɑ toro sindu. Win tiin bwisi koo nùn surɑ.
8Domi u koo dɑ yinɑ ɡiɑ, kpɑ win nɑɑsu su yen wɛ̃ɛ wuronu wɔri.
9Yinɑ koo nùn mwɑ nɑɑ tokurɔ, kpɑ yen wɛ̃ɛ yi nùn tɛ̃ke.
10Bɑ nùn tɑɑ bɛrie temɔ, win swɑɑ sɔɔ.
11N wee nɔni swɑ̃ɑrɑ nùn mɑrɑ tɑ kɑ sikerenɛ. Mɑ tɑ nùn swĩi birun di.
12Gɔ̃ɔrɑ nùn wɔri, tɑ win dɑm kpɑ. Mɑ sɑ̃ɑrɑ nùn deemɑ.
13Tɑ koo win wɑsin ɡɔnɑ di beri berikɑn di. Kpɑ bɑrɑ bɑkɑru tu nùn mwɑ.
14Bɑ koo nùn wunɑ win wɑ̃ɑ yerun di, tè sɔɔ u rɑɑ dɑm mɔ. Kpɑ bu kɑ nùn dɑ ɡɔɔn sinɑ kpɑɑ bɑkɑrɔ.
15Wiɡibɑ koo yɑrinɑ. Win ɑrumɑnin tii yɑ koo kɑm ko. Kpɑ sɔ̃ɔ bisu su win yɛnu dɔ̃ɔ mɛni.
16Tɔn kɔ̃so wi, u ko n sɑ̃ɑwɑ nɡe dɑ̃ɑ. Win ɡbini yi koo ɡberɑ temɔ. Kpɑ bu win kɑ̃ɑsi bɔɔri wɔllɔ.
17Bɑ koo win ɡɑri duɑri hɑnduniɑ sɔɔ. Bɑ ǹ mɑɑ win yĩsiru yɑɑyɑmɔ.
18Domi bɑ nùn yɑrɑ yɑm bururɑm di, bɑ sure yɑm wɔ̃kuru sɔɔ. Mɑ bɑ nùn ɡirɑ hɑnduniɑn di.

19Win bii ɡoo kun nùn bibu mɑruɑmmɛ. Domi win yɛnuɡibu kpuro bɑ koo ɡbi.
20Tɔn be bɑ wɑ̃ɑ tɛ̃ bɑ koo bɛrum soorɑ. Kpɑ be bɑ koo mɑrurɑ win biru bu biti soorɑ win kɑm koo bin sɔ̃.
21Nɡe mɛyɑ tɔn kɔ̃sobu kɑ be bɑ ǹ Gusunɔ yɛ̃n wɑ̃ɑ yeru tɑ ko n sɑ̃ɑ.