Text copied!
CopyCompare
Is Lalag te Megbevayà - Job

Job 26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ne midtavak si Job te,
2“Kunaan nu vuwa ke netevangan a kenikew is meluya wey wazà egkehimu.
3Kunaan nu vuwa ke nesembaǥan a kenikew is kenà metau pinaaǥi te zekelà he ketau nu.
4Hendei ves ebpuun is mibpengaǥi nu? Hentei ki mulin-ulin is mibpenurù kenikew te kegkaǥi kayi?
5“Egkerkeren te kegkahandek is menge minatey ziyà te nesevukan dan he ziyà te zizalem te wahig.
6Wazà mekeeles diyà te Megbevayà is lugar te menge minatey. Wazà ebpeketambun te lugar te kezeetan.
7Indempas te Megbevayà is dizaya he langit diyà te mehiǥawan he lugar, ne insavuk din is kelibutan diyà te kawangkawang.
8Edtengesen din is uzan te mekepal he ǥapun, ne wazà mebensì is gapun minsan meveǥat haazà.
9Edtembunan din te ǥapun is anlag te vulan.
10Midhimu zin is henduen be te midtelevukaayan te langit wey zaǥat, he iyan taltal te kerayag wey kerusirem.
11Emun edawey sikandin egkengehuyung is menge tukud te langit.
12Tenged te ǥehem din egurigawen din is daǥat, ne pinaaǥi te ketau zin midèdeetan din is dragun he si Rahab.
13Tenged te kedhiyup din mibmetingew is langit, ne pinaaǥi te ǥehem din midhimetayan din is edagmang he dragun.
14Heini zeisey zà he menge vaal he mibeelan din. Igkepetug-iring dà heini te naasnaas he nezineg ta. Ne ǥuntaan hentei man is ebpeketegkad te kegkemekeǥeǥehem te Megbevayà?”