Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible - SOHP

SOHP 26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ia uwen laud en omw sawas ong ie— aramas semwehmwe oh luwet emen ngehiet!
3Komw kihongieier kaweid mwahu oh sewesehki soangen aramas pweipwei men ngehiet en iang paieki omwi loalokong!
4Ihs me komw lemeleme me pahn rong omwi koasoi kan? Ihs me audehkin komwi soangen koasoi pwukan?
5Ngenen me melahr akan kin rerrer nan pihl akan pahn sampah.
6Sapwen me melahr akan kin ritidahng Koht; sohte mehn sansar mehn perehsang silangi.
7Koht ketin katehlapahla pahnlahng en paliepeng oh tenekihda sampah en langalang nan wehwe.
8Iei ih Koht me ketin audehkihla pihl pahnlahng oh ketin kolokol pwe en dehr toutoula oh wudekpeseng.
9E kin ketin karirihala maram pahn depwek.
10E ketin katohrepeseng marain oh rotorot ni eh ketikihdi irap pwonopwon ehu pohn madau.
11Ni eh kin ketin kamasak uhr kan me utungada pahnlahng re kin itikekda oh rerrerki ar masepwehk.
12Iei sapwellime roson me kalowehdi madau; oh nin lime manaman me e ketin kauwehkihla Rahap, mahn kamasepwehko.
13Engin doauese me kamwakelehda pahnlahng, oh nin lime me kemehla mahn kamasepwehko.
14Ahpw mepwukat iei mehkot tikitik en sapwellime manaman, ihte ngilen mwenginingin me kitail rongehr. Ihs me ese ia uhdahn uwen sapwellimen Koht lapalap?