Text copied!
CopyCompare
Wedau Mark - Proverbs

Proverbs 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
22“Au karena, Bada tau i tereu. Muriai da aiwai ḡelaui i kauei.
23Tau kampa au kare oina, muriai da dobu.
24Tau a tupua muriai da Bada gabinou i kauei, muriai da waira vuvura i kwakwa-ḡetai.
25Tau a tupua muriai da ola, muriai da ola muomuoi ai au gabu i terei, tau kampa.
26Muriai da dobu bo wapu bo doa pokauna.
27Tau kampa maranai mara ana au gabu i terei, maranai parata i taini da mara au tepana ma boga au gabaura.
28Maranai apau i terei au mara ma vuvura doa au orana i votawanei.
29Tau kampa, ma boga ana parata i terei ma i egari da nai paratana eḡa ina raḡoni. Tau kampa, maranai dobu oḡona i tonana-naiei.
30Nai marana tau Bada au ririvana a mamae me tauvioga, marana patapatai a vinuaiaini ma tau a vinuaiai.
31A vinuaiai kaua maranai dobu i kaukaueia a inanai, a vinuaiai kaua maranai rava a inanai.”