Text copied!
CopyCompare
Święta Biblia - Przysłów

Przysłów 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Czy mądrość nie woła i rozum nie wydaje swego głosu?
2Stoi na szczycie wysokich miejsc, przy drodze, na rozstajach dróg.
3Przy bramach, przy wjeździe do miasta, przy wejściu, u drzwi woła:
4Do was wołam, o mężowie, mój głos kieruję do synów ludzkich.
5Prości, uczcie się rozwagi, a wy, głupi, bądźcie rozumnego serca.
6Słuchajcie, bo będę mówił o rzeczach wzniosłych, a wargi moje otworzą się, aby głosić prawość.
7Moje usta bowiem mówią prawdę, a niegodziwością brzydzą się moje wargi.
8Sprawiedliwe są wszystkie słowa moich ust; nie ma w nich nic fałszywego ani przewrotnego.
9Wszystkie są jasne dla rozumnego i prawe dla tych, którzy znajdują wiedzę.
10Przyjmijcie moje pouczenie zamiast srebra i wiedzę raczej niż wyborne złoto.
11Lepsza bowiem jest mądrość niż perły i żadna rzecz, której pragniesz, nie dorówna jej.
12Ja, mądrość, mieszkam z rozwagą i odkrywam wiedzę roztropności.
13Bojaźń PANA to nienawidzić zła. Ja nienawidzę pychy, wyniosłości, złej drogi i ust przewrotnych.
14Moja jest rada i prawdziwa mądrość, ja jestem roztropnością i moja jest moc.
15Dzięki mnie królowie rządzą i władcy stanowią sprawiedliwość.
16Dzięki mnie panują władcy i dostojnicy, wszyscy sędziowie ziemi.
17Miłuję tych, którzy mnie miłują, a ci, którzy szukają mnie pilnie, znajdą mnie.
18Przy mnie jest bogactwo i chwała, trwałe bogactwo i sprawiedliwość.
19Mój owoc jest lepszy niż złoto, nawet najczystsze złoto, a moje plony lepsze niż wyborne srebro.
20Prowadzę ścieżką sprawiedliwości, pośród ścieżek sądu;
21Aby tym, którzy mnie miłują, dać w dziedzictwo majątek wieczny i napełnić ich skarbce.
22PAN posiadł mnie na początku swej drogi, przed swymi dziełami, przed wszystkimi czasy.
23Przed wiekami zostałam ustanowiona, od początku; zanim powstała ziemia;
24Gdy jeszcze nie było głębin, zostałam zrodzona, kiedy jeszcze nie było źródeł obfitujących w wody.
25Zanim góry zostały założone, nim były pagórki, zostałam zrodzona.
26Gdy jeszcze nie stworzył ziemi ani pól, ani początku prochu okręgu ziemskiego;
27Kiedy przygotowywał niebiosa, byłam tam; gdy odmierzał okrąg nad powierzchnią głębi;
28Gdy w górze utwierdzał obłoki i umacniał źródła głębin;
29Gdy wyznaczał morzu jego granice, by wody nie przekraczały jego rozkazu, kiedy ustalał fundamenty ziemi;
30Byłam wtedy przy nim jak wychowanka i byłam jego radością każdego dnia, ciesząc się zawsze przed nim;
31Radując się na okręgu jego ziemi, rozkoszując się synami ludzkimi.
32Teraz więc, synowie, słuchajcie mnie, bo błogosławieni są ci, którzy strzegą moich dróg.
33Słuchajcie pouczeń, nabądźcie mądrości i nie odrzucajcie jej.
34Błogosławiony człowiek, który mnie słucha, czuwając u moich wrót każdego dnia i strzegąc odrzwi moich bram.
35Bo kto mnie znajduje, znajduje życie i otrzyma łaskę od PANA.
36Ale kto grzeszy przeciwko mnie, wyrządza krzywdę swojej duszy; wszyscy, którzy mnie nienawidzą, miłują śmierć.