Text copied!
CopyCompare
Wedau Mark - Jonah

Jonah 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Jonah iana au manawana ma i raupari Bada, ana God awarina.
2I pa, “Au nuabola au orana a tou Bada awarina, ma i paribeleu. Irairaḡei, ai au dobu ma agu a gararei ma au tou u nonori.
3Au gabinou u tawana ḡaireu, boga au gabaura dewadewana. Boga i kwaviviroiu. Rabamam ḡaeḡaei i viaimonumonui.
4Oo Bada! A notai da tau u tereopuneu, ma a notai da eḡa melanai am tempol vivireina ana inana-melei.”
5“Boga i puruiu lavutui i tupo ma aragoma kolau i pani.
6A monu ḡaira ola au kare dewadewana, a vipanipani nai au dobuna, dobuna metaetana guduguduna maemaena. Wate tam Bada au God, u vilawaniu. Lawalawaiu gabinouei u sinaepaiu,
7Malana a vaia au lawana i opuopu, ma Bada a raupari awarim, am au tempol, ma u nonoriu.
8Taui kokoitau labalababa e viviborumei, am nuavaina mamae-nonoana i geduaiei.
9Wate tau ana welem, ana voepaepaim ma au pulo ana apui awarim. Au parivainuaḡa awarim ana kauei lawana maemae nonoana Badei e nenei.”
10Ma Bada iana i egari da Jonah i medana-tawanei au gera.