Text copied!
CopyCompare
Bible Kralická 1613 - Jonáš

Jonáš 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nastrojil pak byl Hospodin rybu velikou, aby požřela Jonáše. I byl Jonáš v střevách té ryby tři dni a tři noci.
2I modlil se Jonáš Hospodinu Bohu svému v střevách té ryby,
3A řekl: Z ssoužení svého volal jsem k Hospodinu, a ozval se mi; z břicha hrobu křičel jsem, a vyslyšel jsi hlas můj.
4Nebo jsi mne uvrhl do hlubiny, do prostřed moře, a řeka obklíčila mne; všecka vlnobití tvá i rozvodnění tvá na mne se svalila.
5Bylť jsem již řekl: Vyhnán jsem od očí tvých, ale ještěť pohledím na tvůj svatý chrám.
6Obklíčily mne vody až k duši, propast obklíčila mne, lekno otočilo se okolo hlavy mé.
7Až k spodkům hor dostal jsem se, země závorami svými zalehla mi na věčnost, ty jsi však vysvobodil od porušení život můj, ó Hospodine Bože můj.
8Když se svírala ve mně duše má, na Hospodina jsem se rozpomínal, i přišla k tobě modlitba má do chrámu svatého tvého.
9Kteříž ostříhají marností pouhých, dobroty Boží se zbavují.
10Já pak s hlasem díkčinění obětovati budu tobě; což jsem slíbil, splním. Hojné vysvobození jest u Hospodina.
11Rozkázal pak byl Hospodin rybě té, i vyvrátila Jonáše na břeh.