Text copied!
CopyCompare
A BUK TABU A MAULANA KUNUBU ma A KALAMANA KUNUBU - Iona

Iona 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ma Iona i ga araring ta ra bala i ra en tadav ra Luluai kana God.
2ma i ga biti: Iau ga tangi tadav ra Luluai, tago i ga tup iau ra kinadik, Ma i ga torom tagu. Iau ga tangi ta ra bala na ruarua na tulungen, Ma u ga valongore ra nilaigu.
3Tago u ga vue vaba iau ta ra lulur na ta, ta bala na ta iat; Ma ra lubu na ta i ga tur kikil iau; Ma kaum lavur bobol ma kaum lavur top dia ga vana taun iau.
4Ma iau ga biti dari: Di tar vue iau kan ra matam; Ma a dovotina ina lingan mulai upi kaum pal i gomgom.
5A ta i ga alir kikil iau, ma iau ga to na virua; Iau ga ki ta ra lamanana; A liaur i ga vivi ra ulugu.
6Iau ga kuba ta ra bit a lualuana; Di ga banu bat vatikene ra gunan namur tagu; Ma ga u Luluai, kaugu God, u ga vairop vatutua kaugu nilaun kan ra tung.
7Ba ra tulungeagu i ga matmat tagu, iau ga nuk pa ra Luluai, Ma kaugu niaring i ga ruk piram ta kaum pal i gomgom.
8Diat dia torom ta ra magit vakuku, nina i vavaongo, Dia vana kan kadia varmari iat.
9Ma ina pait kaugu tinabar piram ma ra nilai ra pite varpa; Ina pait nam ra magit ba iau ga vavalima tana. A varvalaun kai ra Luluai kaka.
10Ma ra Luluai i ga tata tadav ra en, ma i ga marue vue Iona tar ta ra valian.