Text copied!
CopyCompare
BIBOLO DABUŊ - Jona

Jona 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ma Apômtau kêkêŋ i kapôêŋ teŋ gebe êndaŋgôŋ Jona. Ma Jona gêmoa i têtaclêlôm geleŋŋa têlêac ma gêbêcauc têlêac.
2Go Jona keteŋ mec gêdêŋ nê Apômtau Anôtô gêŋgôŋ i têtaclêlôm
3ma kêsôm gebe “Aê kapô lêna tau ŋanô ma aoc gêjac Apômtau, tec eŋ kêkêŋ taŋa aê. Aê gamôêc aŋga lamboam ŋalêlôm ma aôm gôê taŋam aê aoc.
4Aôm kôbaliŋ aê kasêp gwêc ŋagêdimbob gaja, kasêp gwêc ŋaluŋgeŋ, ma ŋasamac gêjam aê auc, aômnêm dembom to ŋakôtôŋ-kôtôŋ samob kêsalê aê auc.
5Ma aê taêc gêjam gebe ‘Aôm kôtiŋ aê su aŋga laŋômnêm, ma oc jaŋgôm amboac ondoc gebe matocanô êpi nêm lôm dabuŋ êtiam.’
6Gwêc ŋasamac mêŋgêdêŋ ŋoc koclabeŋ, ŋagêdimbob kêmakop aê auc
7aŋga lôc ŋanombaŋ tau. Kasêp nom ŋalêlôm gaja ma ŋakatam ŋajaŋa kêsa gêc gedeŋ tôŋgeŋ. Mago aôm, o ŋoc Apômtau Anôtô, gôê aê sa aŋga gêsuŋ ŋakêlêndiŋ gamoa matoc jali.
8Gêdêŋ taŋ katuc kêpô lêna tau êndu-êndu naŋ, aê taêc gêjam Apômtau, ma ŋoc mec gêdêŋ aôm kêsô nêm lôm dabuŋ gêwac.
9Êsêac taŋ sêsap gwam ŋaôma tôŋ naŋ, sêwi nêŋ lamuanô tau siŋ.
10Mago aê nec jakêŋ-da êndêŋ aôm todaŋgegeŋ. ma biŋ, taŋ gajac mata naŋ, gabe jaŋgôm ŋanô êsa. Apômtau eŋ gêjam sa ŋamôkê.” Ma Apômtau kêjatu i jagêluc Jona kêpi bau gêja.