Text copied!
CopyCompare
Vanuvei Eo e sepinien Vatlongos na mol-Vatimol xil niutestamen e rute te oltestamen - Siona

Siona 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Melele xa Siona de vang meseo ak, xi misis mi Iahova, Hi nan, bit,
2“O Iahova, melele xa longpangasien navan mei mahulong pupu natekei tehat minuk li, e xouk oteteong ni nou e otetutou ni nou. Melele xa natenemi natehit di nabe von maten, natetakesuk, e xouk oteteong ni nou li.
3Xouk oteso nou natehe mesavuol e natemerir natehe huinep te tas. E inggak, tas teta xol nou e tahe xil mun latekilkiles ni nou.
4Natenemi natehit otesil rat nou natehe relinguk, e ninapus ti mun Nim Eo nam.
5Tas teta xol nou, natemerir natehe tan e lulum te tas tevar xat vatuk.
6Natehe tan teha vuma … natetuxoh vatit hu xil xa ladi pe tas, e natelonge lehit ngan xa natetuxoh von maten e nateta tuok. E xouk Iahova, Hi navan, otemei sung otehur rat nou ra pe tas ak tengan nameul rilomun.
7O Iahova, melele xa natelonge texoni ngan xa meulien navan sangas vavus, natenem rilomun ni xouk. Natesis tehat minuk, e otelong nou e Nim Eo nam.
8Ngan xil xa di lamot mi nanao votei xil, xil di lastokovein xouk xa obe vatit hosien nae.
9E inou, ti nikikei minuk itel memesien, e nisa sanien eo tei ihat minuk. Naha xa natehit xati minuk tengan nipol ni, nipol sen ni. O Iahova, xouk kestang di oteh meulien e moletin xil.”
10Melele xa Siona misis bus, Iahova misemae ni meseo ak tengan vahe ut. Ma meseo ak ba, miluh rat Siona be suhon.