Text copied!
CopyCompare
Біблія (пераклад В.Сёмухі) - ПСАЛТЫР

ПСАЛТЫР 105

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Алілуя. Слаўце Госпада, бо Ён добры, бо навечна ласка Ягоная.
2Хто выкажа магутнасьць Госпада, хто абвесьціць усю славу Ягоную?
3Дабрашчасныя - хто трымаецца права, хто чыніць па праўдзе ва ўсякі час!
4Спамяні пра мяне, Госпадзе, у зычлівасьці да народу Твайго; наведай мяне ратаваньнем Тваім,
5каб угледзеў я дабрадзенства выбранцаў Тваіх, каб радаваўся я радасьцю народу Твайго, каб хваліўся я спадчынаю Тваёю.
6Зграшылі мы з бацькамі нашымі, учынілі бяспраўе, скрывілі праўду.
7Бацькі нашыя ў Егіпце не зразумелі цудаў Тваіх, не памяталі безьлічы міласьцяў Тваіх і ўзбунтаваліся каля мора, Чэрмнага мора.
8Але Ён уратаваў іх дзеля імя Свайго, каб паказаць магутнасьць Сваю.
9Грозна прамовіў мору Чэрмнаму, і яно высахла; і правёў іх прадоньнем, як па сухім;
10і ўратаваў іх ад рукі ненавісьніка і выбавіў іх ад рукі ворага.
11Воды накрылі ворагаў іхніх; ніводнага зь іх не засталося.
12І паверылі яны словам Ягоным, і пасьпявалі славу Яму.
13Але неўзабаве забылі дзеі Ягоныя, не дачакаліся Ягонага пажаданьня:
14і загарэліся ў пустыні пажадай, і спакусілі Бога ў бязьлюднай.
15І Ён выканаў іхнюю просьбу, але паслаў на іх душы пошасьць.
16І пазайздросьцілі ў табары Майсею і Аарону, сьвятому Гасподняму.
17Раскалолася зямля, і паглынула Датана, і накрыла Ааронавую зборню.
18І загарэўся вагонь на зборні іхняй, полымя папаліла бязбожных.

19Зрабілі цяля каля Харыва, і пакланіліся ідалу;
20і памянялі славу сваю на выяву вала, які есьць траву.
21Забыліся Бога, Збаўцу свайго, Які велічнае ў Егіпце ўчыніў,
22дзівоснае ў зямлі Хамавай, страшэннае каля Чэрмнага мора.
23І хацеў вынішчыць іх, калі б Майсей, выбранец Ягоны, ня стаў прад Ім у расколіне, каб адвесьці ятру Ягоную, не пагубіць іх.
24І пагардзілі яны зямлёю жаданаю, ня верылі слову Ягонаму;
25і наракалі ў палатках сваіх, ня слухаліся голасу Гасподняга.
26І падняў Ён руку Сваю на іх, каб зубожыць іх у пустыні,
27і зубожыць іхні род сярод народаў і расьсеяць іх па зямлі.
28Яны прыляпіліся да Ваалфэгора, і елі ахвяры бяздушным,
29і разгневалі Бога сваімі ўчынкамі, і напала пошасьць на іх.
30І паўстаў Фінээс, і ўчыніў суд, - і спынілася пошасьць
31І залічана гэта яму ў праведнасьць на векі вечныя з роду ў род.
32І ўгневалі Бога каля водаў Мэрывы, і Майсей пацярпеў за іх,
33бо засмуцілі яны дух ягоны, і ён паграшыў вуснамі сваімі.
34Ня вынішчылі народаў, пра якія сказаў ім Гасподзь;
35а зьмяшаліся зь язычнікамі, і навучыліся дзеяў іхніх;
36служылі ідалам іхнім, якія былі ім сеткаю,

37і прыносілі сыноў сваіх і дачок сваіх у ахвяру дэманам;
38пралівалі кроў бязьвінную, кроў сыноў сваіх і дочак сваіх, якіх прыносілі ў ахвяру ідалам Ханаанскім, - і зьнячысьцілася зямля крывёю;
39зьнячышчалі сябе дзеямі сваімі і распусьнічалі ўчынкамі сваімі.
40І запалаў гнеў Гасподні на народ Ягоны, і пагрэбаваў Ён спадчынай Сваёю
41і перадаў іх у рукі язычнікам, і ненавісьнікі іх завалодалі імі.
42Ворагі іхнія ўціскалі іх, і яны ўпакорваліся пад рукою іхняю.
43Шмат разоў Ён іх вызваляў; а яны немарасьціліся прад Ім, і прыніжаліся за беззаконьне сваё.
44Але Ён зважаў на іх смутак, калі чуў іхнія енкі,
45і прыгадваў запавет Свой зь імі, і раскайваўся ў многіх міласьцях Сваіх,
46і абуджаў спагаду да іх ва ўсіх, хто іх браў у палон.
47Ратуй нас, Госпадзе, Божа наш, зьбяры нас спаміж народаў, каб мы славілі сьвятое імя Тваё, хваліліся Тваёю славаю.
48Дабраславёны Гасподзь, Бог Ізраілеў, спрадвеку і навечна! І хай скажа ўвесь народ: амін! Алілуя!