Text copied!
CopyCompare
Біблія (пераклад В.Сёмухі) - ПСАЛТЫР

ПСАЛТЫР 106

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Алілуя. Слаўце Госпада, бо Ён добры, бо навечна літасьць Ягоная!
2Так хай скажуць уратаваныя Госпадам, як іх збавіў Ён ад рук ворага
3і сабраў з краін, ад усходу і захаду, ад поўначы і мора.
4Яны блукалі ў пустыні бязьлюднымі шляхамі, і не знаходзілі населенага горада;
5цярпелі голад і смагу, душа іхняя тлелася ў іх.
6Але паклікалі Госпада ў скрусе сваёй, і Ён выбавіў іх ад нягодаў іхніх,
7і павёў іх простай дарогай, каб яны ішлі да населенага горада.
8Хай славяць Госпада за ласку Ягоную і за дзівосныя дзеі Ягоныя для сыноў чалавечых:
9бо Ён спатоліў душу спрагненую, і душу сьмяглую напоўніў дабром.
10Яны сядзелі ў цемры і ў засені сьмяротнай, скаваныя скрухаю і жалезам;
11бо не ўпакорваліся словам Божым і волю Ўсявышняга занядбалі.
12Ён упакорыў ім сэрца працаю; і яны зьнемаглі, і ня было памочніка.
13Але паклікалі Госпада ў скрусе сваёй, і Ён выратаваў іх ад бедстваў іхніх,
14вывеў іх зь цемры і засені сьмяротнай, і разарваў іхнія путы.
15Хай славяць Госпада за ласку Ягоную і за цудоўныя справы Ягоныя для сыноў чалавечых:
16бо Ён разбурыў браму медную, і жалезныя кайданы паламаў.
17Неразумныя цярпелі за беззаконныя шляхі свае і за няпраўды свае;
18усякаю ежаю грэбавала душа іх, і яны набліжаліся да брамы сьмерці.

19Але паклікалі Госпада ў скрусе сваёй, і Ён уратаваў іх у іхняй нягодзе;
20паслаў слова Сваё, і ацаліў іх, і выбавіў іх ад магілаў іхніх.
21Хай славяць Госпада за ласку Ягоную і за цудоўныя дзеі Ягоныя сынам чалавечым!
22Хай прыносяць Яму ахвяру хвалы, і хай абвяшчаюць пра справы Ягоныя песьняю!
23Хто выпраўляецца на караблях у мора, хто справы ўчыняе на водах вялікіх, -
24бачыць Гасподнія дзеі і цуды Ягоныя ў бездані:
25Ён маўляе, - і паўстае буйны вецер, і высока падымае хвалі яго:
26узыходзяць да неба, ападаюць у бездань; душа іхняя растае ў нягодах;
27яны кружацца і хістаюцца, нібы п'яныя, і ўся мудрасьць іхняя зьнікае.
28Але паклікалі Госпада ў скрусе сваёй, і Ён вывеў іх зь нягодаў іхніх.
29Ён ператварае буру ў цішыню, і хвалі сунімаюцца.
30І радуюцца, што яны суцішыліся, і Ён прыводзіць іх да жаданае прыстані.
31Хай славяць Госпада за ласку Ягоную і за дзівосныя дзеі Ягоныя сынам чалавечым!
32Хай славяць Яго на сходзе народным, і хай славяць Яго ў гурце старэйшынаў!
33Ён ператварае рэкі ў пустыню і крыніцы вады - у сушу,
34зямлю пладавітую - у саланчак, за бязбожнасьць тых, што жывуць на ёй.
35Ён ператварае пустыню ў возера, і зямлю высахлую - у крыніцу вады;
36і пасяляе там спрагненых, і яны будуюць горад, каб жыць у ім;

37засяваюць палеткі, садзяць вінаграднікі, якія родзяць ім багатыя плады.
38Ён дабраслаўляе іх, і яны вельмі памнажаюцца, і ў іх быдла ня менее.
39Паменшыліся яны, і ўпалі ад прыгнёту, гароты і скрухі;
40Ён вылівае зьнявагу на князёў, і пакідае іх блукаць у пустыні, дзе дарог няма.
41А гаротнага выцягвае з гароты, і род ягоны памнажае, як статак авечак.
42Праведнікі бачаць гэта, і радуюцца, а ўсякае няверства засланяе вусны свае.
43Хто мудры, той заўважыць гэта, і зразумее ласку Госпада.