Text copied!
CopyCompare
Біблія (пераклад В.Сёмухі) - ПСАЛТЫР

ПСАЛТЫР 117

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Алілуя. Слаўце Госпада, бо Ён добры, бо вечная ласка Ягоная.
2Хай скажа сёньня дом Ізраілеў: Ён добры, бо вечная ласка Ягоная.
3Хай скажа сёньня дом Ааронаў: Ён добры, бо вечная ласка Ягоная.
4Хай скажуць сёньня, хто баіцца Госпада: Ён добры, бо вечная ласка Ягоная.
5З уціску паклікаў я Госпада, і пачуў мяне, і на шырокае месца вывеў мяне Гасподзь.
6Гасподзь за мяне - не збаюся: што зробіць мне чалавек?
7Гасподзь мне памочнік: буду глядзець на ворагаў маіх.
8Лепей спадзявацца на Госпада, чым спадзявацца на чалавека.
9Лепей спадзявацца на Госпада, чым спадзявацца на князёў.
10Усе народы абступілі мяне, але імем Гасподнім я іх скінуў;
11Абступілі мяне, атачылі мяне; але імем Гасподнім я іх скінуў.
12Абселі мяне, як пчолы соты, і пагасьлі, як вагонь у цёрне; імем Гасподнім я іх скінуў.
13Моцна штурхнулі мяне, каб я ўпаў; але Гасподзь падтрымаў мяне.
14Гасподзь сіла мая і песьня; Ён зрабіўся выратаваньнем маім.
15Голас радасьці і выратаваньня ў жытлішчах праведнікаў; правіца Гасподняя творыць сілу!
16Правіца Гасподняя высока, правіца Гасподняя творыць сілу!
17Не памру, а жыць буду і абвяшчацьму дзеі Гасподнія.
18Строга пакараў мяне Гасподзь, але сьмерцю мяне не скараў.

19Адчынеце мне браму праўды: увайду ў яе, праслаўлю Госпада,
20вось брама Госпада, праведныя ўвойдуць у яе.
21Слаўлю Цябе, што Ты пачуў мяне і зрабіўся ратункам маім.
22Камень, які адкінулі будаўнікі, зрабіўся галавою вугла.
23Гэта - ад Госпада, і гэта дзівосна ў нашых вачах.
24Гэты дзень стварыў Гасподзь: парадуемся і ўзьвесялімся ў дзень гэты!
25О, Госпадзе, выратуй! О, Госпадзе, пашчасьці!
26Дабраславёны, хто ідзе ў імя Гасподняе! Дабраслаўляем вас з дома Гасподняга.
27Бог - Гасподзь, і апраменіў нас; зьвяжэце шнурамі ахвяру, вядзеце да нарожнікаў ахвярніка.
28Ты - Бог мой: славіць буду Цябе; Ты - Бог мой: славіць буду Цябе, (славіць буду Цябе, бо Ты пачуў мяне і зрабіўся маім ратаваньнем).
29Слаўце Госпада, бо Ён добры, бо вечная ласка Ягоная.