Text copied!
CopyCompare
Біблія (пераклад В.Сёмухі) - ПСАЛТЫР

ПСАЛТЫР 71

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Пра Саламона. Псальма Давідава. Божа! даруй цару Твой суд і сыну цара Тваю праўду,
2няхай судзіць людзей Тваіх справядліва і ўбогіх Тваіх на судзе;
3няхай прынясуць горы мір людзям і пагоркі праўду;
4няхай судзіць убогіх народу, няхай выратуе сыноў убогага, і суйме прыгнятальніка, -
5і будуць баяцца Цябе, пакуль будуць сонца і месяц, у роды родаў.
6Ён сыдзе, як дождж на скошаны луг, як кроплі, што арашаюць зямлю;
7У дні ягоныя праведнік будзе цьвісьці, і будзе вялікі спакой, пакуль ня спыніцца месяц:
8ён будзе валадарыць ад мора да мора і ад ракі да краёў зямлі;
9упадуць перад ім жыхары пустыняў, і ворагі ягоныя будуць лізаць пыл;
10цары Тарсіса і выспаў даніну яму паднясуць; цары Аравіі і Савы дары паднясуць;
11і паклоняцца яму ўсе цары; усе народы служыцьмуць яму;
12бо вызваліць ён убогага, што галосіць, і прыгнечанага, што дапамогі ня мае,
13умілажаліцца з гаротніка ўбогага, і душы гаротнікаў уратуе;
14ад хітрыны і гвалту вызваліць душы іхнія, і каштоўнаю будзе кроў перад вачыма ягонымі;
15і будзе жыць, і будуць даваць яму золата Аравіі, і будуць маліцца за яго няспынна, кожнага дня дабраслаўляць яго;
16на зямлі будзе шчодрае збожжа, наверсе гор; і плады ягоныя захвалююцца, быццам лес на Ліване, і ў гарадах размножацца людзі, як трава на зямлі;
17будзе імя ягонае дабраславёнае навечна; пакуль сонца жыве, будзе перадавацца імя ягонае; і дабраславяцца ў ім усе плямёны зямныя, усе народы будуць злагоджваць яго.
18Дабраславёны Гасподзь Бог, Бог Ізраілеў, адзіны, Хто творыць цуды,

19і дабраславёнае імя славы Ягонае навечна, і напоўніцца славаю Яго ўся зямля. Амін і амін.
20Скончыліся малітвы Давіда, сына Ясэевага.