Text copied!
CopyCompare
Біблія (пераклад В.Сёмухі) - ПСАЛТЫР

ПСАЛТЫР 43

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Кіроўцу хору. Вучэньне. Сыноў Карэевых.
2Божа, мы чулі на вушы свае, бацькі нашыя нам апавядалі пра дзею, якую ўчыніў Ты ў іхнія дні, у дні пракаветныя.
3Ты рукою Тваёю панішчыў народы, а іх насадзіў; расьсеяў плямёны і выгнаў іх;
4бо ня мечам сваім яны зямлю набылі, і ня іхняя мышца іх выратавала, а Твая правіца і мышца Твая і сьвятло аблічча Твайго; бо дабраволіў ім.
5Божа, Цару мой! Ты - той самы; даруй ратунак Якаву.
6З табою паборам рагамі супраціўнікаў нашых; у імя Тваё патопчам нагамі і тых, што паўсталі на нас;
7бо не на лук мой спадзяюся, і ня меч мой уратуе мяне;
8а Ты ўратуеш нас ад ворагаў нашых, і пасароміш ненавісьнікаў нашых.
9Хваліцьмемся Богам штодня, і імя Тваё будзем славіць вечна.
10Ад сёньня Ты адкінуў нас і пасароміў, і ня выходзіш з войскам нашым,
11змусіў нас уцякаць ад ворага, і ненавісьнікі нашы рабуюць нас;
12Ты аддаў нас, як авечак, на поед, і расьсеяў нас між народамі;
13бяз выгоды прадаў Ты народ Твой, і не падвысіў яму цаны;
14аддаў нас на зьдзекі суседзям, на глум і зьнявагу наўкольным;
15Ты зрабіў нас пагудкаю паміж народамі, і галавою хітаюць народы з нас.
16Кожны дзень зьнявага мая перада мною, і сорам на твары маім
17ад голасу паклёпнікаў і зьняважнікаў, ад позіркаў ворага і помсьніка:
18усё гэта найшло на нас; але мы не забылі Цябе і запавету Твайго не парушылі.

19Не адступілася сэрца наша, і ня ўхіліліся нашыя ногі ад дарогі Тваёй,
20калі скрышыў Ты нас у зямлі шакалаў і акрыў нас ценем сьмяротным.
21Калі б мы забыліся імя Бога нашага і працягнулі рукі нашы да Бога чужога,
22дык ці не спагнаў бы за гэта Бог? Бо Ён ведае таямніцы сэрца.
23Але за Цябе забіваюць нас кожнага дня, прымаюць нас за авечак ахвярных.
24Паўстань, чаго сьпіш, Госпадзе! прачніся, не адкінь назаўсёды.
25Навошта хаваеш аблічча Тваё, забываеш пра скруху нашу і пра нашыя ўціскі?
26бо душа наша зьніжаная да пылу, і да зямлі наша цела прыпала.
27Паўстань жа на дапамогу нам, і дзеля ласкі Тваёй выратуй нас.