Text copied!
CopyCompare
Біблія (пераклад В.Сёмухі) - ПСАЛТЫР

ПСАЛТЫР 68

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Кіроўцу хору. На шошаніме. Псальма Давідава.
2Ратуй мяне, Божа; бо воды дайшлі да душы маёй.
3Я заграз у глыбокай багне, і няма на чым стаць; увайшоў у глыбіні водаў, і хуткая плынь іх панесла мяне.
4Я зьнямог ад крыку; засьмягла горла маё; стаміліся вочы мае, выглядаючы Бога майго.
5Тых, што ненавідзяць мяне бязь віны, болей, чым валос на маёй галаве: ворагі мае, што бязьвінна мяне перасьледуюць, набраліся сілы; чаго я не адбіраў, тое мушу аддаць.
6Божа! Ты ведаеш дурасьць маю, і грахі мае ад цябе не схаваны.
7Хай не пасаромяцца празь мяне тыя, што на Цябе спадзяюцца, Госпадзе, Божа сілы. Хай не пасаромяцца празь мяне тыя, што шукаюць Цябе, Божа Ізраілеў;
8бо дзеля Цябе я цярплю зьнявагу, і ганьбаю пакрываюць аблічча маё.
9Счужынеў я братам маім, чужынцам зрабіўся сынам маці маёй,
10бо клопат па доме Тваім пажырае мяне, і ліхаслоўе тых, што Цябе ліхасловяць, падае на мяне,
11і постам выплакаў я душу маю, і гэта робяць зьнявагаю мне.
12І замест вопраткі я на сябе нацягнуў валасяніцу - і раблюся ім прытчаю;
13і пра мяне балабоняць, седзячы каля брамы, і сьпяваюць у песьнях тыя, што п'юць віно.
14А я з малітвай маёю да Цябе, Госпадзе; у час добрай зычлівасьці, Божа, па вялікай даброці Тваёй, пачуй мяне ў праўдзе ратунку Твайго;
15дастань мяне з багавіньня, каб не загразнуў я: хай я вызвалюся ад ненавісьнікаў маіх і ад глыбокіх водаў;
16хай не пацягне мяне цячэньне вады, хай не паглыне мяне багна, хай не замкне нада мною прорва пашчы свае.
17Пачуй мяне, Госпадзе, бо добрая міласьць Твая; у мностве шчадротаў Тваіх дагледзь мяне,
18не хавай твару Твайго ад раба Твайго, бо я смуткую; хутка пачуеш мяне;

19Наблізься да душы маёй, вызваль яе; дзеля ворагаў маіх уратуй мяне.
20Ты ведаеш паганьбеньне маё, сорам мой і агуду маю; ворагі мае ўсе прад Табою.
21Маё сэрца зламала агуда, і я зьнямогся; чакаў спагады, але няма яе - і спагадцаў, ды не знаходжу.
22І далі мне за ежу жоўць, і ў смазе маёй воцатам напаілі мяне.
23Няхай стане трапеза іхняя сеткаю ім, і мірнае застольле іхняе - пасткаю;
24няхай запамрочацца іхнія вочы, каб ім ня бачыць, і сьцёгны расслабі ім назаўсёды;
25вылі на іх лютасьць Тваю, і полымя гневу Твайго хай абдыме іх;
26селішча іхняе няхай запусьцее, і ў палатках іхніх хай ніхто ня жыве,
27бо, каго Ты забіў, яны яшчэ перасьледуюць, і пакуты Табою параненых памнажаюць.
28Прыкладзі беззаконьне да іхняга беззаконьня, і хай ня ўвойдуць яны ў праўду Тваю;
29няхай скрэсьлены будуць з кнігі жывых, і хай ня будуць запісаны з праведнымі.
30А я бедны і пакутую; дапамога Твая, Божа, хай адродзіць мяне.
31Я буду славіць імя Бога майго ў песьні, буду ўзьвялічваць яго праслаўленьнем,
32і будзе гэта даспадобы Госпаду болей, чым вол, чым цяля з рагамі і з капытамі.
33Угледзяць гэта спрагненыя, і зарадуюцца. І ажыве сэрца ваша, богашукальнікі;
34бо Гасподзь чуе ўбогіх і не пагарджае вязьнямі Сваімі.
35Хай праславяць Яго зямля і нябёсы, моры, і ўсё рухомае ў іх,
36бо ўратуе Бог Сіён, створыць гарады Юдавыя, і паселяцца там, і ўспадкуюць яго,

37і нашчадкі рабоў Ягоных умацуюцца ў ім, і тыя, што любяць імя Ягонае, сяліцца ў ім будуць.