Text copied!
CopyCompare
Біблія (пераклад В.Сёмухі) - ПСАЛТЫР

ПСАЛТЫР 134

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Алілуя. Хвалеце імя Гасподняе, хвалеце, рабы Гасподнія,
2усе, хто стаіць у доме Гасподнім, у дварах Бога нашага.
3Хвалеце Госпада, бо Гасподзь добры; сьпявайце імю Ягонаму, бо гэта соладка,
4бо Гасподзь абраў сабе Якава, Ізраіля ўласнасьцю Сваёю.
5Я ўведаў, што Гасподзь вялікі, і Гасподзь наш вышэйшы за ўсіх багоў.
6Гасподзь творыць усё, што хоча, на нябёсах і на зямлі, на морах і ва ўсіх прадоньнях;
7узводзіць хмары ад краю зямлі, творыць маланкі пры дажджы, выводзіць вецер са сховішчаў Сваіх.
8Ён пабіў першынцаў Егіпта, ад чалавека да быдла,
9паслаў азнакі і цуды сярод цябе, Егіпце, на фараона і на ўсіх рабоў ягоных,
10пабіў народы многія, і вынішчыў цароў моцных:
11Сігона, цара Амарэйскага, і Ога, цара Васанскага, і ўсе царствы Ханаанскія;
12і аддаў зямлю іхнюю ў спадчыну, у спадчыну Ізраілю, народу Свайму.
13Госпадзе! імя Тваё навечна; Госпадзе! памяць пра Цябе з роду ў род.
14Бо Гасподзь судзіцьме народ Свой, і з рабоў Сваіх умілажаліцца.
15Ідалы язычнікаў - срэбра і золата, утворы рук чалавечых.
16Ёсьць у іх вусны, але не маўляюць, ёсьць у іх вочы, але ня бачаць;
17ёсьць у іх вушы, але ня чуюць, і няма дыханьня ў вуснах у іх.
18Спадобняцца ім тыя, што робяць іх, і кожны, хто спадзяецца на іх.

19Доме Ізраілеў! дабраславеце Госпада. Доме Ааронаў! дабраславеце Госпада.
20Доме Лявія! дабраславеце Госпада. Хто баіцца Госпада, дабраславеце Госпада.
21Дабраславёны Гасподзь ад Сіёна, Які жыве ў Ерусаліме! Алілуя!