Text copied!
CopyCompare
Біблія (пераклад В.Сёмухі) - ПСАЛТЫР

ПСАЛТЫР 84

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Кіроўцу хору. Сыноў Карэевых. Псальма.
2Госпадзе! Ты ўмілажаліўся зь зямлі Тваёй, вярнуў палон Якаваў;
3беззаконьне народу Твайго дараваў, усе грахі ягоныя пакрыў,
4гнеў Твой увесь суняў, адвярнуў лютасьць гневу Твайго.
5Узнаві нас, Божа ратунку нашага, і спыні абуранасьць Тваю намі.
6Няўжо вечна будзеш гневацца на нас, і пашырыш Твой гнеў з роду ў род?
7Няўжо зноў не ажывіш нас, каб народ Твой зарадаваўся Табе?
8Пакажы нам, Госпадзе, ласку Тваю, і даруй нам выратаваньне Тваё.
9Паслухаю, што скажа Гасподзь Бог. Ён скажа мір народу Свайму і выбранцам Сваім; і няхай не ўпадуць яны зноў у неразважлівасьць.
10Сапраўды, выратаваньне Ягонае блізкае тым, хто баіцца Яго, каб слава Ягоная жыла ў нашай зямлі.
11Вернасьць і мілата сустрэнуцца, справядлівасьць і мір пацалуюцца;
12зь зямлі вернасьць вырасьце, а справядлівасьць прыхіліцца зь неба;
13і Гасподзь дабрадзенства ўдзеліць, і ўродзіць зямля наша плод свой;
14прад Ім справядлівасьць пойдзе, і дарогу нам вызначыць крокам Ягоным.