Text copied!
CopyCompare
Kitabu ka Kanu - Yosuwe

Yosuwe 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yosuwe ɛyɛfɛ bət-bət suy, nkɔn kɔ aka Yisrayel fəp, kɔ ŋayɛfɛ Sitim kɔ ŋaŋkɔ haŋ kəŋgbɔkɔ ka Yurdɛn. Dəndo ŋayekti saŋka, kɔ ŋandirɛ di, ŋantacali fɛ kərɛsna.
2Ntɛ mata maas meŋcepər mɔ, kɔ akiriŋ ŋaŋkɔtɛnɛ saŋka fəp.
3Kɔ ŋaloku afum ntɛ: «Kɔ nəndenəŋk kaŋkəra ka danapa da Kanu Kəpɔŋ kɔ səna-ɛ, kɔ aloŋnɛ aLewy aŋɛ ŋagbaŋnɛ ki mɔ, nəyɛfɛ nde nəyi mɔ, nəcəmɛ ki darəŋ.
4Mba nəbɔlɛnɛ ki abara masar kəcamət, ta nəlɔtərnɛ ki de! Tɛm tatɔkɔ, nəŋcərɛ dɔpɔ dɔkɔ pəmar a nəkɔ mɔ, bawo nəntacepər fɛ dɔpɔ dandɛ tɔcɔkɔ-cɔkɔ.»
5Kɔ Yosuwe oloku afum: «Nəsɔkəsnɛ, bawo Kanu Kəpɔŋ kəŋyɔ alna mes mɔpɔŋ nnɔ nəyi mɔ.»
6Kɔ Yosuwe oloku aloŋnɛ: «Nəlɛk kaŋkəra kəsɛlɛŋ ka danapa da Kanu nkɛ nəgbaŋnɛ mɔ, nəcepər afum fɔr kiriŋ.» Kɔ aloŋnɛ ŋalɛk kaŋkəra, kɔ ŋaŋcepər afum fɔr kiriŋ.
7Kɔ Kanu Kəpɔŋ kəloku Yosuwe: «Iŋcop kəleləs'əm mɔkɔ nnɔ afum aka Yisrayel ŋayi mɔ, ntɛ tɔŋsɔŋɛ ŋacərɛ a in' osol am, pəmɔ tɔkɔ inasolɛ Musa mɔ.
8Kɔ məna, məsom aloŋnɛ aŋɛ ŋaŋgbaŋnɛ kaŋkəra ka danapa mɔ ntɛ: Kɔ nəŋkɔ bəp kəŋgbɔkɔ ka Yurdɛn-ɛ, nəcəmbərəs domun disrɛ.»
9Kɔ Yosuwe oloku aka Yisrayel: «Nəcɔŋnɛ nnɔ, nəcəŋkəl moloku ma Kanu Kəpɔŋ, Kanu konu!»
10Kɔ Yosuwe oloku: «Ntɛ tɔ nəndecərɛ a Kanu Kəpɔŋ kəy' un dacɔ, ki kəŋkɔbɛləs nu fɔr kiriŋ aka Kanahan, aHit, aHiwy, aPerisi, aKirkasa, aka Amɔr, kɔ aYebus.
11Awa nəgbətnɛ ntɛ: Kaŋkəra ka danapa da Mariki ma doru fəp kəndecali kəŋgbɔkɔ ka Yurdɛn fɔr yonu kiriŋ mɔ.
12Nəlɛk afum wəco kɔ mɛrəŋ cusuŋka ca Yisrayel disrɛ, fum wəkin kusuŋka o kusuŋka.
13Ntɛ aloŋnɛ aŋɛ ŋagbaŋnɛ kaŋkəra ka danapa da Kanu Kəpɔŋ Mariki ma doru fəp ŋanadegbət wɛcək domun da Yurdɛn, kɔ domun da Yurdɛn deŋgbintər, kɔ səbo səsak kətorɛ domun, kɔ doŋloŋkanɛ tofo tin.»
14Ntɛ afum ŋanawur dəcəbal kəkɔ-cali kəŋgbɔkɔ ka Yurdɛn mɔ, aloŋnɛ agbaŋnɛ kaŋkəra kəsɛlɛŋ ka danapa da Kanu Kəpɔŋ mɔ ŋaŋcepər afum fɔr kiriŋ.
15Katɛla kəŋgbɔkɔ ka Yurdɛn kəŋc-larɛ domun. Ntɛ agbaŋnɛ kaŋkəra ŋaŋkɔ-torɛ wɛcək dəromun mɔ,
16kɔ domun ndɛ dɛŋyɛfɛ dəsəbo mɔ dɛŋcəmɛ, kɔ doloŋkanɛ kəfo kin pəbolu pəmɔ aboŋən ntende dare da Adama ndɛ deyi Cartaŋ kəsək, kɔ dɔkɔ dontor kəca ka kəba ka Araba, kəba Kədokət, kɔ səbo sasɔkɔ fəp səŋcopər domun. Kɔ afum ŋaŋcali kəŋgbɔkɔ ŋatɛfərnɛ dare da Yeriko.
17Aloŋnɛ aŋɛ ŋanagbaŋnɛ kaŋkəra ka danapa da Kanu Kəpɔŋ mɔ ŋacəmɛ antɔf ŋowosu fər kəroŋ kəŋgbɔkɔ ka Yurdɛn dacɔ. Kɔ afum a Yisrayel fəp ŋalip kəcali kəŋgbɔkɔ antɔf ŋowosu kəroŋ.