Text copied!
CopyCompare
Kitabu ka Kanu - Yosuwe

Yosuwe 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ntɛ afum a Yisrayel fəp ŋalip kəcali Yurdɛn mɔ, kɔ Kanu Kəpɔŋ kəloku Yosuwe:
2«Məyɛk-yɛk atɛmp wəco kɔ mɛrəŋ afum dacɔ, kusuŋka o kusuŋka fum wəkin.
3Məloku ŋa: ‹Nəkɔ nəlɛk masar wəco kɔ mɛrəŋ nde antɔf ŋowosu fər kəŋgbɔkɔ ka Yurdɛn dacɔ, kəfo nkɛ aloŋnɛ ŋaŋcəmɛ mɔ. Nəlɛk mi nəkɛrɛ nəkɔ nəboc mi nde kəfo nkɛ nəndena-cepərɛnɛ pibi mɔ.›»
4Kɔ Yosuwe ewe afum aŋɛ wəco kɔ mɛrəŋ aŋɛ anayɛk-yɛk aka Yisrayel dacɔ mɔ, kusuŋka o kusuŋka fum wəkin.
5Kɔ Yosuwe oloku ŋa: «Nəcepər kaŋkəra ka danapa da Kanu Kəpɔŋ Kanu konu fɔr kiriŋ, nəsolnɛ cər kəkɔ ka Yurdɛn dacɔ, nwɛ o nwɛ pəgbaŋnɛ tasar tin, kəlɔm ka cusuŋka ca Yisrayel,
6ntɛ tɔŋsɔŋɛ tɔyɔnɛ tɛnɛpəlɛ tonu mɔ. Kɔ awut anu ŋandeyif un dɔsɔk dɔlɔma-ɛ: ‹Ake masar mamɛ mɛfaŋ kəloku su-ɛ?›
7nəloku ŋa fɔ domun da Yurdɛn dɛnacopər fɔr ya kaŋkəra ka danapa da Kanu Kəpɔŋ kiriŋ ntɛ kəŋc-cali Yurdɛn mɔ, kɔ kəŋgbɔkɔ ka Yurdɛn kəŋcopɛ domun. Masar mamɛ mende kəc-cɛm-cɛməs aka Yisrayel doru o doru.»
8K'aka Yisrayel ŋayɔ tɔkɔ Yosuwe ɛnaloku ŋa mɔ. Kɔ ŋaŋkɔ ŋalɛk masar wəco kɔ mɛrəŋ nde kəŋgbɔkɔ ka Yurdɛn dacɔ pəmɔ tɔkɔ Kanu Kəpɔŋ kənaloku ti Yosuwe mɔ, kəlɔm ka cusuŋka ca aYisrayel. Kɔ ŋalɛk masar mamɔkɔ kɔ ŋaŋcalɛnɛ nde ŋanacəmbər cəbal kərɛsna mɔ, kɔ ŋamboc.
9Kɔ Yosuwe omboc sɔ masar wəco kɔ mɛrəŋ kəŋgbɔkɔ ka Yurdɛn dacɔ, kəfo nkɛ aloŋnɛ agbaŋnɛ a kaŋkəra ka danapa da Kanu Kəpɔŋ ŋanacəmbər wɛcək mɔ. Masar mamɔkɔ mɔsɔrɔyi di haŋ mɔkɔ.
10Aloŋnɛ aŋɛ ŋanagbaŋnɛ kaŋkəra kəsɛlɛŋ mɔ, ŋanacepɛ fɛ dəkəcəmɛ daŋan kəŋgbɔkɔ ka Yurdɛn disrɛ haŋ kɔ aka Yisrayel ŋalip kəyɔ ka tɔkɔ Kanu Kəpɔŋ kənasom Yosuwe a pəloku ŋa mɔ, kɔ Yosuwe ɔyɔ mes fəp pəmɔ tɔkɔ Musa ɛnasom kɔ ti mɔ. Kɔ aka Yisrayel ŋambɛlkər kəcali.
11Ntɛ afum fəp ŋalip kəcali mɔ, kaŋkəra ka Kanu Kəpɔŋ kɔ aloŋnɛ akɔ ŋanagbaŋnɛ ki mɔ ŋaŋcali sɔ, kɔ ŋaŋcepər sɔ afum kiriŋ.
12Kɔ aka Yisrayel alɔma aka cusuŋka ca Ruben, Kadu kɔ kusuŋka dacɔ ka Manase ŋaŋcepər aka Yisrayel kiriŋ pəmɔ tɔkɔ Musa ɛnaloku ŋa ti mɔ.
13Antam kəloku fɔ dɔsɔk dadɔkɔ asɔdar mɛcəp wəco maŋkəlɛ, atɔmpər yosutnɛnɛ ŋaŋcepər Kanu Kəpɔŋ kiriŋ, ŋalip kəlompəsnɛ kəkɔ-sutɛnɛ, nde aranta ŋa Yurdɛn.
14Dɔsɔk dadɔkɔ, kɔ Kanu Kəpɔŋ kəmbɛkəs Yosuwe aka Yisrayel fəp dacɔ, kɔ ŋaleləs kɔ pəmɔ tɔkɔ ŋanaleləs Musa kiyi kɔn doru fəp mɔ.
15Kɔ Kanu Kəpɔŋ kəloku Yosuwe:
16«Məloku aloŋnɛ aŋɛ ŋagbaŋnɛ kaŋkəra nkɛ kəyɔ sariyɛ nsɛ sədɛrmɛnɛ danapa dosu mɔ, ŋapɛnɛ ki Yurdɛn.»
17Kɔ Yosuwe oloku aloŋnɛ: «Nəpɛ Yurdɛn!»
18Ntɛ aloŋnɛ agbaŋnɛ a kaŋkəra ka danapa da Kanu Kəpɔŋ ŋanadepɛ kəŋgbɔkɔ ka Yurdɛn kɔ ŋandeŋ wɛcək dəpəwosu mɔ, kɔ domun da kəŋgbɔkɔ ka Yurdɛn doŋcop sɔ kəkɔt səbo sayi pəmɔ tɔkɔ mɛŋc ma fraŋsuwa mɛŋyɛfɛ mɔ.

19Kɔ afum ŋaŋcali Yurdɛn tataka ta wəco ta ŋof ŋɔcɔkɔ-cɔkɔ, kɔ ŋaŋkɔ ŋayekti saŋka nde Kilkal, ntende dec dɛmpɛ Yeriko mɔ.
20Masar wəco kɔ mɛrəŋ mmɛ ŋanalɛk kəŋgbɔkɔ ka Yurdɛn disrɛ mɔ, kɔ Yosuwe ɛŋcəmbər mi Kilkal.
21Kɔ Yosuwe oloku aka Yisrayel: «Alna kɔ awut anu ŋandeyif un: ‹Masar ma ake mɔ mamɛ-ɛ?›
22nəc-loku ŋa fɔ: ‹Aka Yisrayel ŋanacali kəŋgbɔkɔ ka Yurdɛn kəwosər domun.›
23Kanu Kəpɔŋ Kanu konu kənawosərɛ nu domun da kəŋgbɔkɔ ka Yurdɛn haŋ kɔ aka Yisrayel ŋalip kəcali pəmɔ tɔkɔ Kanu Kəpɔŋ kənayɔnɛ su ti Kəba ka Cəŋkɔlma haŋ kɔ səŋcali ki mɔ.
24Ti tendesɔŋɛ afum a doru fəp kəcərɛ a kəca ka Kanu kəyɔ fənɔntər. Tɔsɔŋ' on sɔ kənesɛ Kanu Kəpɔŋ kiyi konu doru fəp.»