Text copied!
CopyCompare
Kitabu ka Kanu - Yosuwe

Yosuwe 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɔ Kanu Kəpɔŋ kəloku Yosuwe: «Ta mənesɛ, ta məyikcɛ! Məlɛk asɔdar am fəp, məyɛfɛ məkɔ-sutɛnɛ kɔ aka Hay. Mənəŋk, isɔŋ əm wəbɛ ka Hay, k'imbɛr' əm kɔ dəwaca, nkɔn kɔ afum ɔn, kɔ dare dɔn, kɔ atɔf ŋɔn.
2Məŋkɔyɔ wəbɛ ka Hay pəmɔ tɔkɔ mənayɔ wəbɛ ka Yeriko kɔ dare dɔn mɔ. Mba dəndo taŋ, nəntam kəlɛk yɔcɔl kɔ ca cəlpəs fəp ncɛ nəŋkɔsɔtɔ dəndo mɔ. Nəgbɔpnɛ dare tadarəŋ, nəwɛkərnɛ ŋa.»
3Kɔ Yosuwe ɛyɛfɛ kɔ asɔdar ɔn fəp kəpɛ ka Hay. Kɔ Yosuwe ɛyɛk-yɛk asɔdar ayeŋki dis mɛcəp wəco maas, k’oloku ŋa kəkɔ Hay pibi.
4K'oloku ŋa: «Nəkɛmbərnɛ, nəgbɔpnɛ dare darəŋ haŋ tɛm ntɛ andenaloku a nəwɛkərnɛ ŋa mɔ. Ta nəbɔlɛ dare pəlarəm de! Nəlompəsnɛ kəsutɛnɛ!
5Ina kɔ afum aŋɛ isolɛ mɔ fəp, səna səŋkɔlɔtərnɛ dare. Tɛm ntɛ aka Hay ŋandenawur kəkɔ-sɛtər su pəmɔ tɔcɔkɔ-cɔkɔ mɔ, səŋkɔbaŋɛnɛ kəyɛksər ŋa.
6Tɛm tatɔkɔ ŋandecəmɛ su darəŋ kəbɛləs, səŋkekərɛ ŋa haŋ səwurɛnɛ ŋa dare, bawo ŋande kəc-loku: ‹Kəyɛksər su kɔ ŋandɛ sɔ pəmɔ tɔcɔkɔ-cɔkɔ.› Tɔyɔnɛ fɔ səna səyi kəyɛksər səc-der nnɔ nəyi mɔ,
7nəwurər ŋa, nəbaŋ katina dare. Kanu Kəpɔŋ, Kanu konu, kəŋkɔ-bɛr un dare dadɔkɔ dəwaca.
8Nəc-kɔna-sumpər dare, nəbɛr di nɛŋc. Nəyɔ mes pəmɔ tɔkɔ Kanu Kəpɔŋ kəloku mɔ. Nəkɛmbərnɛ tatɔkɔ ilok' un mɔ.»
9Kɔ eŋkekərɛ ŋa, dəkəliŋɛ dare da Hay. Kɔ ŋaŋkɔ ŋagbɔpnɛ Betel kɔ Hay dacɔ, kəca nkɛ dec dɛŋkalɛ Hay mɔ. Kɔ Yosuwe eŋcepərɛnɛ pibi kəfo kaŋkɔ kɔ asɔdar ɔn.
10Dɔckɔsɔk kɔ Yosuwe ɛyɛfɛ bət-bət suy, k'oloŋka asɔdar ɔn, nkɔn kɔ abeki aka Yisrayel, kɔ ŋaŋcepər asɔdar kiriŋ kəkɔ ka Hay.
11Asɔdar akɔ ɛnasolɛ mɔ fəp kɔ ŋampɛ, kɔ ŋalɔtərnɛ ntɛ ŋanadetɛfərnɛ dare mɔ, kɔ ŋaŋcəmbər saŋka nde dec dɛŋkalɛ mɔ kəca kətɔt. Aranta ŋɛnayi Hay kɔ asɔdar dacɔ.
12Kɔ Yosuwe ɛlɛk asɔdar afum mɛcəp kəcamət, k'ɛŋcəmbər ŋa Betel kɔ Hay dacɔ, ŋac-liŋɛ ntende dec dɛŋkalɛ mɔ.
13Ntɛ asɔdar ŋalip kəcəmbər saŋka fəp ntende kəca kəmeriya ka nde dec dɛmpɛ dare da Hay mɔ, kɔ Yosuwe eŋcepər pibi papɔkɔ nde d'aranta.
14Ntɛ wəbɛ ka Hay endecərɛ ti mɔ, kɔ ŋambɛlkər kəyɛfɛ kɔ asɔdar ɔn kɔ afum a dare ŋawur, kəkɔ-bəpɛnɛ kɔ aka Yisrayel kəsutɛnɛ nde pətəmbələr pɔkɔ pɛtɛfərɛnɛ kɔ Araba mɔ, mba wəbɛ ka Hay ɛnacərɛ fɛ a kəliŋɛ ŋa kɔ aka Yisrayel ŋandɛ ntende dare tadarəŋ.
15Yosuwe kɔ aka Yisrayel fəp ŋayɛl waca Hay fɔr kiriŋ, kɔ ŋayɛfɛ kəyɛksər aka Hay, ŋasolnɛ dɔpɔ da nde dətɛgbɛrɛ.
16K'aloku aka Hay a ŋabɛləs ŋa. Kɔ ŋambɛləs Yosuwe kɔ afum ɔn haŋ kɔ ŋambɔlɛnɛ dare da Hay.
17Ali fum anasak fɛ Hay kɔ Betel nwɛ ɛnatɔ-wur kəkɔ-bɛləs aka Yisrayel mɔ. Kəbɛlkər kəbɛləs aka Yisrayel kənasɔŋɛ ta aŋgbət cumba ca dare-ɛ.
18Kɔ Kanu Kəpɔŋ kəloku Yosuwe: «Mətukər dakma dam dadɔkɔ məntɔmpər mɔ kəca ka Hay, bawo ilɛk Hay, k'imbɛr' əm dəwaca.» Kɔ Yosuwe ontukər kəŋgbasar kəŋkɔ ɛnatɔmpər mɔ Hay.

19Kɔ aliŋɛ ŋawur katəna-katəna nde ŋanagbɔpəsnɛ mɔ, kɔ ŋayɛksɛ kəkɔ dare, kɔ ŋambɛrɛ, kɔ ŋasumpər dare kɔ ŋaŋcɔf di katəna-katəna.
20Aka Hay ŋandeluksərnɛ, kɔ ŋaŋgbətnɛ ntɛ: Kinimɛ ka dare kəc-pɛ haŋ kəsumpər dareŋc. Ŋasɔtɔ fɛ sɔ tɛyɛksɛ ŋakɔ kəca kətɔt, kɔ pəyi fɛ ti-ɛ, kəca kəmeriya. Asɔdar aka Yisrayel akɔ ŋanabaŋɛnɛ kəyɛksər aka Hay mɔ, ŋaŋkafəlɛ kəkɔ-sutɛnɛ kɔ ŋa.
21Ntɛ Yosuwe kɔ asol ɔn aka Yisrayel fəp ŋanəŋk fɔ aŋɛ ŋac-liŋɛ dare mɔ ŋasumpər di, kɔ kinimɛ kəyi kəpɛ dare, kɔ ŋaŋkafələrnɛ aka Hay kəsutɛnɛ, kɔ ŋasut ŋa.
22Akɔ ŋanabaŋ dare ŋaŋcɛpsɛ aka Hay darəŋ, kɔ tɔyɔnɛ fɔ aŋkuc-kucɛnɛ aka Hay, ali wəkin ɛnatam fɛ kəmulpər aka Yisrayel.
23Kɔ ŋasumpər wəbɛ ka Hay pəyi wəyeŋ, kɔ ŋaŋkenɛ kɔ Yosuwe.
24Ntɛ aka Yisrayel ŋalip kədif aka Hay nde dətɛgbɛrɛ mɔ, akakɔ ŋanacəmɛ aka Yisrayel darəŋ kəbɛləs mɔ, k'andifɛ ŋa fəp sakma. Kɔ aka Yisrayel fəp ŋander Hay kɔ ŋande ŋadif ŋa fəp.
25Dɔsɔk dadɔkɔ anadif afum mɛcəp wəco kɔ mɛrəŋ (12.000), kəyɛfɛ arkun haŋ aran, fəp fəŋan aka Hay.
26Yosuwe ontorɛ fɛ dakma dadɔkɔ ɛnatukər Hay mɔ haŋ kɔ aka Yisrayel ŋalip kədifət ŋa.
27Kɔ aka Yisrayel ŋalɛk yɔcɔl yɛfɛt yɛfɛt, kɔ ca cəlɔma ya dare pəmɔ tɔkɔ Kanu Kəpɔŋ kənasom ti Yosuwe mɔ.
28Kɔ Yosuwe ɔŋcɔf Hay, kɔ tɔyɔnɛ fɔ haŋ mɔkɔ tofo tɛtɛyɛ tɔ, tɔyɔnɛ nde dətɛgbɛrɛ.
29Kɔ Yosuwe ɛŋgbɛk wəbɛ wəka Hay dəkətɔk haŋ dɔfɔy. Dec dendekafəlɛ, kɔ Yosuwe oloku a patorɛ wəfi. K'aŋkɔ pagbal kɔ nde dare dəkusu, k'andeŋəsər kɔ masar mɔpɔŋ kəroŋ mmɛ mɔsɔrɔyi di haŋ mɔkɔ mɔ.
30Kɔ Yosuwe ɛŋcəmbərɛ Kanu Kəpɔŋ Kanu ka Yisrayel aŋgbip nde tɔrɔ ta Ebal.
31Kɔ Yosuwe ɔyɔ ti pəmɔ tɔkɔ Musa wəcar ka Kanu Kəpɔŋ ɛnaloku ti aka Yisrayel mɔ, pəmɔ tɔkɔ aŋcic ti nde buk ba sariyɛ sa Musa mɔ: «Aŋgbip ŋa masar mɔtɔpat.» Kɔ ŋaloŋnɛ kəloŋnɛ ka kəcɔf, kɔ kəloŋnɛ ka pəforu.
32Dəndo aka Yisrayel fəp fɔr kiriŋ Yosuwe ɔŋgbɔkərɛ sɔ kəcicəs masar mamɔkɔ kəroŋ sariyɛ nsɛ Musa ɛnacicəs mɔ.
33Aka Yisrayel fəp, abeki aŋan, akiriŋ aŋan, aboc aŋan kiti, acikəra kɔ aYisrayel ŋaŋcəmɛ kaŋkəra kəca kətɔt kɔ kəmeriya. Ŋatɛfərɛnɛ kɔ aloŋnɛ aLewy aŋɛ ŋanagbaŋnɛ kaŋkəra kəsɛlɛŋ ka danapa da Kanu Kəpɔŋ kɔ aka Yisrayel mɔ. Afum dacɔ ŋanayi kəca ka tɔrɔ ta Karisim, kɔ dacɔ ŋanayi kəca ka tɔrɔ ta Ebal, pəmɔ tɔkɔ Musa wəcar ka Kanu Kəpɔŋ ɛnasom ti, a patolanɛ aka Yisrayel tɔcɔkɔ-cɔkɔ mɔ.
34Kɔ Yosuwe oloku moloku ma sariyɛ fəp, kətolanɛ pətɔt kɔ pəlɛc, pəmɔ tɔkɔ anacic ti dəbuk ba sariyɛ mɔ.
35Ali toloku ta Musa tin Yosuwe ɛnasak fɛ ntɛ ɛnatɔ-loku aka Yisrayel fəp fɔr kiriŋ mɔ, kəbəp aran, awut, haŋ acikəra aŋɛ ŋanandɛ ŋa dacɔ mɔ.