Text copied!
CopyCompare
Kitabu ka Kanu - Yosuwe

Yosuwe 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ntɛ defi da Aŋnabi Musa wəcar wəka Kanu Kəpɔŋ deŋcepər mɔ, kɔ Kanu kəloku Yosuwe wan ka Nun wəmarəs wəka Musa:
2«Wəcar kem Musa efi. Ndɛkəl oŋ məyɛfɛ, məcali kəŋgbɔkɔ ka Yurdɛn kaŋkɛ, məna kɔ afum akaŋɛ. Nəkɔtɛnɛ afum aŋɛ nde atɔf nŋɛ indesɔŋ aka Yisrayel mɔ.
3Nnɔ o nnɔ məŋcəmbər kəcək mɔ, isɔŋ un di pəmɔ tɔkɔ inaloku ti Musa mɔ.
4Cələŋcər conu cəndeyɛfɛ nde dətɛgbɛrɛ haŋ Libaŋ, kəkɔ ka kəŋgbɔkɔ kəpɔŋ ka Efərat, kəbəp antɔf məlməl ŋa aka Hit, haŋ nde Kəba Kəpɔŋ ntende dec dɛŋkalɛ mɔ.
5Ali fum ɔfɔcəm' am fɔr kiriŋ kiyi kam doru fəp. Isol' am pəmɔ tɔkɔ inasolɛ Musa mɔ. Ifɔdesak əm, ifɔc' am.
6Məyeŋk dis, məbaŋsɛ! Bawo mən' endekɔtɛnɛ afum a Yisrayel kəbaŋ atɔf ŋa kɛ nŋɛ inadɛrəm kəsɔŋ atem aŋan mɔ.
7Məyeŋk dis gbaŋ, məbaŋsɛ! Məgbətnɛ məkɔt dɔpɔ ndɛ Musa wəcar kem omboc' am mɔ: Ta məkɔ kəca kətɔt, ta məkɔ kəca kəmeriya, ntɛ tɔŋsɔŋ' am kətam mes fəp nnɔ o nnɔ məŋkɔ mɔ.
8Ta buk ba sariyɛ mbɛ bɔbɔl' am dəkusu! Məc-nəm-nəmnɛ daŋ pibi məgbətnɛ, məkɔt tɔkɔ buk bambɛ boloku mɔ, itɔ məŋsolnɛ dɔpɔ dɔtɔt, it' ɔŋsɔŋɛ mətam mes fəp.
9Indɛm f' am fɔ məyeŋk dis, məbaŋsɛ ba? Awa, ta mənesɛ, ta nəyikcɛ, bawo Kanu Kəpɔŋ Kanu kam kəsol' am nnɔ o nnɔ məŋkɔ mɔ.»
10Kɔ Yosuwe osom ti akiriŋ:
11«Nəkɔtɛnɛ saŋka fəp, nəloku afum ntɛ: ‹Nədɛmnɛ yeri, bawo mata maas mɛŋcəmɛ kəcali ka Yurdɛn yayɛ, nəkɔ-baŋ atɔf nŋɛ Kanu Kəpɔŋ Kanu konu kəmpoc' on mɔ.›»
12Kɔ Yosuwe oloku aRuben, aKadu kɔ aka kusuŋka dacɔ ka Manase:
13Nətɔmpər tɔkɔ Musa wəcar ka Kanu Kəpɔŋ ɛnalok' un: «Kanu Kəpɔŋ, Kanu konu kəsɔŋ' un kəŋesəm, kəsɔŋ un atɔf nŋɛ.»
14Aran anu, awut anu, kɔ yɔcɔl yonu yendeyi antɔf ŋaŋɔkɔ Musa ɔsɔŋ un nde Yurdɛn kəsək ntende dec dɛmpɛ mɔ. Mba nəna arkun aŋɛ nəŋyɛfərɛnɛ nətɔmpər yosutnɛnɛ yonu mɔ, nən' endekɔ-nuŋkɛnɛ kəcali kəŋgbɔkɔ. Nəmar awɛŋc un aŋa,
15haŋ Kanu Kəpɔŋ kəsɔŋ awɛŋc un aŋa kəŋesəm pəmɔ nəna, ŋa sɔ ŋasɔtɔ antɔf nŋɛ Kanu Kəpɔŋ kəsɔŋ ŋa mɔ. Kɔ telip-ɛ, nəluksərnɛ nəder nəlɛk antɔf ŋa kɛ nŋɛ ŋɔyɔnɛ ŋonu mɔ. Musa wəcar ka Kanu Kəpɔŋ ɔsɔŋ un ŋi Yurdɛn kəca kəŋkɔ ntende dec dɛmpɛ mɔ.»
16Kɔ ŋaloku Yosuwe: «Tɔkɔ məloku su mɔ fəp, səndeyɔ ti, səndesɔ-kɔ nnɔ o nnɔ məndekekərɛ su mɔ.
17Səndecəŋkəl' am pəmɔ tɔkɔ sənacəŋkəlɛ Musa mɔ. Tes tin gbəcərəm tɛbas su: A Kanu Kəpɔŋ Kanu kam kəŋsol' am pəmɔ tɔkɔ kənasolɛ Musa mɔ!
18Nwɛ o nwɛ endetaŋər' əm aləŋəs, pəyeŋkər dim dam dobomp mɔ, andif kɔ. Məyeŋk dis gbaŋ, məbaŋsɛ!