Text copied!
CopyCompare
Kitabu ka Kanu - Yosuwe

Yosuwe 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɔ Kanu Kəpɔŋ kəloku Yosuwe:
2«Məloku aka Yisrayel: Nəndɛs-dɛs sədare nsɛ wədif fum ta ɛyɛfɛnɛ ti ɛntam kəyacnɛ mɔ nsɛ isom Musa kəsɔŋ' un mɔ.
3Nwɛ endif fum ta ɛyɛfɛnɛ ti mɔ, ɛntam kəyɛksɛ pəde pəndɛ di. Ntɛ tɔŋsɔŋɛ wəkayi pəyacnɛ ta wəkɔ pəluksɛ kɔ ayɛk ŋa mecir mɔ.
4Wədif ka fum wəkakɔ ɛntam kəyɛksɛ pəkɔ dare din sədare sasɔkɔ dacɔ, k'ɔŋkɔ-ɛ, pəkɔ pəcəmɛ dare dəkusu, pəloku abeki a dare tes tɔkɔ ɛləsər mɔ. Ŋambaŋ kɔ dare dadɔkɔ disrɛ, ŋamentər' kɔ kəfo nkɛ ɔŋkɔndɛ ŋa dacɔ mɔ.
5Kɔ wəluksɛ ayɛk ɛŋcɛpsɛ kɔ darəŋ kəbɛləs-ɛ, abeki a dare ŋafɔwosɛ kəsɔŋ kɔ kɔ, bawo ɛyɛfɛnɛ fɛ kədif ka wɛŋc, nwɛ ɛnatɔ-yɔnɛ wəterɛnɛ kɔn mɔ.
6Pəyi dare dadɔkɔ haŋ tɛm ntɛ aka Yisrayel ŋandekɔ kiti kɔ mɔ, kɔ pəyɔnɛ fɛ ti-ɛ wəloŋnɛ wəpɔŋ pəfi. Tɛm tatɔkɔ, wədif fum wəkɔ ɛyɛksɛ mɔ, ɛntam kəlukus nde dare dɔn, nde kəlɔ kɔn, nde dare dɔkɔ ɛnayɛksɛ mɔ.»
7Kɔ ŋalɛk sədare nsɛ: Kɛdɛs ka Kalile nde mɔrɔ ma Naftali, Sɛkɛm nde mɔrɔ ma Efrayim, kɔ Kiriyat-Arba nde pəyɔnɛ Hebərɔŋ mɔ, nde mɔrɔ ma Yuda.
8Kəca kəŋkɔ ntende Yurdɛn ntende dec dɛmpɛ Yeriko mɔ, kɔ ŋalɛk Bɛcɛr nde dətɛgbɛrɛ, pəgbantəkəla mpɛ pɔyɔnɛ pa kusuŋka ka Ruben mɔ, Ramot da Kaladu nde kusuŋka ka Kadu disrɛ, kɔ Kolan ka Basan nde kusuŋka ka Manase disrɛ.
9Sədare sasɔkɔ sɔ aka Yisrayel ŋanatəŋnɛ kəyɔnɛ ka sədare nsɛ, wəka Yisrayel kɔ pəyɔnɛ fɛ ti-ɛ, wəcikəra, kɔ endif fum ta ɛyɛfɛnɛ ti-ɛ, wəkakɔ ɛntam kəyɛksɛ pəde pəndɛ di ta aluksɛ kɔ ayɛk ŋa mecir kədif kɔn fum haŋ kəloŋkanɛ ka afum a Yisrayel kəbəp ŋabocɛ kɔ kiti.