Text copied!
CopyCompare
Kitabu ka Kanu - Yosuwe

Yosuwe 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɔ Yosuwe ewe aRuben, aKadu, kɔ aka kusuŋka dacɔ ka Manase.
2K’oloku ŋa: «Nəyɔ tɔkɔ Musa wəcar ka Kanu Kəpɔŋ ɛnalok' un mɔ fəp, kɔ nəŋcəŋkəl sɔ dim dem, tɔkɔ ilok' un mɔ.
3Nəsumpər awɛŋc un aŋa kəyɛfɛ ntɛ tɛnayi mɔ haŋ ndɛkəl, kɔ nəleləs sɔ dim ndɛ Kanu Kəpɔŋ Kanu konu kənalok' un mɔ.
4Ndɛkəl oŋ ntɛ Kanu Kəpɔŋ kəsɔŋ awɛŋc un aŋa pəforu mɔ pəmɔ tɔkɔ ɛnaloku ŋa ti mɔ, nəlɛk oŋ səpɔ sa cəbal conu nde ntɔf yɔkɔ yɔyɔnɛ yonu mɔ, nyɛ Musa wəcar ka Kanu Kəpɔŋ ɛnasɔŋ un nde Yurdɛn kəsək ntende dec dɛmpɛ mɔ.
5Ta nəgbaymɛ mɛtəksɛ kɔ sariyɛ yɔkɔ Musa wəcar ka Kanu Kəpɔŋ ɛnalok' un mɔ: Nəbɔtər Kanu Kəpɔŋ Kanu konu, nəsolnɛ səpɔ sɔn fəp, nəcəmɛ dim dɔn darəŋ, nəlɔtərnɛ kɔ, nəbəcɛ kɔ bəkəc yosoku pɛs doru o doru.»
6Kɔ Yosuwe ontola Kanu te taŋan, k'oloku ŋa nwɛ o nwɛ a pəkɔ nde abal ŋɔn, kɔ ŋaŋkɔkɔs-kɔs nde cəbal cəŋan.
7Musa ɛnasɔŋ kusuŋka dacɔ ka Manase kəfo kəlɔma Basan, kɔ Yosuwe nkɔn ɔsɔŋ kusuŋka dacɔ kəŋkɔ kəfo kəlɔma awɛŋc aŋa kəsək nde Yurdɛn ntende dec dɛŋkalɛ mɔ. Ntɛ Yosuwe oloku ŋa kəkɔ ka nde cəbal cəŋan mɔ, k'ontolanɛ ŋa,
8k'oloku ŋa: «Nəlukus nde cəbal conu kɔ daka dɔpɔŋ, kɔ yɔcɔl yɛlarəm, kɔ pəsam, kɛma, kɔpər, fɛc kɔ yamos yɛlarəm. Nəyerɛnɛ kɔ awɛŋc un aŋɛ yɔsɔtɔ ya aterɛnɛ anu.
9Kɔ kusuŋka ka aka Ruben, aka Kadu, kɔ aka kusuŋka dacɔ ka Manase ŋalukus, kɔ ŋasak aka Yisrayel nde Silo antɔf ŋa Kanahan, kɔ ŋaŋkɔ nde antɔf ŋa Kaladu, antɔf ŋa kɛ nŋɛ ŋanasɔtɔ mɔ Kanu Kəpɔŋ kənasom Musa kədesɔŋ ŋa ŋi.
10Ntɛ ŋambɛrɛ sədare nsɛ səyi Yurdɛn nde antɔf ŋa Kanahan mɔ, kɔ aRuben, aKadu kɔ aka kusuŋka dacɔ ka Manase ŋaŋcəmbər aŋgbip kəŋgbɔkɔ kəsək, aŋgbip ŋɔpɔŋ, ŋɔtɔt teyi.
11Kɔ aka Yisrayel ŋane pac-loku: «Nəgbətnɛ ntɛ aRuben, aKadu kɔ aka kusuŋka dacɔ ka Manase ŋalompəs aŋgbip ŋɛtɛfərnɛ antɔf ŋa Kanahan mɔ, nde Yurdɛn kəsək kəca ka aka Yisrayel.»
12Ntɛ ŋane ti mɔ, kɔ aka Yisrayel fəp ŋaloŋkanɛ Silo kəkɔ-sutɛnɛ kɔ ŋa.
13Kɔ aka Yisrayel ŋasom Pinahas wan ka wəloŋnɛ Elasar nda aka Ruben, aka Kadu, kɔ afum a kusuŋka dacɔ ka Manase nde antɔf ŋa Kaladu,
14kɔ ŋaŋkɔ kɔ akiriŋ wəcɔ akin akin aka cusuŋka cacɔkɔ dəcor dəcor. Fəp faŋan akiriŋ a dəcusuŋka ŋɔ ŋanayɔnɛ afum alarəm aka Yisrayel akakɔ dacɔ.
15Kɔ afum aŋɛ ŋaŋkɔ nde aRuben, aKadu, kɔ aka kusuŋka dacɔ ka Manase nde antɔf ŋa Kaladu, kɔ ŋaŋkɔ ŋaloku ŋa:
16«Ntɛ tɔ kəloŋkanɛ ka afum a Kanu Kəpɔŋ fəp ŋaloku: Ake dɛtaŋi ləŋəs dɔ nəyɔ Kanu ka aka Yisrayel tantɛ-ɛ? Nəŋyeŋk kəlukus dim da Kanu Kəpɔŋ darəŋ, nəŋcəmbər aŋgbip ntɛ tɔŋsɔŋɛ nəyeŋkər Kanu Kəpɔŋ domp mɔkɔ mɔ!
17Kiciya nkɛ sənayɔ nde Peyɔr mɔ kənayɔnɛ mes mɛlɛc. Haŋ mɔkɔ antasɔkəsnɛ fɛ. Kiciya kosu kənasɔŋɛ kəloŋkanɛ ka afum ɔn arom ŋɛlɛc.
18Kɔ nəna nəŋyeŋk mɔkɔ kəlukus dim da Kanu Kəpɔŋ darəŋ! Kɔ nəyeŋkər mɔkɔ Kanu Kəpɔŋ domp-ɛ, alna aka Yisrayel fəp ŋɔ endewurər mɛtɛlɛ mamɔkɔ.

19Kɔ nəŋcɛm-cɛmnɛ a antɔf ŋonu ŋɔsɔk fɛ-ɛ, nəcepər oŋ antɔf nŋɛ ŋɔyɔnɛ ŋa Kanu Kəpɔŋ mɔ, nde Kanu Kəpɔŋ kəyi mɔ, tɛm tatɔkɔ nəndɛ su dacɔ, mba ta nəyeŋkər Kanu Kəpɔŋ domp, ta nəyeŋkər su səbomp kəcərɛ fɔ nəcəmbər aŋgbip ŋɔlɔma nŋɛ ŋɔntɔyɔnɛ ŋa Kanu Kəpɔŋ Kanu kosu mɔ.
20Ntɛ Akaŋ wan ka Sera ɛnalukus kəcəmɛ Kanu darəŋ teta ca cəkɔ Kanu Kəpɔŋ kənamɔnɛ kəlɛk mɔ, aka Yisrayel fəp ŋɔ Kanu Kəpɔŋ kənawurər mɛtɛlɛ mɔn. Nəŋcərɛ ti bel-bel a bafɔ Akaŋ sona ɛnafinɛ kiciya kaŋkɔ.»
21Kɔ afum a Ruben, Kadu, kɔ aka kusuŋka dacɔ ka Manase ŋaloku abɛ akiriŋ aka cor ca Yisrayel:
22«Kanu ka canu, Kanu Kəpɔŋ! Kanu ka canu, Kanu Kəpɔŋ, Ki kəŋcərɛ ti! Aka Yisrayel ŋandecərɛ ti! Kɔ pəyɔnɛ fɔ kətɔ-cəŋkəl kɔ kəyeŋkər domp kɔ-ɛ, ta pədeyac su dɔsɔk dadɔkɔ!
23Kɔ pəyɔnɛ fɔ səŋcəmbər aŋgbip ŋosu kədegbɛkəl Kanu Kəpɔŋ səde səc-loŋnɛ di yoloŋnɛ yɔcɔf-ɛ, kɔ pəyɔnɛ fɛ ti yoloŋnɛ ya mɛgbɛn, kɔ pəyɔnɛ fɔ səlompəs aŋgbip ŋaŋɛ səde səc-loŋnɛ di yoloŋnɛ ya pəforu Kanu Kəpɔŋ-ɛ, awa, Kanu Kəpɔŋ kəndegbɛkərɛ ti!
24Bafɔ itɔ teyi! Səlompəs aŋgbip ŋaŋɛ bawo sənesɛ ta alna awut anu ŋade ŋac-yif akosu fɔ: ‹Ak' eyi nu dacɔ kɔ Kanu Kəpɔŋ, Kanu ka Yisrayel-ɛ?
25Kanu Kəpɔŋ kəmboc kələŋcər Yurdɛn nəna kɔ səna dacɔ, aRuben, kɔ aKadu, ali tes teyi f' on sɔ dacɔ kɔ Kanu Kəpɔŋ!› Teta awut anu tendesɔŋɛ ta awut asu ŋaŋnesɛ sɔ Kanu Kəpɔŋ-ɛ.
26Itɔ səŋcɛm-cɛmnɛ fɔ: Səmarɛnɛ səcəmbər aŋgbip, bafɔ səde səc-loŋnɛ di de,
27mba ŋeyi su dacɔ kɔ nəna pəmɔ sede. Ŋeyi sɔ awut asu dacɔ kɔ awut anu ŋac-loŋnɛ yoloŋnɛ ya yɔcɔf kɔ yoloŋnɛ ya pəforu Kanu Kəpɔŋ fɔr yɔn kiriŋ, ntɛ tɔŋsɔŋɛ ta ŋade ŋac-loku dɔsɔk dɔlɔma a tɔlɔm o tɔlɔm teyi fɛ awut asu dacɔ kɔ Kanu Kəpɔŋ!
28Kɔ səloku: ‹Kɔ ŋande ŋaloku su tantɛ, kɔ pəyɔ fɛ ti ŋaloku awut asu ti-ɛ, moloku mamɛ mɔ səndeluksɛ ŋa: «Nəgbətnɛ teyi ta aŋgbip ŋa Kanu Kəpɔŋ nŋɛ atem asu ŋanacəmbər mɔ, bafɔ teta yoloŋnɛ yɔcɔf kɔ yoloŋnɛ yɔlɔma tɔ anacəmbərɛ ŋi de, mba ŋɔyɔnɛ sede su dacɔ kɔ nəna ŋɛc-cɛm-cɛməs su.»›
29Səmbɔlɛnɛ kəyeŋkər Kanu Kəpɔŋ domp, kɔ kəyi ta səŋcəmɛ ki darəŋ mɔkɔ-ɛ, kəcəmbər kosu aŋgbip ŋa kəloŋnɛ yoloŋnɛ yɔcɔf, yoloŋnɛ ya mɛgbɛn, kɔ yoloŋnɛ ya pəforu, səfɔloŋnɛ kəfo kəcuru Kanu Kəpɔŋ Kanu kosu, ta pəyɔnɛ fɔ nde aŋgbaŋcan ŋa Kanu Kəpɔŋ-ɛ!»
30Ntɛ wəloŋnɛ Pinahas, kɔ abɛ akiriŋ a kəloŋkanɛ kɔ abeki a cor ca Yisrayel aŋɛ ŋanayi di ŋane moloku mamɔkɔ afum a Ruben, Kadu, kɔ kusuŋka dacɔ ka Manase ŋanaloku mɔ, kɔ moloku mamɔkɔ mɔmbɔt ŋa.
31Kɔ Pinahas wan ka wəloŋnɛ Elasar oloku afum a Ruben, Kadu, kɔ afum a Manase: «Səŋcərɛ mɔkɔ a Kanu Kəpɔŋ kəyi su dacɔ, bawo nəntalukus fɛ kəcəmɛ Kanu Kəpɔŋ darəŋ, kɔ nəyac sɔ aka Yisrayel ta Kanu Kəpɔŋ kəboc ŋa kiti.»
32Kɔ Pinahas wan ka wəloŋnɛ Elasar kɔ akiriŋ a cor cəŋan ŋalukus kəyɛfɛ ndena afum a Ruben kɔ Kadu nde atɔf ŋa Kaladu kəkɔ nde antɔf ŋa Kanahan ndena aka Yisrayel aŋɛ ŋanakɔ ŋaluksɛ moloku mɔkɔ ŋanasɔtər ŋa mɔ.
33Kɔ moloku mamɔkɔ mɔmbɔt aka Yisrayel, kɔ ŋaŋkor-koru Kanu Kəpɔŋ. Ŋaloku fɛ sɔ kəkɔ-mələk antɔf nŋɛ afum a Ruben kɔ afum a Kadu ŋanandɛ mɔ.
34Afum a Ruben kɔ afum a Kadu ŋasɔŋ aŋgbip ŋaŋɔkɔ tewe, ŋac-kulɛ fɔ: «Tɔyɔnɛ su tɛnɛpəlɛ a Kanu Kəpɔŋ kəyɔnɛ Kanu.»