Text copied!
CopyCompare
Kitabu ka Kanu - Yosuwe

Yosuwe 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ntɛ abɛ a Amɔr fəp aŋɛ ŋayi ntende dec dɛŋkalɛ Yurdɛn mɔ, kɔ abɛ aKanahan aŋɛ ŋayi agbɛp ŋa Kəba Kəpɔŋ mɔ, ŋane a Kanu Kəpɔŋ kənawosəsərɛ aka Yisrayel kəŋgbɔkɔ ka Yurdɛn haŋ kɔ ŋaŋcali ki, bəkəc yɔfɔr fɛ ŋa sɔ, kɔ ŋanesɛ aka Yisrayel pəpɔŋ.
2Tɛm tatɔkɔ kɔ Kanu Kəpɔŋ kəloku Yosuwe: «Məpat səfaka sa masar, kɔ tɛyɛfɛ dənda-ɛ, məkəŋc aka Yisrayel.»
3Kɔ Yosuwe ɛmpatɛnɛ səfaka sa masar, k'ɛŋkəŋc aka Yisrayel nde Tɔrɔ ta Cərot.
4Ntɛ tɛnasɔŋɛ Yosuwe pəkəŋcɛ ŋa: Ntɛ afum a Yisrayel ŋaŋc-wur Misira mɔ, arkun abeki fəp, aŋɛ ŋaŋc-tam kəsutɛnɛ mɔ anakəŋc ŋa, mba afum akakɔ fəp ŋanafi nde dətɛgbɛrɛ, ntɛ ŋaŋc-kɔt mɔ. Awut arkun aŋɛ anakom oŋ tɛlpəs mɔ, ŋanatɔkəŋc, itɔ Yosuwe ɛnakəŋcɛ ŋa.
5Arkun aŋɛ ŋanayɛfɛ Misira mɔ fəp anakəŋc ŋa, mba awut arkun aŋɛ anakom dətɛgbɛrɛ dɔpɔ ntɛ ŋanawur Misira ŋaŋc-kɔt mɔ, anakəŋc fɛ akakɔ ali wəkin.
6Aka Yisrayel ŋanakɔt meren wəco maŋkəlɛ dətɛgbɛrɛ, haŋ afum akɔ ŋanatam kəsutɛnɛ ntɛ ŋaŋc-yɛfɛ Misira mɔ ŋalip kəfi dɔpɔ, bawo ŋanacəŋkəl fɛ dim da Kanu Kəpɔŋ. Kanu Kəpɔŋ kənadɛrəm kətɔ-sɔŋɛ ŋa kənəŋk antɔf nŋɛ ŋɛŋgbələr mɛsɛ ma wana kɔ mɛsɛ ma cəme haŋ moc-toŋ, ŋɔkɔ nkɔn Kanu Kəpɔŋ kənadɛrəm kəsɔŋ ka atem aŋan mɔ.
7Awut aŋan ŋanabɛk oŋ kɔ ŋaŋkɔ ŋandɛ dəkəndɛ daŋan. Kɔ Yosuwe ɛŋkəŋc ŋa, bawo anakəŋc fɛ ŋa dɔpɔ.
8Ntɛ alip kəkəŋc ka afum fəp mɔ, kɔ ŋandɛ dəndo dəsaŋka haŋ kɔ ŋantamnɛ.
9Kɔ Kanu Kəpɔŋ kəloku Yosuwe: «Mɔkɔ, imbiŋkəli malap monu ma Misira k'imbɔlɛn' on.» Itɔ asɔrɔwenɛ kəfo kaŋkɔ Kilkal haŋ mɔkɔ.
10Kɔ aka Yisrayel ŋandɛ Kilkal kɔ ŋamboc di kəsata ka Pak tataka ta wəco kɔ maŋkəlɛ ta ŋof, dec dɔrɔfɔy, nde aranta ŋa Yeriko.
11Dɔckɔsɔk da Pak kɔ ŋandi yeri ya dɔtɔf, cəcom ncɛ antɔnɔŋkəl lebin mɔ, kɔ mɛgbɛn mɛkakəl.
12Kɔ cəcom ncɛ aŋc-we «man» mɔ cəsak kəwur dɔckɔsɔk ndɛ ŋanadi yeri ya dɔtɔf mɔ. Kəren kaŋkɔ aka Yisrayel ŋasak kədi man, mba ŋac-di oŋ yeri ya atɔf ŋa Kanahan.
13Dɔsɔk dɔlɔma Yosuwe pəlɔtərnɛ Yeriko, k'ɛmpɛnɛ fɔr dareŋc, k'ɔmɔmən, kɔ fum owur k'ɛŋcəmɛ kɔ fɔr kiriŋ, pəwurɛ dakma dɔn dobom pətɔmpər. Kɔ Yosuwe ɔlɔtərnɛ kɔ, k'eyif kɔ: «Səna ŋɔ məyinɛ ba, ka aterɛnɛ asu ŋɔ məyinɛ-ɛ?»
14Kɔ fum wəkakɔ oloku: «Ala, fɔtɔ inɔyɔnɛ wəkiriŋ ka asɔdar a Kanu Kəpɔŋ, intɛp kəc-der.» Kɔ Yosuwe ontontnɛnɛ kɔ, k'ɛŋcəpɛ kɔ tobu dəntɔf, k'eyif kɔ: «Cəke cɔ Mariki endeloku wəcar kɔn-ɛ?»
15Kɔ wəbɛ ka asɔdar a Kanu Kəpɔŋ oloku Yosuwe: «Məwurɛ cɔfta cam dəwɛcək, bawo kəfo kaŋkɔ məŋcəmɛ mɔ, kəsɔk.» Kɔ Yosuwe owurɛ cɔfta.