Text copied!
CopyCompare
Kitabu ka Kanu - Yosuwe

Yosuwe 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ntɔf yayɔkɔ yɔ anasɔŋəs aka Yisrayel nde antɔf ŋa Kanahan. Wəloŋnɛ Elasar, Yosuwe wan ka Nun, kɔ abɛ akiriŋ a cusuŋka ŋanasɔŋ aka Yisrayel ntɔf ya kɛ.
2K'aŋkot yampuŋ-puŋ kəyer ka ntɔf ya kɛ pəmɔ tɔkɔ Kanu Kəpɔŋ kənasom Musa kəyer yi, cusuŋka ncɛ camət-maŋkəlɛ kɔ kusuŋka dacɔ ka Manase mɔ.
3Bawo Musa ɛnasɔŋ antɔf ŋa kɛ cusuŋka caŋcɛ mɛrəŋ kəlɛkɛnɛ ka kusuŋka dacɔ ka Manase nde Yurdɛn kəsək ntende dec dɛmpɛ mɔ, mba ɛnasɔŋ fɛ kusuŋka ka Lewy ntɔf ya kɛ aka Yisrayel dacɔ.
4Afum a awut mɛrəŋ a Isifu ŋanayi cusuŋka mɛrəŋ: Manase kɔ Efrayim. Ali kəfo anasɔŋ fɛ aka kusuŋka ka Lewy, mɛnɛ sədare səndɛ kɔ cəsək ca si, teta yɔcɔl nyɛ ŋanasɔtɔ mɔ.
5Kɔ aka Yisrayel ŋayɔ pəmɔ tɔkɔ Kanu Kəpɔŋ kənasom Musa a pəyer antɔf mɔ.
6Kɔ aka Yuda ŋalɔtərnɛ Yosuwe nde Kilkal. Kɔ Kalebi wan ka Yefune wəka Kenisi eyif kɔ: «Məna məŋcərɛ tɔkɔ Kanu Kəpɔŋ kəloku Musa fum wəka Kanu te tosu mɔ, ina kɔ məna, nde Kadɛs-Barneya.
7Meren wəco maŋkəlɛ m’ inayɔ, tɛm ntɛ Musa wəcar ka Kanu Kəpɔŋ oŋc-som' im kəyɛfɛ ka Kadɛs-Barneya kəkɔ-tɛn mes yɔk-yɔk dɔtɔf, k'iŋkɔ ilɔmər kɔ mes mmɛ intəŋnɛ mɔ abəkəc ŋosoku pɛs.
8Awɛŋc'im aŋa aŋɛ sənapɛ mɔ, ŋanasɔŋɛ afum kətor bəkəc, mba ina inacəmɛ dim da Kanu Kəpɔŋ, Kanu kem darəŋ.
9Dɔsɔk dadɔkɔ dɔ Musa ɛndɛrəm ntɛ: ‹Ilaŋ ti fɔ ntɔf yayɛ mənakɔtɛnɛ mɔ, mɛnɛ antɔf ŋam ŋeyi yi dacɔ, antɔf ŋaŋɔkɔ ŋendeyɔn' am kɛ, məna kɔ awut am doru o doru, bawo məŋcəŋkəl dim da Kanu Kəpɔŋ, Kanu kem.›
10Awa məgbətnɛ ntɛ: Ndɛkəl Kanu Kəpɔŋ kəsɔŋ em kiyi ka doru, pəmɔ tɔkɔ kənaloku ti mɔ. Tɛnasɔtɔ meren wəco maŋkəlɛ kɔ kəcamət ntɛ Kanu Kəpɔŋ kəŋc-loku Musa ntɛ mɔ, ntɛ aka Yisrayel ŋaŋc-kɔt dətɛgbɛrɛ mɔ. Ndɛkəl oŋ, inɛwɛ isɔtɔ mɔkɔ meren wəco camət-maas kɔ kəcamət.
11Isɔrɔtamnɛ pəmɔ dɔsɔk ndɛ Musa oŋc-som' im mɔ. Isɔrɔyɔ fənɔntər fa kəwan, kəbɛrɛ kɔ kəwur pəmɔ tɛm tatɔkɔ.
12Məsɔŋ' im oŋ antɔf nde dəmɔrɔ nŋɛ Kanu Kəpɔŋ kənaloku ta ŋi dɔsɔk dadɔkɔ mɔ. Mənane dɔsɔk dadɔkɔ a aka Anak ŋandɛ di sədare səpɔŋ. Kɔ ŋalompəs si ntɛ tɔsɔŋɛ ta aterɛnɛ aŋan ŋantam kəbɛrɛ. Kɔ Kanu Kəpɔŋ kəsol em-ɛ, indebaŋər ŋa sədare saŋan pəmɔ tɔkɔ nkɔn Kanu Kəpɔŋ kənalok' im ti mɔ.
13Kɔ Yosuwe ontola Kanu teta Kalebi wan ka Yefune, k'ɔsɔŋ kɔ dare da Hebərɔŋ.
14It' ɛnasɔŋɛ Kalebi wan ka Yefune wəka Kenisi pəsɔtɔ dɔsɔk dadɔkɔ kɛ ka Hebərɔŋ, nkɛ kəsɔrɔyi haŋ mɔkɔ bawo Kalebi ɛnacəmɛ dim da Kanu Kəpɔŋ Kanu ka Yisrayel darəŋ.
15Tewe ta Hebərɔŋ tɔcɔkɔ-cɔkɔ tɛnayɔnɛ Kiriyat-Arba. Arba fum wəpɔŋ ɛnayi aka Anak dacɔ. Kəyɛfɛ tɛm tatɔkɔ kɔ antɔf ŋɔfɔr, kəwan kəyi fɛ sɔ.