Text copied!
CopyCompare
Kitabu ka Kanu - Yosuwe

Yosuwe 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɔ Yosuwe wan ka Nun osom afum mɛrəŋ dim dantɔf kəyɛfɛ ka Sitim, pəc-loku ŋa: «Nəkɔ, nəkɔkcɛ antɔf ŋaŋɔkɔ kɔ dare da Yeriko! Kɔ afum akakɔ ŋaŋkɔ ŋabɛrɛ nde kəlɔ ka wəran wətɔtam kəloto kɔn mɔ, pac-we kɔ Rahabu, kɔ ŋaŋcepərɛnɛ pibi nde ndɔrɔn.
2K'aloku wəbɛ ka Yeriko: «Awa, nəgbətnɛ ntɛ arkun aka Yisrayel ŋanderna nnɔ pibi kədefen-feni atɔf ŋosu mɔ!»
3Kɔ wəbɛ wəka Yeriko osom pakɔ-loku Rahabu: «Məwurɛnɛ afum akɔ ŋayi nnɔ ndaram mɔ, aŋɛ ŋambɛrɛ nde kəlɔ kam mɔ, bawo kəfen-feni ka atɔf fəp kɔ ŋanderɛnɛ.»
4Kɔ wəran nwɛ eŋkekərɛ arkun aŋɛ mɛrəŋ k'ɔŋkɔ pəmɛŋk, k'oloku asom a wəbɛ: «Kaŋce kɔ, arkun aŋɛ mɛrəŋ ŋandersa nnɔ kəlɔ kem, mba iŋcərɛsa fɛ aka nnɔ ŋayɔnɛ mɔ.
5Nendisna tɛm ntɛ dec dɛŋkalɛsa pac-kɔ kəgbət kumba ka dare dəkusu mɔ, kɔ arkun aŋɛ ŋawur nnɔ, mba iŋcərɛ fɛ nde ŋaŋkɔsa mɔ. Nəbɛlkər nəcəmɛ ŋa darəŋ, nəŋkɔbəp ŋa!»
6Ntɛ tɛnayi mɔ, ɛnapɛnɛ ŋa nde kəlɔ dareŋc, k'ɛmɛŋk ŋa nde sek ya cəŋkɔlma dacɔ, ncɛ ɛnadɛt nde kəlɔ dareŋc mɔ.
7Kɔ afum ŋasumpər dɔpɔ da Yurdɛn kəbɛlər ŋa haŋ nde dəkətənta. K'aŋgbət kumba ka dare dəkusu ntɛ afum abɛlər aŋan ŋanawur mɔ.
8Ta acikəra atɛn mes ŋantadirɛ-ɛ, kɔ Rahabu ɛmpɛ kəkɔ-bəp ŋa nde kəlɔ dareŋc.
9Kɔ wəran nwɛ oloku arkun aŋɛ: «Iŋcərɛ a Kanu Kəpɔŋ kəsɔŋ un atɔf ŋaŋɛ. Pəlɛc pɔkɔ nəfaŋɛ su mɔ pɔsɔtɔ su, ayek-yek ŋɛŋgbəpərnɛ afum fəp, ŋayi kənes' on.
10Bawo səne a Kanu Kəpɔŋ kənawosər' on domun da Kəba ka Cəŋkɔlma ntɛ nəŋc-wur Misira mɔ. Səne sɔ tɔkɔ nənadif abɛ a Amɔr mɛrəŋ aŋɛ ŋanayi kəŋgbɔkɔ ka Yurdɛn kəsək ntende dec dɛmpɛ mɔ: Sihɔŋ kɔ Oku.
11Səne ti, itɔ mim mowurɛ su, kɔ nwɛ o nwɛ eŋgbiŋ kifir nnɔ nəyi mɔ, bawo Kanu Kəpɔŋ, Kanu konu, kəyɔnɛ Kanu ka dareŋc, kɔ dəntɔf.
12Ndɛkəl oŋ, nədɛrm' em nnɔ Kanu Kəpɔŋ kəyi mɔ, a məndelasɛ afum a kəlɔ kem layidi pəmɔ dɔkɔ iyɔn' on mɔ. Mədɛrm' em
13a nəndesak iya kem, papa kem, awɛŋc im aŋa arkun, aran, kɔ afum alpəs aŋɛ ŋayɔnɛ akəŋan mɔ fəp. Nəsak su səmulpər defi, nəfɔdedif su.»
14Kɔ arkun aŋɛ ŋaloku wəran nwɛ: «Səwosɛ kəfinɛ tetam, mba ta mədeloku afum tɔkɔtɛnɛ tosu de! Kɔ Kanu Kəpɔŋ kəndesɔŋ su atɔf-ɛ, səndebɔt mera səlasɛnɛ sɔ layidi nnɔ məyi mɔ.»
15K'ɔsɔŋ ŋa kəbənda kɔ ŋantorɛnɛ ki nde dəwundɛr, bawo kəlɔ kɔn kənayi disrɛ kəgbəcɛnɛ kɔ damba da saŋka sa dare.
16Kɔ wəran nwɛ oloku ŋa: «Nəkɔ ta dəmɔrɔ kɔ pəyi fɛ ti-ɛ, nəmbəpɛnɛ kɔ abɛlər anu. Nəgbɔpnɛ dəndo haŋ mata maas, tɛntəŋnɛ abɛlər anu ŋalukus, a nəna nədesumpər dɔpɔ donu kəkɔ!»
17Kɔ arkun aŋɛ ŋaloku kɔ: «Ntɛ tendesɔŋɛ su kəlas kədɛrəm nkɛ məsɔŋɛ su kədɛrm' am mɔ:
18Awa, məcəŋkəl im! Tɛm ntɛ səndebɛrɛ dare mɔ, mɛnɛ məkotər tafəc peyim nde wundɛr wɔkɔ mənatorɛnɛ su mɔ. Məcəmbərərnɛ iya wəkam, papa wəkam, awɛŋc'əm aŋa arkun aran, afum am fəp nde kəlɔ kam.

19Nwɛ o nwɛ ɛŋcali kusuŋka kaŋkɔ a pəwur mɔ, ɛsarɛ teta mecir mɔn ndena Kanu Kəpɔŋ, mba kaŋkɔ pagbuŋɛnɛ wəkin nu dacɔ-ɛ, səsarɛ teta mecir ma wəkayi!
20Kɔ məloku afum tɔkɔtɛnɛ tosu-ɛ, tɛm tatɔkɔ səŋsikili tɛtəŋnɛ tosu kɔ məna.»
21Kɔ wəran nwɛ oloku: «Kanu Kəpɔŋ kəsɔŋɛ teyi pəmɔ tɔkɔ nəloku ti mɔ!» Kɔ wəran nwɛ ɛsak arkun aŋɛ kɔ ŋaŋkɔ. Kɔ wəran nwɛ oŋkot tafəc pəyim nde wundɛr wɔn.
22Kɔ arkun aŋɛ ŋaŋkɔ ta dəmɔrɔ, kɔ ŋaŋgbɔpnɛ di mata maas, haŋ kɔ abɛləs aŋan ŋalukus. Abɛlər aŋan ŋac-tɛn ŋa dɔpɔ, mba ŋananəŋk fɛ ŋa.
23Kɔ afum aŋɛ mɛrəŋ ŋande ŋator dəmɔrɔ, kɔ ŋaŋcali Yurdɛn. Kɔ ŋaŋkɔ ŋabəp Yosuwe wan ka Nun, kɔ ŋalɔmər kɔ tɔkɔ ŋanasɔtɔ nde anasom ŋa mɔ.
24Kɔ ŋaloku Yosuwe: «Pəwurɛnɛ pəmɔ Kanu Kəpɔŋ kəsɔŋ su atɔf ŋaŋɔkɔ fəp. Ayek-yek ŋɛŋgbəpərnɛ afum fəp, ŋayi kənesɛ su.»