Text copied!
CopyCompare
Kitabu ka Kanu - Yosuwe

Yosuwe 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tɛm tobolu-bolu tɛnacepər kəyɛfɛ ka ntɛ Kanu Kəpɔŋ kənasɔŋ aka Yisrayel kəŋesəm mɔ, kəbɛr ŋa aterɛnɛ aŋan acəsək fəp dəwaca. Yosuwe ɛnasikər oŋ tɛm tatɔkɔ.
2Kɔ Yosuwe ewe aka Yisrayel fəp kəyɛfɛ abeki, abɛ afɛt dəcor dəcor, aboc kiti, kəbəp ka abɛ akiriŋ aŋan, k'oloku ŋa: «Iyɔnɛ oŋ wətem.
3Kɔ nənəŋk tɔkɔ Kanu Kəpɔŋ Kanu konu kənayɔ afum aka tɔf nyɛ fəp mɔ te tonu, bawo Kanu Kəpɔŋ kəsutnɛn' on.
4Nənəŋk ntɛ iŋkot yampuŋ-puŋ a k' iyer un tɔf ya kɛ konu dəcusuŋka dəcusuŋka mɔ, tɔf nyɛ yɛŋcəmɛ kəbaŋ Yurdɛn ntende dec dɛŋkalɛ mɔ, kɔ tɔf nyɛ inim haŋ nde Kəba Kəpɔŋ mɔ.
5Kanu Kəpɔŋ kəndewɛnəs afum aka tɔf yayɔkɔ, kɔ nənde nəc-lɔtəs yi-ɛ, nəndendɛ ntɔf yayɔkɔ pəmɔ tɔkɔ nkɔn Kanu Kəpɔŋ Kanu konu kənasɔŋ un temer ta ti mɔ.
6Nəwurɛ fənɔntər, nəsumpər nəleləs moloku mmɛ acicəs buk ba sariyɛ sa Musa mɔ, ta nəgbaymɛ kəca kəmeriya, ta nəgbaymɛ kəca kətɔt,
7ta nədenɔŋkəlɛnɛ afum a tɔf akakɔ ŋayi nu dacɔ mɔ! Ta nəboŋc canu cəŋan, ta nəkornɛ ci kədɛrəm. Ta nəkor-koru ci, ta nətontnɛ ci fɔr kiriŋ!
8Mba nəsumpər Kanu Kəpɔŋ Kanu konu pəmɔ tɔkɔ nənalɛk ti kəyɔ haŋ mɔkɔ mɔ.
9Kanu Kəpɔŋ kəmbaŋər tɔf yɔpɔŋ aka fənɔntər, ali fum ɛntatam fɛ haŋ mɔkɔ kəcəmɛ konu fɔr kiriŋ.
10Nəna fum wəkin gboŋ ɛŋc-bɛləs aterɛnɛ anu pɛcəp pin, bawo Kanu Kəpɔŋ Kanu konu kəŋc-sutnɛn' on, pəmɔ tɔkɔ kənalok' un mɔ.
11Nəkɛmbərnɛ nəbɔtər Kanu Kəpɔŋ Kanu konu!
12Kɔ nəlukus Kanu Kəpɔŋ darəŋ-ɛ, kɔ nəcəmɛ afum acuru aŋɛ ŋayi nu dacɔ mɔ darəŋ-ɛ, kɔ nənɛŋcɛnɛ-ɛ, kɔ nənɔŋkəlɛnɛ-ɛ,
13nəcərɛ a Kanu Kəpɔŋ Kanu konu kəfɔdecəmɛ sɔ kəbaŋsər ŋa afum akakɔ tɔf yaŋan fɔr yonu kiriŋ, mba afum akakɔ ŋandeyɔn' on mowul, mɛnəmp, yala, cəŋgban-gban ca cəsək conu, kɔ gbɛc dəfɔr yonu, haŋ nəlip kəməlkɛ atɔf ŋobotu ŋaŋɛ Kanu Kəpɔŋ Kanu konu kəsɔŋ' un mɔ.
14«Awa, nəcəŋkəl im! Mɔkɔ tɛm tɛmbəp kəkɔ ka nde ca ca doru fəp yendekɔ mɔ. Nəcərɛ ti bəkəc yonu yosoku pɛs, a moloku mobotu mmɛ Kanu Kəpɔŋ Kanu konu kənalok' un mɔ, ali tin teyi fɛ ntɛ ɔntɔyɔn' on mɔ, ali tin teyi fɛ ntɛ ɔntɔlas mɔ.
15Kanu Kəpɔŋ kəlas kəyɔnɛ ka pətɔt pɔkɔ ɛnaloku kəyɔn' on mɔ, mba ɛntam sɔ kəlas ka pəlɛc pɔkɔ eyi kənɛps' on mɔ, pəmələk un antɔf ŋobotu ŋaŋɛ ɔsɔŋ' un mɔ.
16Kɔ nəsak mɛtəŋnɛ mosu mmɛ Kanu Kəpɔŋ kəndəŋk' on mɔ-ɛ, kɔ nəŋkɔ nəc-loŋnɛ canu cəlɔma-ɛ, kɔ nəŋkɔ nəc-tontnɛ canu cəlɔma fɔr kiriŋ-ɛ, abəkəc ŋa Kanu Kəpɔŋ ŋɛmpɛ nnɔ nəyi mɔ. Tɛm tatɔkɔ nəŋməlkɛ antɔf ŋobotu ŋaŋɛ Kanu Kəpɔŋ kəsɔŋ' un mɔ, nəlip.