Text copied!
CopyCompare
Hellig Bibel - JOSUA

JOSUA 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tidligt næste Morgen gjorde Josua sig rede, og hele Israel brød op fra Sjittim sammen med ham og kom til Jordan, og de tilbragte Natten der, før de drog over.
2Efter tre Dages Forløb gik Tilsynsmændene omkring i Lejren
3og bød Folket: “Når I ser HERREN eders Guds Pagts Ark og Levitpræsterne komme bærende med den, så skal I bryde op fra eders Plads og følge efter -
4dog skal der være en Afstand af 2.000 Alen mellem eder og den; I må ikke komme den for nær for at I kan vide, hvilken Vej I skal gå; thi I er ikke kommet den Vej før!”
5Og Josua sagde til Folket: “Helliger eder; thi i Morgen vil HERREN gøre Undere iblandt eder!”
6Og Josua sagde til Præsterne: “Løft Pagtens Ark op og drag over foran Folket!” Så løftede de Pagtens Ark op og gik foran Folket.
7Men HERREN sagde til Josua: “I Dag begynder jeg at gøre dig stor i hele Israels Øjne, for at de kan vide, at jeg vil være med dig, som jeg var med Moses.
8Du skal byde Præsterne, som bærer Pagtens Ark: Når I kommer til Kanten af Jordans Vand, skal I standse der ved Jordan!”
9Da sagde Josua til Israelitterne: “Kom hid og hør HERREN eders Guds Ord!”
10Og Josua sagde: “Derpå skal I kende, at der er en levende Gud iblandt eder, og at han vil drive Kana'anæerne, Hetitterne, Hivvitterne, Perizzitterne, Girgasjitterne, Amoritterne og Jebusitterne bort foran eder:
11Se, HERRENS, al Jordens Herres, Ark skal gå foran eder gennem Jordan.
12Vælg eder nu tolv Mænd af Israels Stammer, én Mand af hver Stamme.
13Og så snart Præsterne, som bærer HERRENS, al Jordens Herres, Ark, sætter Foden i Jordans Vand, skal Jordans Vand standse, det Vand, som kommer ovenfra, og stå som en Vold.”
14Da Folket så brød op fra deres Telte for at gå over Jordan med Præsterne, som bar Arken, i Spidsen,
15og da de, som bar Arken, kom til Jordan, og Præsterne, som bar Arken, rørte ved Vandkanten med deres Fødder Jordan gik overalt over sine Bredder i hele Høsttiden -
16standsede Vandet, som kom ovenfra, og stod som en Vold langt borte, oppe ved Byen Adam, som ligger ved Zaretan, medens det Vand, som flød ned mod Araba- eller Salthavet, løb helt bort; således gik Folket over lige over for Jeriko.
17Men Præsterne, som bar HERRENS Pagts Ark, blev stående på tør Bund midt i Jordan, medens hele Israel gik over på tør Bund, indtil hele Folket havde tilendebragt Overgangen over Jordan.