Text copied!
CopyCompare
Kitabu ka Kanu - Yosuwe

Yosuwe 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Anakaŋkəla dəkəbɛrɛ da Yeriko, pabɛŋkər-bɛŋkər di teta aka Yisrayel. Fum o fum oŋc-wur fɛ, fum ɛŋc-bɛrɛ fɛ.
2Kɔ Kanu Kəpɔŋ kəloku Yosuwe: «Ilɛk Yeriko, wəbɛ kəŋan kɔ asɔdar aŋan ayeŋki dis, k'imbɛr' əm dəwaca.
3Awa asɔdar fəp ŋanɔŋkər dare. Ŋanɔŋkər dare katin dɔsɔk o dɔsɔk haŋ mata camət-tin.
4Aloŋnɛ camət-mɛrəŋ ŋatɔmpər lɛn ya ŋkesiya camət-mɛrəŋ dəwaca, ŋayi kaŋkəra ka danapa da Kanu Kəpɔŋ kiriŋ. Mba tataka ta camət-mɛrəŋ, nənɔŋkər dare camət-mɛrəŋ, tɛm ntɛ aloŋnɛ ŋac-fula lɛn.
5Kɔ ŋandena-fula kəlɛn ka aŋkesiya-ɛ, nəc-kɔna-ne kəlɛn dim, afum fəp ŋakulɛ-kulɛ sim sa kəwan. Kɔ damba da dare dɛntɛmpɛnɛ di sərka-ɛ, asɔdar am ŋabɛrɛ oŋ tɛm tatɔkɔ, nwɛ o nwɛ nde ɛntɛfərnɛ mɔ.»
6Kɔ Yosuwe wan ka Nun ewe aloŋnɛ, k'oloku ŋa: «Nəlɛk kaŋkəra ka danapa kəsɛlɛŋ, aloŋnɛ camət-mɛrəŋ ŋantɔmpər lɛn ya ŋkesiya camət-mɛrəŋ ŋayi aloŋnɛ atɔmpər a kaŋkəra kəsɛlɛŋ ka danapa da Kanu Kəpɔŋ kiriŋ.»
7K'oloku asɔdar: «Nəkɔ nənɔŋkər dare, akɔ ŋantɔmpər yosutnɛnɛ mɔ ŋayi kaŋkəra ka Kanu Kəpɔŋ kiriŋ.»
8Kɔ afum ŋayɔ tɔkɔ Yosuwe ɛnaloku ŋa mɔ. Aloŋnɛ camət-mɛrəŋ aŋɛ ŋanatɔmpər lɛn camət-mɛrəŋ ya ŋkesiya mɔ ŋayi kaŋkəra ka Kanu Kəpɔŋ kiriŋ, ŋaŋcepər kɔ ŋafula lɛn. Kɔ kaŋkəra ka danapa da Kanu Kəpɔŋ kəcəmɛ ŋa darəŋ.
9Asɔdar atɔmpər yosutnɛnɛ ŋayi aloŋnɛ afula lɛn tekiriŋ, aloŋnɛ agbaŋnɛ kaŋkəra kəsɛlɛŋ mɔ ŋacɔŋc afula lɛn, asɔdar alɔma ŋayi kaŋkəra tadarəŋ, ŋac-kɔt ŋac-surɛnɛ kəlɛn dim.
10Mba Yosuwe ɛnaloku afum: «Ta nəkɔ-kulɛ-kulɛ de! Ta nəkɔ-yɔ pane nu sim de! Ta nwɛ o nwɛ pəkɔ-loku toloku haŋ dɔsɔk ndɛ indeloku nu a nəkulɛ-kulɛ mɔ! Tɛm tatɔkɔ nəkulɛ-kulɛ sim sa kəwan .»
11Kɔ kaŋkəra ka Kanu Kəpɔŋ kənɔŋkər dare katin, kɔ ŋambɛrɛ dəsaŋka, kɔ ŋaŋcepərɛnɛ pibi.
12Kɔ Yosuwe ɛyɛfɛ bət-bət suy, kɔ aloŋnɛ ŋalɛk sɔ kaŋkəra kəsɛlɛŋ ka Kanu Kəpɔŋ.
13Asɔdar atɔmpər yosutənɛnɛ ŋanayi kiriŋ, aloŋnɛ camət-mɛrəŋ atɔmpər lɛn ya ŋkesiya ŋac-fula ŋacɔŋc ŋa, aloŋnɛ atɔmpər kaŋkəra ka danapa da Kanu ŋayi afula lɛn tadarəŋ, kɔ asɔdar alpəs ŋayi kaŋkəra tadarəŋ.
14Kɔ ŋanɔŋkər dare katin tataka ta mɛrəŋ, kɔ ŋalukus nde dəsaŋka. Kɔ ŋayɔ ti mata camət-tin.
15Tataka ta camət-mɛrəŋ kɔ ŋayɛfɛ pəpanpan kɔ ŋanɔŋkər dare camət-mɛrəŋ. Mba dɔsɔk din dadɔkɔ gbəcərəm dɔ ŋananɔŋkər dare camət-mɛrəŋ.
16Kənɔŋkər ka camət-mɛrəŋ kɔ aloŋnɛ ŋafula lɛn, kɔ Yosuwe oloku afum: «Nəkulɛ-kulɛ sim sa kəwan, bawo Kanu Kəpɔŋ kəsɔŋ un dare dandɛ!
17Kələsər k'ander dare dandɛ kɔ ca cəkɔ cəyi dɛ mɔ fəp. Rahabu wəran wəyama-yama sona gboŋ kɔ afum ɔn aŋɛ ŋayi nde kəlɔ kɔn disrɛ mɔ ŋɔ andesak, bawo ɛnawosɛ kəmɛŋkɛ su afum akɔ sənasom yɔk-yɔk kədetɛnəs mes ma atɔf ŋaŋɛ mɔ.
18Mba nəkɛmbərnɛ kəlɛk paka pin mpɛ Kanu kənamɔnɛ mɔ, bawo daka fəp ndɛ nəŋsɔtɔ dəkəwan mɔ, mɛnɛ nəmbɛrɛnɛ di daka da Kanu. Kɔ nəmɛŋkərnɛ paka pin, nəndesɔŋ pəlɛc saŋka sa Yisrayel.

19Kəyɛfɛ gbeti, kɛma, ca ca kɔpər fəp fayi, Kanu Kəpɔŋ kəyɔ yɔsɔtɔ ya dəkəwan fəp. Pəmar padebɛrɛnɛ yi daka da Kanu Kəpɔŋ.»
20K'afula lɛn ya ŋkesiya, ntɛ afum ŋane lɛn dim mɔ, kɔ ŋa sɔ ŋawurɛ sim sa kəwan pəpɔŋ, kɔ damba da saŋka sa dare dɛntɛmpɛnɛ di sərka, kɔ afum ŋambɛrɛ dare disrɛ. Nwɛ o nwɛ pəsolnɛ nde ɛntɛfərnɛ mɔ, kɔ ŋambaŋ dare.
21Kɔ ŋandifətɛ afum kɔ yɔcɔl yɔkɔ yɛnayi dare disrɛ mɔ fəp sakma səŋan, kəyɛfɛ wərkun, wəran, wanfɛt, wəbeki, wana, aŋkesiya, sɔfale.
22Yosuwe ɛnaloku afum akɔ mɛrəŋ aŋɛ ŋanakɔ kətɛnəs yɔk-yɔk mes ma atɔf ŋaŋɔkɔ mɔ: «Nəkɔ ndena wəran wəyama-yama wəkakɔ, nəkɔ nəwurɛnɛ kɔ, kɔ afum ɔn fəp, pəmɔ tɔkɔ nənadɛrmɛ kɔ mɔ.»
23Kɔ atɛmp mɛrəŋ aŋɛ ŋanakɔ ŋatɛn mes yɔk-yɔk nde atɔf ŋaŋɔkɔ mɔ, ŋaŋkɔ ŋawurɛnɛ Rahabu, papa wəkɔn, iya wəkɔn, awɛŋc aŋa, kɔ afum ɔn fəp. Kɔ ŋawurɛnɛ afum ɔn fəp aŋɛ ŋanabəp nde kəlɔ kɔn mɔ, kɔ ŋaŋkɔ ŋadəs ŋa tofo tɔtɔt saŋka sa Yisrayel tadarəŋ.
24Kɔ ŋaŋcɔf dare kɔ ca cəkɔ yɛnayi di mɔ fəp, mɛnɛ gbeti, kɛma, kɔ ca ca kɔpər kɔ fɛc, nyɛ ŋanabɛrɛnɛ daka da kəlɔ ka Kanu Kəpɔŋ mɔ.
25Yosuwe ɛnadif fɛ Rahabu wəran wəyama-yama kɔ afum a kəlɔ kɔn fəp. K'ɛndɛ aka Yisrayel dacɔ haŋ mɔkɔ, bawo nkɔn ɛnawosɛ kəmɛŋk ka atɛn mes yɔk-yɔk, aŋɛ Yosuwe ɛnasom kəkɔ-tɛnəs mes ma Yeriko mɔ.
26Tɛm tatɔkɔ kɔ Yosuwe ɛndɛrəm: «Intolanɛ fum pəlɛc nwɛ endeyɛfɛ a dare da Yeriko doŋlompəs mɔ. Wəkayi pəc-kɔna-kay kədɔf ka togbu pɔcɔkɔ-cɔkɔ, tɔyɔnɛ kəway ka wan kɔn coco. K'ɔŋc-kɔna-bɛr kumba ka dare-ɛ, tɔyɔnɛ kɔ kəway ka wan kɔn wəlpəs.»
27Kanu Kəpɔŋ kənasolɛ Yosuwe, kɔ tewe tɔn tɛmbɛk tɔf fəp.