Text copied!
CopyCompare
BIBOLO DABUŊ - Jona

Jona 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Go Apômtaunê biŋ gêdêŋ Jona kêtu dim luagêcŋa gebe
2“Ajôc, ôndi ôna malac kapôêŋ Niniwe ma ôsôm biŋ, naŋ oc jasôm êndêŋ aôm naŋ, lasê êndêŋ êsêac.”
3Ma Jona gêdi gêja Niniwe kêtôm Apômtau kêsakiŋ eŋ naŋ. Ma Niniwe tau malac kapôêŋanô sec teŋ, tasêlêŋ oc samuc têlêac aŋga malacgêdô oc kêsêpŋa e tasa malacgêdô oc kêpiŋa.
4Ma Jona kêsô malac tau kêsêlêŋ oc samuc teŋ, go gêôc awa sa ma gêmôêc gebe “Ŋabêc 40geŋ, go sêku malac Niniwe tulu ênaŋa.”
5Ma lau Niniwe sêkêŋ gêwiŋ Anôtô, tec sêsôm gebe sênam dabuŋ gêŋŋa kêtu tapa, ma lau kapôêŋ to sauŋ sêsô talu kêtôm êsêacgeŋ.
6Ma biŋ tau ŋawae gêdêŋ Niniwenêŋ kiŋ gêŋô, tec gêdi sa aŋga nê lêpôŋ kiŋŋa ma kêkwalec nê ŋakwê su ma kêsô talu jagêŋgôŋ wao.
7Ma eŋ kêjatu gebe sêsôm biŋ tonec lasê aŋga Niniwe samucgeŋ gebe “Kiŋ to nê kasêga nêŋ jatu tonec gebe Ŋamalac to bôc ma bulimakao to domba sêniŋ gêŋ teŋ atom, sêniŋ gêgwaŋ atom to sênôm bu atom.
8Ŋamalac to bôc sêsô talu ma aweŋ ênac Anôtô ma têtaŋ ŋanôgeŋ. Samob sênam tauŋ ôkwi êndêŋ-êndêŋgeŋ ma sêwi nêŋ lêŋ sec to gêŋ alôb-alôb, taŋ kêsap lemeŋ tôŋ naŋ siŋ.
9Tajam kauc, oc moae Anôtô taê ênam teŋ ma êwi nê têtac ŋandaŋ ŋalakoc siŋ ma tanaŋa atom.”
10Anôtô gêlic gêŋ, taŋ êsêac sêgôm naŋ, gebe sêjam tauŋ ôkwi aŋga nêŋ lêŋ sec tau, tec taê gêjam teŋ ma gêgôm gêŋwapac, taŋ gebe êŋgôm êndêŋ êsêac naŋ, ŋanô kêsa atom.