Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - HEREVA LADA-ISIDIA

HEREVA LADA-ISIDIA 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Aniani kakorona asi reḡereḡe gabuna ai ese aria badana mai heiri-heirina na e hereaiamu.
2Hesiai tauna e kara aonegamu ese ruma biaguna natuna hemarai karadia e karamu na baine biagua, bona ahuna baine abia, tadikaka ta na heto.
3Keikei na silver ena, bona lahi na gold ena, bona Iehova ese taunimanima lalodia e tohodiamu.
4Kara dika tauna ese dika bibinadia e kamonai henidiamu; bona koikoi tauna ese mala gageva-gagevana e hakala heniamu.
5Ogoḡami taudia e ḡonaḡonalaidiamu tauna ese ia ikarana Diravana na e ihi-ihiraiamu; hahehisi karadia e moalelaiamu tauna ese mata-hakani amo basine roho mauri.
6lahu kwaradia ihavavalaidia na tubudia; bona memero ihahairaidia na tamadia.
7Hereva ḡoevadia na asie heḡeregere kavakava tauna uduna ai, bona koikoi herevadia danu lohia uduna ai.
8Koikoi henitaona na mea nadina na heto, e henimu tauna ese unu e laloa tomamu; ena kara iboudiai anidia e varamu.
9Dika e gwau taomu tauna ese lalokau e tahuamu, a sivarai e piuamu tauna ese hetura e hadikaiamu.
10Sisiba herevana tamona ese lalo-parara tauna lalona e gwadaia dobumu, a hekwadi sinahu-ta ese kavakava tauna asie haberoamu.
11Kara dika tauna ese daḡedaḡe e tahuamu; gwaukau tauna mai daḡedaḡena ida na ia bae siai henia.
12Tau ta ese bea hahinena, natuna vada e dadidia ḡauna, ida bae hedavari na sisina namo, a kavakava tauna ida bae hedavari na dika herea.
13Tau ta ese dika bema haloua, namo davana, dika ese iena ruma basine rakatania.
14Heatu matamana na ranu ikehona na heto; taunabunai heai do basine vara ai ba raka oho.
15Kara dika tauna maorona baine gwauraia tauna bona kara maoromaoro tauna dikana baine gwauraia tauna raruosi na Iehova ese e inai henidia badamu.
16Badina be dahaka kavakava tauna imana ai aonega ihoilaina davana baine mia, a ia be asi darana?
17Tau ta turana ese nega iboudiai e lalokau heniamu; bona tadikakana ena lalokau na dika negana ai e hedinaraimu.
18Asi darana tauna ese gwauhamata ḡauna e henimu; ia dekena tauna vairanai gwauhamata toana ai e laomu.

19Kara dika e ura heniamu tauna ese heiri-heiri danu e ura heniamu; bona ena iduara atai ai e karaiamu tauna ese hahebua-tari e tahuamu.
20Lalo-gagevagageva tauna na ena ḡaukara anidia asie varamu, bona malana mai koikoina tauna na hahehisi ai e morumu.
21Lalo-duhu merona ese tamana lalona e hahisihisiamu; kavakava merona tamana na se moalemu.
22Lalo-moale na muramura namona, a lalo-metau ese turia e hamanokadiamu.
23Kara dika tauna ese koikoi henitaona e abia hehunimu, hahemaoro ihagagevana totona.
24Lalo-parara tauna ese aonega e haḡereamu, a kavakava tauna ese tanobada dokodia e roha henia laomu.
25Kavakava merona ese tamana lalona e hahisihisiamu, bona e havaraia hahinena lalona e hadikaiamu.
26Kara maoromaoro tauna matana ihakanina na dia namo; lalo-ihunu taudia bae dadabadia na dika.
27Se hereva momomu tauna na mai aonegana; se badu-haraḡamu tauna na mai ena lalo-parara.
28Kavakava tauna basine hereva negana ai, bae laloa ia na aonega tauna; uduna baine hakapua negana ai, baeto ia na lalo-parara tauna.