Text copied!
CopyCompare
Habo nalolene bi gahenge lo winigo ogo - Mini Gigabi

Mini Gigabi 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mbirali ibu one waneigini heba mini mo mbiraore howa hina hangu nalu kagome wali agali dewa heba keba halu lai gungu bialu howa tomo timbuni dawa nalu kago bolanguahe kagoni.
2Agali garabaya biabe ale bia haga mbira ibu manda bayalebi howa ibunaga biabe bayuwa biyagua ogoni ibugua ibunaga anduane biagonaga igini habane nabulene kago haru haga holebira. Ani haru karia ibu anduane biago homaragola mbirale paluni winiru tale bialu ibu igini mialu ibubi mulebira.
3Ngolo silibabi irani delowa ko bayalela dabo handagadagua Anduane Homogohanda ina wali agali bu miniha dabo hondolebira.
4Wali agali ko biaga karume ko binigonaga te larago hale hoa haga. Ke̱ haga karumebi ke̱ henegonaga te larago hale hole hame laga ka.
5Í̠na yagibano karu hondo oba hariyagua Ngode Datagaliwabe í̠ wabinigobi mege dege beregoni. Í̠na wali agali maru genda yu kago hondowa mine halu mege biriyagua í̠ni pani nolene wulebira.
6Wali agali wahe karume ti aguane hondowa turu timbuni haga ka. Ani turu hagadagua waneiginirumebi ti ai̱ya abalahondo turu haga ka.
7Bi bayale lolenego ogoni mini nawi karunaga bi ndo nga. Ogonidagua dege ke̱ holenegobi wali agali mini lene karunaga ndo nga.
8Mbiralime wali agali maru muni hana haga buwa ibuni manda bialu muni ogonime ibu hameme tara tara bule manda biaga.
9Í̠na wali agalime í̠hondo gubalini helo hame lariyagua tigua í̠hondo ko birago la nabi wahabe. Ko biyago embeda nahe mitangi bu wiaabo hariyagua ogonime í̠naga nenegeali mo dala hangu haga biaga.
10Í̠na mbirali mini bayale gigabiwi kagome mbira biragola mo tiga biriyagua halu mbira hangu lamideore ibugua abale manda bialu mo yulebira. Anigo í̠na mbirali mini nawi kago mo tiga bialu gewame pira pira bariyaguabi ibu manda nabi dege haabo holebira.
11Wali agali ko bialu haabo haga kagoria ti mo tandaga holenaga mbira ibilaradagua homolene íbu wulebira.
12Í̠na biango ale mini bea iginiru minu page binigonaga angibuni ogoni harigani lola hariyagua í̠ bo nolebira manda buwa gi holene karulape nga. Anigo í̠na agali mini nawi kagome mana ko ngago bule mitangi bu kago lola hariyagua nde koorene ko timbuniore holene tagira ibulebirago manda bibe.
13Marume tíhondo bayale biragola tígua tihondo ko biadai birimiyagua horo bibahendengi tí andagaha genda ko tara wiaabo holebira.
14Agali mbirame keba emene hayagua ogoni iba payadagoha diri emene bo wia haradagua biaga. Ani biragola iba piai holilono abale diri bo wiragoria payagadagua keba timbuni anda ibuligo abale paya pai holene nga.
15Mbiralime mana koore biragola mo tiga nabi bame yupe holenebi mendealime ko nabini kago bame pani mulenebi mana kira ogonilabo Anduane Homogo ibu hame naleore ka.
16Wali agali mbirali mitangi bayale nabiaga kagome ibu mini gigabi wulene hame naleyagua irane aginaga ibu sigulu muni wule yalu ibinidabe.
17Nenege bayale karume ta nabi horo bibahendengi gubalini haabo haga. Anigo ina genda yu kamangi ina hamenerume yamogo bule ibaga ka.
18Agali mbiralime dano mbirame hene ngago ibugua mibe nahe howa i̱na muliya layagua ibu mini nawi ka.

19Ko bulene hamelo kago ibugua wai bilo mo bia haga. Mine haabo haga karume mo ko holene hai biaga.
20Mbiralime ko hangu mitangi bialu bi ko hangu laabo haga kago ibu bayale mbira handa walia nahe ko dege hondolebira.
21Waneiginime ti mini nawi howa ko biaabo haga kayagua ti ai̱ya abalame miniha genda howa dara ho haabo holebira.
22Miniha turu holene ogoni marasini wali agali mo bayale haga ale nga. Anigo wali agalinaga mitangi bulene dindiha haabo haga kayagua ogoni warago ko mbiralinaga kuniha mo ko hama anda piagago ale nga.
23Wali agali karu tinaga godi la helo lowa tigua godi dabaga tiga nabi kagohondo muni ohowa miragola godi dabaga biago ibu muni mo yu howa godi tigatiga lolene ngadagua ndo lolebira.
24Wali agali mandabi mini dingidangiale kagome mana birago tigabi hangu bule manda bulebira. Anigo mini nawi kagome mbirale ngaruni bia dege dindi halu hariga ngaruha pu dege dindi holebira.
25Waneiginime mini nawi howa mana nakarulape bialu haabo hayagua tigua ti ai̱ya abala tandaga gendabi holene mo yu anda ibaga.
26Godime lalu howa agali ko nabi kago yolo bia layagua ogoni nakarulape. Agali mini lene karume mana tigabi biyagonaga gewame bolene ogoni nakarulapeore ngagoni.
27Mbirali mini bayale gigabiwi kagome bi nahabane nalolebira. Mitangi bayalebi kagome keba abale naholebira.
28Anigo mbirali mini bayale nawi kagome ibu bame bi nale ne hambu ndibulo hayagua marume mitangi bialu ogoni ibu mandabi mbira kagoni lolebira.