Text copied!
CopyCompare
Kâte Bible - Eʒekie

Eʒekie 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1No jara‐nane 30 irec mosa 4‐re ʒoaŋ gie bapa 5 ira kâpâcwâru ŋic jaŋere ŋondeŋko Kebara opâo juhape maŋʒâŋe‐nane tâcneme sambâŋ aŋkeha Anuturaonec wiac fuame honepo.
2Eme ŋicwofuŋ Jojakiŋ e kâpâcwâruo ŋehame jara 4 â mosa 3 erâ gie bapa 4 tarawec.
3Tarame ʒoaŋ gie bapa 5 ira Wofuŋtaonec dâŋ Buʒire ŋokâ taha bapa Eʒekie no Kaldea ŋic jaŋere mâreŋko Kebara opâo juhape fua‐narewec. Erâ no ira juhape Wofuŋzi basanaŋnuwec.
4No ʒâŋe fipe rame mâŋâŋ ɋicwânʒâŋnehec â karorac ɋâfoŋne, tatamac sâkozi orâŋkehuc fowec i faic mâreŋkonec ware fisime honepo, ehame ʒoczi tamaehuc fowec. Eme ʒoc irec maŋnao wiac moc aeŋ bâbâroŋzi bâricnehuc tamaeekac irec sâc tamaewec.
5Eme irec maŋnaonec wiac gâcne i wiac jujune 4 iŋucnezi wefu fisimbiŋ, jaŋere hawari i ŋic hawari iŋucne.
6Ʒâŋe mai‐jeŋic ine ru sâc jahec â jahec â fafakec‐jeŋic iŋuc jaha jahec â jahec fojarewec.
7Kike‐jeŋic i sorondoŋ â kike tape‐jeŋic i bulimakao motecnere kike râqâc iŋucne, jaŋe aeŋ bâbâroŋ ʒâmupie bâruŋkeekac irec sâc bâruŋkembiŋ.
8Fafakec‐jeŋicte rurumaŋko wiac moc ŋicme hawari iŋucne fojarewec, erâ ʒâŋe mai‐jeŋic â fafakec‐jeŋic irec fuŋne ine ʒiŋuc:
9Jaŋe fafakec‐jeŋic iitic efâreha sâckoa birihec rafârehuc foc fotikic mi embiŋ.
10Ʒâŋe mai‐jeŋicte hawari ine ʒiŋuc fojarewec: Jaŋe ru sâc mai‐jeŋicko ŋic hawari, ŋaki ŋifeckopec laioŋ hawari, ŋaki ŋifeckopec bulimakao ŋicnere hawari â râpeopec tucwipe hawari iŋuc fojarewec.
11Wiac jujune jaŋe ru sâc fafakec 4 fojarewec. Fafakec jajahec jahe faicpec qaratiehuc fakec gâcne jaŋehec iitic epic â fakec jajahec jahe ine ombâŋ‐jeŋic qofackehuc fopic.
12Eme mârozi baafec‐jopame ʒâŋe mai‐jeŋic fowec sâc tikic fotikic tâmiric dândâŋne rafârembiŋ.
13Wiac jujune jaŋere ŋondeŋko ine wiac moczi ʒocmimiŋ me waha bâruŋkeekac iŋuc bâruŋkehuc rac warec ewec, erâ mâretec bâruŋkeha maŋnao bâbâric fuawec.
14Ehame wiac jujune jaŋe bâricnehuc rac warec embiŋ.
15Eme no wiac jujune 4 jaŋerao fipe rame jaŋere heririŋko ʒafeŋgâŋ 4 jaha mâreŋko ŋepie honec‐jopapo.
16Ʒafeŋgâŋ i jaŋe hawari‐jeŋic mocjaha sasawa, erâ qânâ furi sâko iŋucne bâricnembiŋ, erâ wâc ʒafeŋgâŋ mocte maŋnao ʒafeŋgâŋ moc râekicne tinac ewec.
17Jaŋe faic â juwic, ŋifec â ŋifec rahuc tikic fotikic tâmiric dândâŋnea rafârembiŋ.
18Ʒafeŋgâŋne 4 jaŋe mecqaŋeŋ‐jeŋichec â biriŋ‐jeŋichec sasawa, ehame mecqaŋeŋ‐jeŋicko ʒâŋe hândâŋ bocjahazi sâcke‐fârerâ ŋerawec.

19Wiac jujune jaŋe hata rapie ʒafeŋgâŋ jaŋe heririŋ‐jeŋicko mâmâc rambiŋ, me wiac jujune jaŋe mâreŋkonec faharerâ sawao fepie ʒafeŋgâŋ jaŋe mâmâc faharembiŋ.
20Eme mârozi jowa qataŋ ejareme sâc rambiŋ, ehame ʒafeŋgâŋ jaŋe mâmâc rambiŋ, wiac jujune jaŋere mârozi ʒafeŋgâŋ jaŋehec mâmâc juwec irec.
21Ine hâcne wiac jujune jaŋere mârozi ʒafeŋgâŋ jaŋehec mâmâc juwecte wiac jujune jaŋe rapie sâc ʒafeŋgâŋ jaŋe mâmâc rambiŋ, jaŋe domapie sâc mâmâc domambiŋ, jaŋe faharepie sâc mâmâc faharembiŋ.
22Wiac jujune jaŋere qizec botâŋko wiac hahameŋne moczi qaratierâ qânâ furi sâko iŋucne bâricnehuc fowec.
23Eme wiac hahameŋnere rurumaŋko fafakec‐jeŋic qaratierâ ʒuʒuhuc embiŋ; ehame wiac jujune jaŋe ru sâc fafakec‐jeŋic jajaheczi ɋoroc‐jopa‐fârewec.
24Jaŋe rahapie fafakec‐jeŋicte fânâŋ i opâ ɋiɋicnere fânâŋ iŋucne â tâpiri rune ere ɋuŋ parandaŋ fânâŋ iŋucne erâ ŋic guru sâko jaŋere kike fânâŋ iŋucne manapo; jaŋe niniŋkerâ domahuc fafakec‐jeŋic behepie waha doma rawec.
25Iŋuc doma rahapie faic irecnec dâŋfânâŋ moc qizec botâŋ‐jeŋicko wahame manapo.
26Eme wiac hahameŋne irec faicnao wiac moc eri ŋeŋe tinac ŋeme honepo; hawarine qânâ furi sâkozi kedanehec iŋucne. Eri ŋeŋe fainao ine moczi ŋic hawari tinac ŋeme honepo.
27Erâ no gâjoŋ‐ticnaonec wiac moc aeŋ bâbâroŋ iŋucne bâruŋkerâ feha rârec rârec ʒoc fua rame honepo, erâ gâjoŋ‐ticnaonec jaha wiac moc ʒoc iŋucnea wahahame rârec rârec tatamac sâko fuame honepo wâc.
28Rârec rârec tatamac sâko fuawec i hoere huriri karoracko fuaekac irec sâc. Wofuŋte huriri qâreŋ irec hawari iŋucne hâcne fuawec. Eme no honerâ mâreŋko hetutuckerâ fohuc ŋic moczi dâŋ mume manapo.