Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - ESEKIEL

ESEKIEL 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Laḡani ihatoi-ahuina ai, hua ihahanina dinana iha-imana ai, lau na dauhai e hanohodia taudia bogaragidiai, sinavai ladana Kebara isena ai. Bena guba e parara; bena Dirava na mata hanailaia.
2Hua dinana iha-imana ai (una na King Iehoiakini dauhai ai e hanohoava laḡanina iha-imana lalonai),
3Iehova ena hereva na hahelaḡa tauna Esekiel, Busi natuna, enai e kau, Kaldea taudia edia tano ai, Kehara sinavaina isena ai. Iehova imana na ia latanai mia una gabu ai.
4Na roha lao, bena na itaia, lai gubana ta mirigini kahana amo ema, bona dagadaga ta, diari ese e hadiaria heḡeḡe, bona ia lalona amo lahi na e hururua lasi loulou, bona lahi bogaraginai ḡau ta, ita-itana auri labora-labora hururu-hururuna na heto.
5Bena bogaragina amo mauri ḡaudia hani hetomadia e hedinarai. Ita-itadia na iniheto: oromadia na taunimanima na heheto,
6a vairadia na hani hani amo, bona hanidia na hani hani amo.
7Aedia na mamaoro-mamaoro; aedia palapaladia lalodia na boromakau natuna aena palapalana lalona na heto; bona e kimore-kimore, aun laboralabora na heto.
8Hanidia henudiai, kahadia haniosi ai, imadia na mimia, taunimanima imadia na heheto. Hahaniosi vairadia bona anidia na iniheto:
9hanidia na e hekapa hekapa heheni; hahaniosi na e raka vairava, asie hegirova.
10Vairadia ita-itadia na iniheto: vaira kahadia ai ta ta vairadia na taunimanima vairadia, idibadia kahadia ai hahaniosi vairadia na leona vairadia, lauridia kahadia ai hahaniosi vairadia na boromakau mamaruanedia vairadia, bona muridia kahadia ai hahaniosi vairadia na ugava vairadia.
11Vairadia na unuheto. Hanidia n; l atai ai e hetoi roro; hari mauri ḡaudia ta ta hanidia rua rua e hetoi roro, bena mauri ḡauna ta hanina na mauri ḡauna ma ta hanina ida e hekapa heheni; a hanidia rua rua ese tau-anidia e ḡovadia.
12Idia na ta ta e lao vaira: lauma e urava baela gabudia, unu e laova, bona laodia ai asie hegiro.
13Hari mauri ḡaudia bogaragidiai na ḡau ta, ita-itana na gida hururu-hururudia na heheto, eiava kede na heheto, mauri ḡaudia bogaragidiai e loa eva-evava. Lahi na mai hururu-hururuna, bona lahi lalona amo kevaru na e kevarua isi.
14Bona hari mauri ḡaudia na e tata eva-eva, kevaru na heto.
15Hari mauri ḡaudia na raraidia, bena ava-keikeina na tanobada ai na itaia, mauri ḡaudia ta ta ediai ta ta.
16Unu ava-keikei ita-itadia bona ikaradia dalana na iniheto: ita-itadia na krusolito ena kiama-kiama na heto; haniosi oromadia na heheḡeḡereḡere, ikaradia dalana be e hekara ava-keikeina ta ava-keikeina ta lalonai na heto.
17E hekei laova negana ai, ena be asie hegiro to kaha haniosi ilao-henidia mai dibadia.
18Hari ava-keikei haniosi na mai isedia auridia kuborodia bona heto'o-tao auridia; bona isedia auridia kuborodia idoidiai na mata ai e honu.

19Bena mauri ḡaudia e loava negadia ai hari ava-keikei na idia ida e loa hebouva; bona mauri ḡaudia na tano amo e daeva negadia ai hari ava-keikei danu e dae e laova.
20Lauma e urava bainela gabudia na idia danu e lao heniva, bona hari ava-keikei na idia ida ela; badina be hari mauri ḡaudia laumadia na ava-keikei lalodiai.
21Unu na e laova negadia ai, ini danu e laova; unu na e giniva negadia ai, ini danu e giniva; bona unu na tano amo e daeva negadia ai, hari ava-keikei na idia ida e daeva; badina be hari mauri ḡaudia laumadia na ava-keikei lalodiai.
22Hari mauri ḡaudia kwaradia daediai ḡau ta, ita-itana na guba na heto, e hururu-hururu gabisi na heto; kwaradia daediai e heidi roro.
23Hari guba henunai idia hahaniosi hanidia na e toi roro heheni; bona mauri ḡaudia ta ta na mai hanidia rua rua, tau-anidia igovalaidia ḡaudia.
24E rohova negana ai, hanidia reḡedia na kamonai, sinavai momo reḡedia na heheto, eiava Siahu-idoinai Diravana ena guba-rahu reḡena na heto, eiava tuari oreana bada-hereana heloḡo-heloḡona na heto. E gini negadia ai, idia ese hanidia e hakapudia.
25Bena kwaradia daediai e miava gubarta daena amo gado ta ema; idia e gini negadia ai na hanidia e hakapudia.
26Hari kwaradia daediai e miava gubana daenai na ḡau ta, terono ta hetomana, ita-itana na sapairo na heto; bona hari terono hetomana ḡauna daenai na ḡau ta helaina ai na itaia, taunimanima oromana hetomana.
27Bena ia koekoena hetomana ḡauna amo e dae e laova na itaia, e hekara auri labora-labora hururu-hururuna na heto, ita-itana na lahi hekou hegeḡena na heto; bona ia koekoena hetomana ḡauna amo e diho e laova na itaia, ita-itana na lahi na heto, bona diari badana ese e ḡeḡea dae.
28Medu e dihomu dinana ai kevau na ori ai e hedinaraimu na heto, hari e haheḡeḡea dae diarina na unuheto. Iehova hairaina hetomana ita-itana na unuheto. Bena na itaia negana ai, lau na goru diho; bena gado ta na kamonai.