Text copied!
CopyCompare
ترجمه قدیم - امثال

امثال 26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1چنانکه برف در تابستان و باران درحصاد، همچنین حرمت برای احمق شایسته نیست.
2لعنت، بی‌سبب نمی آید، چنانکه گنجشک در طیران و پرستوک در پریدن.
3شلاق به جهت اسب و لگام برای الاغ، وچوب از برای پشت احمقان است.
4احمق را موافق حماقتش جواب مده، مباداتو نیز مانند او بشوی.
5احمق را موافق حماقتش جواب بده، مباداخویشتن را حکیم بشمارد.
6هر‌که پیغامی به‌دست احمق بفرستد، پایهای خود را می‌برد و ضرر خود را می‌نوشد.
7ساقهای شخص لنگ بی‌تمکین است، ومثلی که از دهان احمق برآید همچنان است.
8هر‌که احمق را حرمت کند، مثل کیسه جواهر در توده سنگها است.
9مثلی که از دهان احمق برآید، مثل خاری است که در دست شخص مست رفته باشد.
10تیرانداز همه را مجروح می‌کند، همچنان است هر‌که احمق را به مزد گیرد و خطاکاران رااجیر نماید.
11چنانکه سگ به قی خود برمی گردد، همچنان احمق حماقت خود را تکرار می‌کند.
12آیا شخصی را می‌بینی که در نظر خودحکیم است، امید داشتن بر احمق از امید بر اوبیشتر است.
13کاهل می‌گوید که شیر در راه است، و اسددر میان کوچه‌ها است.
14چنانکه در بر پاشنه‌اش می‌گردد، همچنان کاهل بر بستر خویش.
15کاهل دست خود را در قاب فرو می‌برد و ازبرآوردن آن به دهانش خسته می‌شود.
16کاهل در نظر خود حکیمتر است از هفت مرد که جواب عاقلانه می‌دهند.
17کسی‌که برود و در نزاعی که به او تعلق ندارد متعرض شود، مثل کسی است که گوشهای سگ را بگیرد.
18آدم دیوانه‌ای که مشعلها و تیرها و موت رامی اندازد،

19مثل کسی است که همسایه خود را فریب دهد، و می‌گوید آیا شوخی نمی کردم؟
20از نبودن هیزم آتش خاموش می‌شود، و ازنبودن نمام منازعه ساکت می‌گردد.
21زغال برای اخگرها و هیزم برای آتش است، و مرد فتنه انگیز به جهت برانگیختن نزاع.
22سخنان نمام مثل خوراک لذیذ است، که به عمقهای دل فرو می‌رود.
23لبهای پرمحبت با دل شریر، مثل نقره‌ای پردرد است که بر ظرف سفالین اندوده شود.
24هر‌که بغض دارد با لبهای خود نیرنگ می‌نماید، و در دل خود فریب را ذخیره می‌کند.
25هنگامی که سخن نیکو گوید، او را باور مکن زیرا که در قلبش هفت چیز مکروه است.
26هر‌چند بغض او به حیله مخفی شود، اماخباثت او در میان جماعت ظاهر خواهد گشت.
27هر‌که حفره‌ای بکند در آن خواهد افتاد، وهر‌که سنگی بغلطاند بر او خواهد برگشت.
28زبان دروغگو از مجروح شدگان خود نفرت دارد، و دهان چاپلوس هلاکت را ایجاد می‌کند.