Text copied!
CopyCompare
Kàddug Yàlla gi - Kàddu yu Xelu

Kàddu yu Xelu 26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Teraanga jekkul cib dof, mooy seddub nawet mbaa taw cim ngóob.
2Ñaan-yàlla, soo tooñul, du la dal, day mel ni picc muy naaw, tëë toŋ.
3Xiir, aw fas; laab, mbaam; yetu gannaaw, ab dof.
4Bul topp ab dof cig ndofam, lu ko moy nga mel ni moom.
5Waaye toppal ab dof cig ndofam, lu ko moy mu defe ne daa muus.
6Ku yóbbante ab dof kàddu, yaa woo fitna, gor say tànk.
7Kàddu gu xelu ci gémmiñug dof, mooy tànki lafañ, amalu ko njariñ.
8Kuy teral ab dof, jël ngaw doj, takk ko ci mbaq.
9Kàddu gu xelu ci gémmiñug dof mooy car aki dégam, màndikat xàcci.
10Njaatige luy liggéeyloo ab dof ak kuy romb, daa mel ni fittkat buy gaañ ku ne.
11Dof day def jëfi dof, dellu ca, mooy xaj, bu waccoo, lekkaat ko.
12Ana koo gis mu ne: «Maa xelu»? Kooku ab dof a ko gën demin.
13Ab yaafus da naan: «Gayndee ngi ci yoon wi! Gayndee ngi ci mbedd mi!»
14Ab yaafus day tëdd ak a walbatiku, mooy bunt, day jaayu, demul fenn.
15Ab yaafus day yeb loxoom ci ndab, waaye yékkati ko, sex, da koy sonal.
16Ab yaafus day foog ne moo gëna muus juróom ñaari boroom xel yu xam tont.
17Kuy xuloo lu sa yoon newul, yaa jàpp ci noppi xaj buy romb.
18Nit kuy naxe, naan: «Damay fo!» yaay dof buy sànniy jum, di fitteek a reye.

20Bu matt amul, ab taal fey, fu soskat amul it, xuloo jeex fa.
21Këriñ defi xal, matt xamb ub taal, ab xulookat di xambu ay.
22Waxi jëwkat di ñam wu neex, wuy seey, jàll ca biir-a-biir.
23Kuy wax lu neex, tey mébét lu bon, yaay xaalis bu rax, ñu xoob ca ndabal xandeer.
24Ab noon làqoo na ay waxam, lal pexey wor ca xolam.
25Buy wax lu neex, bul gëm, ñaawtéef la xol ba fees dell.
26Su la nëbbalee mbañeel, di la nax it, ag mbonam mujj bir ñépp.
27Ku gasal nit am yeer, yaa cay daanu; ku béraŋu doj, ngir tance, yaay tancu.
28Kuy fen, dangaa bañ ka nga fenal, te boroom làmmiñ wu neex day sànke.