Text copied!
CopyCompare
ترجمه قدیم - امثال

امثال 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1دل پادشاه مثل نهرهای آب در دست خداوند است، آن را به هر سو که بخواهد برمی گرداند.
2هر راه انسان در نظر خودش راست است، اماخداوند دلها را می‌آزماید.
3عدالت و انصاف را بجا آوردن، نزد خداونداز قربانی‌ها پسندیده تر است.
4چشمان بلند و دل متکبر و چراغ شریران، گناه است.
5فکرهای مرد زرنگ تمام به فراخی می‌انجامد، اما هر‌که عجول باشد برای احتیاج تعجیل می‌کند.
6تحصیل گنجها به زبان دروغگو، بخاری است بر هوا شده برای جویندگان موت.
7ظلم شریران ایشان را به هلاکت می‌اندازد، زیرا که از بجا آوردن انصاف ابا می‌نمایند.
8طریق مردی که زیر بار (گناه ) باشد بسیار کج است، اما اعمال مرد طاهر، مستقیم است.
9در زاویه پشت بام ساکن شدن بهتر است، ازساکن بودن با زن ستیزه گر در خانه مشترک.
10جان شریر مشتاق شرارت است، و برهمسایه خود ترحم نمی کند.
11چون استهزاکننده سیاست یابد جاهلان حکمت می‌آموزند، و چون مرد حکیم تربیت یابد معرفت را تحصیل می‌نماید.
12مرد عادل در خانه شریر تامل می‌کند که چگونه اشرار به تباهی واژگون می‌شوند.
13هر‌که گوش خود را از فریاد فقیر می‌بندد، او نیز فریاد خواهد کرد و مستجاب نخواهد شد.
14هدیه‌ای در خفا خشم را فرو می‌نشاند، ورشوه‌ای در بغل، غضب سخت را.
15انصاف کردن خرمی عادلان است، اما باعث پریشانی بدکاران می‌باشد.
16هر‌که از طریق تعقل گمراه شود، درجماعت مردگان ساکن خواهد گشت.
17هر‌که عیش را دوست دارد محتاج خواهدشد، و هر‌که شراب و روغن را دوست دارددولتمند نخواهد گردید.
18شریران فدیه عادلان می‌شوند وخیانتکاران به عوض راستان.

19در زمین بایر ساکن بودن بهتر است از بودن با زن ستیزه گر و جنگجوی.
20در منزل حکیمان خزانه مرغوب و روغن است، اما مرد احمق آنها را تلف می‌کند.
21هر‌که عدالت و رحمت را متابعت کند، حیات و عدالت و جلال خواهد یافت.
22مرد حکیم به شهر جباران برخواهد آمد، وقلعه اعتماد ایشان را به زیر می‌اندازد.
23هر‌که دهان و زبان خویش را نگاه دارد، جان خود را از تنگیها محافظت می‌نماید.
24مرد متکبر و مغرور مسمی به استهزاکننده می‌شود، و به افزونی تکبر عمل می‌کند.
25شهوت مرد کاهل او را می‌کشد، زیرا که دستهایش از کار کردن ابا می‌نماید.
26هستند که همه اوقات به شدت حریص می‌باشند، اما مرد عادل بذل می‌کند و امساک نمی نماید.
27قربانی های شریران مکروه است، پس چندمرتبه زیاده هنگامی که به عوض بدی آنها رامی گذرانند.
28شاهد دروغگو هلاک می‌شود، اما کسی‌که استماع نماید به راستی تکلم خواهد کرد.
29مرد شریر روی خود را بی‌حیا می‌سازد، ومرد راست، طریق خویش را مستحکم می‌کند.
30حکمتی نیست و نه فطانتی و نه مشورتی که به ضد خداوند به‌کار آید.
31اسب برای روز جنگ مهیا است، اما نصرت از جانب خداوند است.