Text copied!
CopyCompare
Svenska Kärnbibeln - en expanderad översättning - Ordspråksboken

Ordspråksboken 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gott ledarskap i Herrens hand är som en vattenbäck, han låter det mynna ut var helst han vill.
2Människan anser, från sitt perspektiv, att alla hennes vägar (beslut) är rätta, men Herren prövar (väger) hjärtat. Människan rättfärdigar sina handlingar men Gud ser bakomliggande motiv och intentioner.
3Att leva rent och rätt inför Gud och människor betyder mycket mer för Herren än ett religiöst offer ett religiöst yttre.
4Stolta ögon (då man anser sig själv vara överlägsen) och ett högmodigt (arrogant) hjärta kännetecknar onda människor, men även de ogudaktigas plöjande är synd. Ordet plöja kan också översättas ”lampa”, oavsett så är versens budskap klart: Den ogudaktiges hela liv, både arbete och glädjeämnen är synd i Guds ögon.
5Att planera noggrant ger vinst i det långa loppet, medan hastverk (oöverlagt handlande) bara leder till förlust.
6Rikedom införskaffad genom lögn (en ljugande tunga, omoraliska metoder) är som ånga som snabbt avdunstar och försvinner och drivs hit och dit av vinden, den som söker sådan rikedom söker döden.
7De ogudaktigas våld (förstörelse, skada) kommer tillbaka över dem själva, eftersom de vägrar handla rättfärdigt.
8För den oärlige är vägen krokig (svår), men den rättfärdiges arbete (handlande, inkomst från arbete) är som en rak väg (rätt).
9Det är bättre att bo i ett hörn på det platta hustaket än att dela ett hus (familj) med en grälsjuk (stridslysten, hetlevrad) kvinna. Det var inte ovanligt att man byggde ett gästrum på det platta hustaket, det är antagligen detta som syftas på här, se 2 Kung 4:10.
10Ogudaktiga människor längtar (har begär) efter det onda, de har ingen medkänsla för andra människor (vänner, grannar).
11När den arrogante (skrytsamme) blir straffad, ser den oförståndige (en naiv människa som blivit vilseledd) detta och blir vis, men människor med Guds vishet lär sig genom att ta emot undervisning. Kontrasten i denna vers är mellan den oförståndige och den vise. Den arrogante förändras inte, men när han tillrättavisas så ser den oförståndige det och får visdom. Bäst är dock att ha ett öppet hjärta och ta emot undervisning och bli vis den vägen.
12Den rättfärdige studerar de ogudaktigas hus (familj), hur de ogudaktigas liv utan Guds beskydd vänds upp och ner.
13Den som väljer att inte höra (stänger sitt öra för) den fattiges rop, kommer själv att ropa utan att få svar.
14En gåva från en anonym givare lugnar en irriterad person, en present (belöning) given i hemlighet stillar det starkaste raseri (ursinne).
15När sanningen segrar gläder sig de rättfärdiga, men det är de ondas skräck.
16Den som viker av ifrån den rätta vägen hamnar i de dödas sällskap.
17Den som älskar nöje (tillfredsställelse, glada dagar) blir fattig, den som älskar vin (alkohol) och olja symbol på välgång och framgång kommer aldrig att bli rik.
18Den onde blir till lösen för den rättfärdige, och den ogudaktige får ta den rättfärdiges plats eftersom det onda de planerar mot de goda, drabbar dem själva.

19Bättre att leva i ödemarken än att bo med en tjatig (grälsjuk, stridslysten, hetlevrad) kvinna.
20Det finns dyrbara skatter och olja symbol på välgång och framgång i den vises hus (hem), men en självgod dåre gör snabbt slut på sina tillgångar (slösar bort dem).
21Den som söker (strävar) efter det som är rätt och gör det den människan finner livet och blir också ärad.
22En vis man kan storma en mäktig stad, och bryta ner det starka fäste som stadens invånare förtröstat på. Vishet kan rent bokstavligt bryta ner starka fästen, men även mentala tankebyggnader.
23Den som tänker efter innan han yttrar sig (vaktar sin tunga) slipper många bekymmer.
24Hädare kallar man en arrogant och högmodig person som i allt han gör agerar med måttlöst övermod.
25En lat människa dör till sist av hunger, därför att hans händer vägrar att arbeta.
26Han längtar ständigt efter (åtrår) det som inte är hans, medan de rättfärdiga ger frikostigt utan att hålla tillbaka.
27De ogudaktigas offer religiösa yttre handlingar är avskyvärda (motbjudande, vidriga) inför Gud, hur mycket värre är det då inte när det också frambärs med onda avsikter.
28Ett falskt (oärligt, ljugande) vittne är dömt (försvinner), men den som lyssnar uppmärksamt när han är kallad att vittna får respekt, hans vittnesbörd består och han blir oemotsagd.
29En ogudaktig människa måste ta på sig en yttre fasad av styrka, medan den rättfärdige planerar (förstår) sina vägar med en inre trygghet och tillförsikt.
30Det finns ingen mänsklig vishet, kunskap eller vägledning som kan mäta sig mot Herrens vishet.
31Stridshästen kan vara redo på stridens dag, men befrielse (seger) kommer från Herren.