Text copied!
CopyCompare
Kâte Bible - Waha Rara

Waha Rara 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wofuŋzi ine Mose ʒiŋuc âzâcnewec: “No miŋecne Farao wiac ecnepe honezemec, mesanaŋ‐nanezi ecnepe râec‐ŋopame raniŋmu, mesanaŋ‐nanezi ecnepe mâreŋ‐ticnaonec jâpec‐ŋopaocmu hâcne.”
2Erâ Anutuzi ʒuhuckerâ Mose ʒiŋuc âzâcnewec: “No hâcne Wofuŋ jukopac.
3No Anutu tâpiri runezi Abraham, Isaka â Jakobo fua‐jarepo, mâc Wofuŋ ʒâŋe‐nane mutaniŋkerâ fuŋne‐nane mumufua‐jare ine mi epo.
4No Kanaaŋ mâreŋ jarepemurâ jaŋehec ʒâʒâfic epo wâc, mâreŋ jaba jumbiŋ i hâcne.
5Erâ i sawa mâcne, Aigita ŋic jaŋe kâpâcwâru gie mujareeŋgopieŋ Israe ŋic i jaŋere ki owa manapo wâc, ehuc ʒâʒâfic‐nanere manasupo.
6Irec Israe ŋicguru jazac, ‘No hâcne Wofuŋ jukopac, erâ no Aigita mâreŋte ʒâic gieonec â kiŋaŋ qaqa bacŋopakicnaonec batarac‐ŋoparâ bawefuc‐ŋopahuc mesanaŋ‐nanezi okac babazu gie bahuc firuec‐ŋopapemu.
7Erâ no ŋicfâc‐nane bacŋoparâ Anutu‐ŋeŋic juhape ŋoŋe ʒiŋuc mana taranʒepieŋ: Anutu‐ŋeŋic, Wofuŋ no hâcne Aigita mâreŋte kâpâcwâru â ʒâic gieonec batarac‐ŋopakopac.
8No menane bafaharehuc Abraham, Isaka â Jakobo mâreŋ jarezo mupaŋke‐jarepo ira hâcne jowac‐ŋopape raʒiniŋmu; eme qikiŋne‐ŋarepe ŋoŋere biŋe eocmu. No hâcne Wofuŋ jukopac.’”
9Mose e Israe ŋic jaŋe iŋuc hâcne jazawec. Jaŋe ine kâpâcwâru giere hâbi fafara ejareha dâŋticne mi manambiŋ.
10Eme Wofuŋzi Mose ʒiŋuc âzâcnewec:
11“Go Aigita ŋicwofuŋ Faraorao ferâ âzâcnetec Israe ŋic jaŋe mâreŋ‐ticne beherâ raniŋte mana‐jarezejec.”
12Eme Mosezi Wofuŋ ʒiŋuc âzâcnewec: “Manakic, Israe ŋic jaŋe dâŋnane qatarambiŋko Faraozi wemocko moc manaocmu, erâ no micnane ŋemâcne i.”
13Wofuŋ eki ine Mose â Aroŋ jahe Israe ŋic Aigita mâreŋkonec jowac‐jopa ranicte mukicne dâŋ i Israe ŋic mecne, â Farao mecne mâmâc jazanicte mujactewec.
14Israe ficne ficne micnefâc‐jeŋic jaŋere ʒâŋe ʒine hâcne: Israe mârâc ŋokâ‐ticne Rubeŋ ere ŋokâfâc: Hanoki, Palu, Hezoroŋ â Karami. Ŋic i jaŋe hâcne Rubeŋte ɋâricfâc.
15Simeoŋte ŋokâfâc ine ʒiŋuc: Jemue, Jamiŋ, Ohada, Jakiŋ, Zohari â Sauli. Sauli e ine Kanaaŋ ŋokac ere ŋokâ. Ŋic i jaŋe Simeoŋte ɋâricfâc.
16Ʒi Lewi ŋokâfâcne fuambiŋ sâc jaŋere ʒâŋe: Geresoŋ, Kohati â Merari. Lewi e jara 137 bazurâ hâmowec.
17Geresoŋte ŋokâ jajahec ine ʒiŋuc: Libini â Simei, guru‐jekicte micne hâcne.
18Kohati ere ŋokâfâc: Amaram, Izara, Heboroŋ â Uʒiele. Kohati e ine jara 133 bazuwec.

19Merari ere ŋokâ jajahec ʒiŋuc: Mali â Musi. Ŋic i jaŋe Lewire ɋâricfâc gaŋne gaŋne fua wefumbiŋ.
20Eme Amaram e neŋgoc pitic‐ticne Jokebede ŋokac‐ticne bawec, eme eki hâcne Mose â Aroŋ rocjofawec. Amaram e ine jara 137 bazurâ hâmowec.
21Izara ere ŋokâfâc ʒiŋuc: Kora, Nefege â Sikiri.
22Uʒiele ere ŋokâfâc ʒiŋuc: Misae, Eliʒafaŋ â Sitiri.
23Aroŋ eki ine Aminadare otâ, Nasoŋ ere seŋ, ʒâŋene Eliseba e ŋokac‐ticne bawec. Eme eki Nadaba, Abihu, Eleaʒa â Itama rocjopawec.
24Kora ere ŋokâfâc ine Asiri, Elikana â Abiasa iŋuc fuambiŋ. Ŋic i jaŋe hâcne Korare ɋâricfâc.
25Aroŋte ŋokâ Eleaʒa e Putie otâfâcne jaŋeraonec moc ŋokac‐ticne bawec, eme eki Pinehasi rowec. Ŋic i jaŋe Lewire ɋâricfâc gaŋne gaŋne juwefumbiŋ jaŋere micnefâc.
26Mose â Aroŋ jahe hâcne Wofuŋzi ʒiŋuc jasawec: “Ŋohe Israe ŋic guru‐jeŋic sâc biric‐jopahuc Aigita mâreŋkonec jowac‐jopapire wahanʒepieŋ.”
27Erâ Mose â Aroŋ jahezia Israe ŋic Aigita mâreŋkonec jowac‐jopanicte Faraorao dâŋgie bapic.
28Eme Wofuŋ e Aigita mâreŋko Mosehec dâŋ muc manac ehuc
29ʒiŋuc âzâcnewec: “No hâcne Wofuŋ jukopac, irec no dâŋ sasawa gazakopac i Aigita ŋicwofuŋ Farao âzâcne‐fârezemec.”
30Mosezi ine Wofuŋ ʒiŋuc muhuc âzâcnewec: “Manakic, no micnane ŋemâcne, irec Farao e dâŋnane wemocko moc manaocmu?”