Text copied!
CopyCompare
Hellig Bibel - 2 MOSEBOG

2 MOSEBOG 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Men HERREN svarede Moses: “Nu skal du få at se, hvad jeg vil gøre ved Farao! Med Magt skal han blive tvunget til at lade dem rejse, og med Magt skal han blive tvunget til at drive dem ud af sit Land!”
2Gud talede til Moses og sagde til ham: “Jer er HERREN!
3For Abraham, Isak og Jakob åbenbarede jeg mig som Gud den Almægtige, men under mit Navn HERREN gav jeg mig ikke til Kende for dem.
4Eftersom jeg har oprettet min Pagt med dem om at skænke dem Kana'ans Land, deres Udlændigheds Land, hvor de levede som fremmede,
5har jeg nu hørt Israelitternes Klageråb over, at Ægypterne holder dem i Trældom, og jeg er kommet min Pagt i Hu.
6Derfor skal du sige til Israelitterne: Jeg er HERREN, og jeg vil udfri eder fra det Trællearbejde, Ægypterne har pålagt eder, og frelse eder fra deres Trældom og udløse eder med udrakt Arm og med vældige Straffedomme;
7og så vil jeg antage eder som mit Folk og være eders Gud, og I skal kende, at jeg er HERREN eders Gud, som udfrier eder fra Ægypternes Trællearbejde;
8og jeg vil føre eder til det Land, jeg har svoret at ville skænke Abraham, Isak og Jakob, og give eder det i Eje. Jeg er HERREN!”
9Moses kundgjorde nu dette for Israelitterne; men de hørte ikke på Moses, dertil var deres Modløshed for stor og deres Trællearbejde for hårdt.
10Da talede HERREN til Moses og sagde:
11“Gå hen og sig til Farao, Ægyptens Konge, at han skal lade Israelitterne drage ud af, sit Land!”
12Men Moses sagde for HERRENS Åsyn: “Israelitterne har ikke hørt på mig, hvor skulde da Farao gøre det, tilmed da jeg er uomskåren på Læberne?”
13Da talede HERREN til Moses og Aron og sendte dem til Farao, Ægyptens Konge, for at føre Israelitterne ud af Ægypten.
14Følgende var Overhovederne for deres Fædrenehuse: Rubens, Israels førstefødtes, Sønner var: Hanok, Pallu, Hezron og Harmi; det er Rubens Slægter.
15Simeons. Sønner var Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Zohar og Kana'anæerkvindens Søn Sjaul; det er Simeons Slægter.
16Følgende er Navnene på Levis Sønner efter deres Nedstamning: Gerson, Kehat og Merari. Levis Levetid var 137 År.
17Gersons Sønner var Libni og Sjimi efter deres Slægter.
18Kehats Sønner var Amram, Jizhar, Hebron og Uzziel. Kehats Levetid var 133 År.

19Meraris Sønner var Mali og Musji. Det er Levis Slægter efter deres Nedstamning.
20Amram tog sin Faster Jokebed til Ægte; og hun fødte ham Aron og Moses. Amrams Levetid var 137 År.
21Jizhars Sønner var Kora, Nefeg og Zikri.
22Uzziels Sønner var Misjael, Elzafan og Sitri.
23Aron tog Amminadabs Datter, Nahasjons Søster Elisjeba til Ægte; og hun fødte ham Nadab, Abihu, Eleazar og Itamar.
24Koras Sønner var Assir, Elkana og Abi'asaf; det er Koraitternes Slægter.
25Arons Søn Eleazar tog en at Putiels Døtre til Ægte; og hun fødte ham Pinehas. Det er Overhovederne for Levitternes Fædrenehuse efter deres Slægter.
26Det var Aron og Moses, som HERREN sagde til: “Før Israelitterne ud af Ægypten, Hærafdeling for Hærafdeling!”
27Det var dem, der talte til Farao, Ægyptens Konge, om at føre Israelitterne ud af Ægypten, Moses og Aron.
28Dengang HERREN talede til Moses i Ægypten,
29talede HERREN til Moses således: “Jeg er HERREN! Forkynd Farao, Ægyptens Konge, alt, hvad jeg siger dig!”
30Men Moses sagde for HERRENS Åsyn: “Se, jeg er uomskåren på Læberne, hvorledes skulde da Farao ville høre på mig?”